Száz év múlva a világ

Az IPCC most először foglalkozik a klímaváltozás és az emberi konfliktusok viszonyával, bár Field elismeri: nehéz számszerűsíteni, hogyan hat a klímaváltozás a társadalomra. A klímaváltozás közvetett módon növeli a konfliktusok kialakulásának esélyét, az erőszakba forduló tüntetésektől kezdve a polgárháborúkig, mert ráerősít a konfliktusok kiváltó okaira, a szegénységre és a gazdasági válságokra.

Sötét jövő – origo.hu

Divatja igazán a 20. század közepétől van a futurológiának. Bár az ipari forradalom kora már kitermelte azokat a víziókat, amelyek H. G. Wells vagy Verne Gyula regényeiben megjelentek, s a jövőről mondtak el képtelenebbnél képtelenebbnek tűnő dolgokat. Aztán az élet néha utánaillant a fantáziának, s bár olykor más formában, de mégis valóra vált valami a lehetetlennek tűnő dolgokból.

Föderális Ukrajna?

Mindenekelőtt Ukrajna keleti és délkeleti részeiből egyre erőteljesebb hangok érkeznek az ország föderalizációs átalakításának igényéről. Eddig minden ukrán elnök – Janukovicsot is ideszámítva - egyetlen központi hatalom létezésében gondolkodott. Ebből eredtek a régiók elégedetlenségei.

Az esetleges föderalizációs irányba való elmozdulás párbeszédéhez való impulzusokat egy új kezdeményezés, Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter javaslata jelenti.

Kissinger négy javaslata az ukrajnai válság megoldására – spiegel.de

Európa nagyhatalmait és az Amerikai Egyesült Államokat jobban érdekli az ukrán-orosz konfliktus, mint azt mifelénk a hírcsatornák jeleznék. Nem véletlenül, mert ott nemcsak a nagyhatalmi érdekek érvényesítése van terítéken, hanem a második világháborút lezáró békeszerződések és az általuk garantált egyensúly megbomlása is. Ezért sem akart hallani senki az Európai Unióban a status quo megbolygatásáról, s benne legkevésbé a nemzetiségi problémák uniós szintű kezeléséről. A délszláv háború idején a tagországi kiválást sem támogatták némely nyugati államok, miként az első próbatétel, Németország egyesítése egyenesen az angolok és franciák ellenkezésébe ütközött.

Hitoktatás, vagy amit akartok

Az állami iskolák 1., 5. és (az állami hatévfolyamos gimnáziumok esetében) 7. évfolyamon 2013 szeptemberében bevezetésre került heti 1 tanórában a kötelező erkölcstan oktatás, mely helyett a tanuló ill. szülője választhatja valamely egyház hit- és erkölcstan oktatását.A 2014/15. tanévben belépő új évfolyamokkal már az 1-2., 5-6. és (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) 7-8. évfolyamra terjed ki a kötelező erkölcstanoktatás és így a választás lehetősége.

Eligazítás a hittanszervezésben - reformatus.hu

Én nem tudom, hogy mások hogyan oldják meg a hitoktatást az iskolában, de nálunk eléggé gyötrelmes. S oka van annak. Például van egy közel nyolcvanezer lakosú megyeközpontban tizenkét állami kézben lévő általános iskola, megpúpozva a környező falvak gyerekeivel, merthogy a szülők, ha már bejárnak dolgozni, behozzák gyerekeiket is. Némelyek a jobb tanítás minőségének reményében, másoknak meg egyszerűbb logisztikailag kivitelezni a gyerek szállítását, illetve délutános felügyeletét.

Másként viszonyult

Jancsó szellemének jelenvalóságáról beszélt. Mint fogalmazott, a nagy művésznek két élete van. Egy, amikor a műveket készíti, kínlódik, harcol értük, aztán a második, amikor a műveivel birkózik az állandóan változó világ és megpróbálja megfejteni különösségeit és rejtélyeit.

Eltemették Jancsó Miklós filmrendezőt – hvg.hu

Kicsi ország vagyunk ahhoz, hogy becsülni tudjuk nagyjainkat. Nem a területünk kicsi – csak akkor, ha egykori önmagához viszonyítjuk -, hanem a szívünk. Ebbe a magyar szívbe minden belefér, s ami mégis, az olyan kevés. Itt vannak a nagyok. Akik magyarként lettek naggyá. A nagyság önmagában van. Nem a visszaigazolásokban csupán. Adyt nem igazolta Párizs, legfeljebb csábította, Bethlen Gábornak sem állt rendelkezésére egy oszmán birodalmi méretű hadsereg, mégis győzelemre vezette seregeit.

Nyelv és hit

Orbán egy hosszabb evangéliumi példázat után azt mondja, hogy az ő kormánya nem ásta el, ami rájuk bízatott, hanem jól sáfárkodtak vele.

Miniszterelnöki évértékelő 2014 – origo.hu

 

Nem hallgattam, nem is láttam aznap, később, felvételről néztem vissza a szokásos évértékelőt, amit Orbán Viktor miniszterelnök tartott. Addigra elolvastam politológusok színtől, szagtól sem mentes értelmezéseit, ellenzéki politikusok reakcióit, a holdudvar publicisztikáját. Az értelmezés tett kíváncsivá, hogy megnézzem utólag azt a beszédet, amely szokványosan és mégis az állóvizet felkavarva megjelent a magyar médiapiacon. Egy ma ellenzékinek tekintett televízió felvételét nyitottam meg, nehogy az elfogultság áldozatává váljak.

Holtáiglan

A házasság nem egy talált üzlet, nem egy talált szövetségi szerződés, hanem Isten ajándéka – mondta. Hozzátette: a házasság soha nem lesz válságban, hiszen az Isten ajándéka.

A házasságról a Biblia fényében – reformatus.hu

 

Messziről kell kezdenem a történetet, éspedig onnan, hogy van egy keskeny utca a szülőfalumban, amit Őszök szorosának hívnak. Szoros az a legjavából, a ráfos szekér tengelyvégét is figyelni kellett, nehogy megakadjon valamelyik gyakakertben. Nevét az azóta már teljesen eltűnt Ősz nemzetségről kapta, akik közül többen lakhattak itt valamikor, én csak Ősz Pista bá malmáról hallottam mondókát, aki az egyetlen vízimalmot működtette a faluvégen.

Holló a hollónak

A jelentés bírálta az egyház homoszexualitással, abortusszal és művi fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. Erre az érsek azt mondta, hogy a világszervezetnek nincs joga az egyházat "vitára nem bocsátandó" erkölcsi tanításainak megváltoztatására kérni. Úgy vélte, hogy a homoszexuálisok házasságát pártoló nem kormányzati szervezetek valószínűleg befolyásolták az ENSZ-bizottságot a jelentés "ideológiai vonalának" erősítése céljából.

Összecsapott az ENSZ a Vatikánnal – origo.hu

Az ENSZ gyermekjogi bizottsága kiadott egy jelentést, amelyikben bírálja a Vatikánt, hogy nem tesz meg mindent a katolikus egyházban történt pedofília-ügyek felderítéséért. De tovább is mennek a jelentéstevők, felemlegetik az ír Magdolna-mosodák ügyét és azt, hogy az egyház saját hírnevét fontosabbnak tartotta az ügyek kivizsgálásánál.

Hitelesség

Ha minden olyan egyszerű lenne, mint egy útszéli lerobbanás. Az autó csődöt mond, az ember beüti a segélyhívó számot, a sárga angyalok sietve érkeznek és szakszerűen segítenek. Csakis az ADAC lehet ez, szükségben a segítség – csakhogy mostanában neki kellene segíteni, ha lehetséges, leginkább kívülről.

Legfelsőbb szinten vannak gondok - spiegel.de

Magyar ember számára sem ismeretlen ez a négy betű: ADAC. Márkanév, önmagában is a hitelesség intézménye. Volt! Nem sokkal ezelőttig. A világ második legnagyobb autóklubja, 19 milliós tagságával Németország legnagyobb taglétszámú társasága. Bevételeinek kisebbik része származik a tagsági befizetésekből, befektetői tevékenysége révén milliárdokat képes megmozgatni.

Mutassák papírjaikat!

Három milliárd forintos keretösszegből, Diplomamentő néven képzési programot indít a nemzetgazdasági minisztérium. A tárca keddi közlemény szerint Magyarországon több tízezren azért nem tudják átvenni a diplomájukat, mert bár államvizsgáztak, a szükséges nyelvvizsgát még nem tudták megszerezni.

Diplomához juthat több tízezer végzős- origo.hu

Magyarország különös ország. Vagy így, vagy úgy, de sohasem mértéktartóan. Ebben az országban valamit vagy nagyon elszabotálnak, vagy Buzgó Mócsing módjára teljesítenek. Itt az Európai Unió szabályai mindig szigorúbbak, mint máshol, a saját törvényeink eredményessége valahogy mindig megfeneklik végrehajtáson.

Emlékezet

Az utóbbi évtizedek egyik érdekes fejleménye, hogy a globális felmelegedés miatt visszahúzódó jégből kiolvadnak a közel száz éve a hegyekben elesett és a jégben konzerválódott katonák.

Az I. világháború visszatér – origo.hu

A száz éves évforduló feltépi újra a sebeket, amelyeket Európa önmagán ejtett. Száz éve tört ki az első világháború, no, nem ezekben a napokban, hanem kicsit később, mikor a magyarokat gyűlölő Franz Ferdinandot pisztolyvégre kapta egy szerb nacionalista diák Szarajevóban. Elég volt ez apropónak, később következménynek is, legalábbis nekünk, magyaroknak.

Másról szeretnék beszélni: az emlékezetről.

Oldalak