Box Populi

Ha nekem kellene szavazni, akkor mindenképpen Kányádi Sanyi bácsinak adnám az aranyalmát. Hosszú életen keresztül bizonyított! Könnyű egyszer-kétszer fellángolni, és talán évekig is lángolni, de ő évtizedek óta ontja magából az értéket, a szépséget, úgyhogy én őt tartom mindenképp a ma élő erdélyi magyarságból a legértékesebb, legfigyelemreméltóbb személyiségnek.

Böjte Csaba értékelése – transindex.ro

 

Van egy érdekes játék a legnagyobb erdélyi magyar nyelvű portálon, a Box Populi. Írott és mozgóképes bulvársajtó hiányában próbálták megszondáztatni az internetes világhoz hozzáférő erdélyi magyar embereket az ottani sztárvilágról. Érdekessége a már említettekben van: egy olyan közeget próbálnak véleménynyilvánításra ösztökélni, amelynek értékrendjét nem befolyásolja, avagy csak részlegesen a bulvármédia jelenléte és tálalása.

Isten országa és az egyház

Illúzió minden olyan reménység, hogy az egyház, keresztyén értékrend, hagyomány megváltoztathatja, megmentheti a világot az összeomlástól. Az erre irányuló célok, tevékenységek céltévesztések.
Az Isten országa persze épül - az összeomlás felé haladó világban is.

Üdv Főnök Úr! – reposzt.hu

 

Évente egyszer adatik meg, hogy gyermekeim hazamenjenek a nagyszülőkhöz. Nagyok a távolságok, feszített a lét, mióta a legkisebb is iskolás lett. Ilyenkor a készülődésben igyekszem – rám nem jellemzően - előre dolgozni. Azt az időt, amit enyéimmel lehetek, három nemzedék találkozását ne zavarja semmi kötelezettség.

A digitalizált Makkai Sándor

A romantikus, irreális, tétlen és sérelmező magyar magatartással szemben a tényekhez való alkalmazkodást kellett hirdetnem, de nem a megalkuvást, hanem az örök magyar értékekkel való elszakíthatatlan egységben az adottságok és lehetőségek szorgalmatos, leleményes és szeretettől áthatott felhasználását a magyar testvérközösség javára. Nyíltan rámutattam valamennyi könyvemben, hogy a magyar embereszmény csakis az evangéliumi lehet s a magyar jövőnek egyedül Krisztus az Ura, aki a mi számunkra is az út, az igazság és az élet.

Makkai Sándor: Szolgálatom – oszk.hu

 

Ha majd egyszer megérünk arra, hogy időt szakítsunk a fontos dolgokra, nagy kincseket fogunk felfedezni református egyházunk múltjában. Nagy szellemek jártak előttünk, akiket elhomályosított az idő. Nemcsak abban voltak nagyok, amit alkottak, hanem ahogyan igényt támasztottak önmagukkal szemben az időben, amelyben élhettek és munkálkodtak.

A mi történetünk

A mélybe zuhant, és meghalt egy 16 éves magyarországi fiatal az erdélyi Torockó melletti Székely-kőn. A hatóságokat hétfőn délelőtt riasztotta az édesanya, aki együtt kirándult a fiával.

Meghalt egy 16 éves fiú a Székelykőn - 444.hu

 

Egy rövid hír volt ez a magyar médiában. Futó esemény, amelyre leginkább azok figyeltek fel, akik lakhelyük révén érintettnek érezték magukat. Aztán a sok hír között legördült az online oldalakon, elfogyott az aznapi szám a megyei napilapból.

Széljegyzetek egy ifitáborhoz

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is július első három hetében lesznek az egyházkerületi nyári konferenciák Balatonfenyvesen. Július 1 - 6 között a konfirmált fiatalok, július 8 - 13 között a hittanos gyerekek, július 15 - 20 között a családok tölthetnek el néhány napot a Balaton-parti konferenciatelepen.

DURIT-refdunantul.hu

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Balatonfenyvesen a DURIT, a konfirmáció utáni fiatalok nyári tábora. Immár második éve előadóként hívtak a táborozók közé. Korábban felügyeletet vállaltam, közel húsz éven át.

Prűd és Pride

A bibliai etika azonban eltérő aspektusokat is alkalmaz; elválaszthatatlan a szakrális hagyománytól, és mint ilyen, nem minden esetben a közvetlen „hasznosság” szempontjából állapítja meg, mi a bűn és az erény. (Az okkultizmus például minden formában bűn, függetlenül attól, hogy a társadalomra milyen hatással bír. ) A homoszexuális életforma tekintetében azokkal az írásmagyarázókkal értek egyet, akik szerint a Biblia ezt csakugyan bűnnek nevezi.

BPride- hvg.hu

 

Bárki hívő ember, aki ezeket a sorokat olvassa, egyetért szerzőjével, Balavány Györggyel. Csakhogy a szerző egy nagy szöveghalmazba rejtve írja ezeket a sorokat, amelyben azt igyekszik bizonyítani, hogy a bűn az „erkölcsi normák megsértése” teológiai  és általános értelemben

Vidéki kaland

Laci tősgyökeres budapesti, azért jelentkezett a kalandra, mert sokszor elsuhan szántóföldek és traktorok mellett, így megjött a kedve ahhoz, hogy egyszer majd maga is gazdálkodjon. Laci már az öltözetével is jelezte, hogy komolyan gondolja a dolgot: a kónyi telepre terepszínű nadrágban és pólóban érkezett, amelyen az volt a felirat: "let's connect".

A paraszti lét bája – origo.hu

 

Nem csupán érdekes, hanem sajátos kezdeményezésnek tűnik, hogy tősgyökeres – vagy magukat annak tudó - városiaknak lehetőséget adnak megismerkedni a falusi lét mibenlétével. A vidék Magyarországával. Merthogy Magyarországon van a vidék, az alvárosok és a főváros. És ez mind külön kasztot képvisel.

Tartótiszt arccal

Először szólal meg arcát is vállalva volt III/III-as tiszt a vásznon Varga Ágota tegnap bemutatott A tartótiszt című dokumentumfilmjében. A tartótiszteket, a részben áldozatként is láttatható ügynökökkel szembeállítva a mai közbeszéd az állambiztonsági konspirációk valós felelőseiként szokta megjeleníteni. A közgondolkodás szerint fontos tulajdonságuk, hogy láthatatlanok és elszámoltathatatlanok, ezzel is alátámasztva az elmaradt rendszerváltás mítoszát és a valós történelmi igazságtétel lehetetlenségét.

A tartótiszt banalitása - index

Még nem láttam a filmet*, de első adandó alkalommal meg fogom nézni. Azt a filmet, amelyikben először sikerül kamera elé állítani egy hús-vér embert arról az oldalról, amelyikről majdnem semmit sem tudunk az egyház és állam, a hatalom és beszervezettek viszonyában.

Személyes történetek

Haynau jobbnak látja, ha utazgatás helyett visszavonul magyarországi birtokára. Igen, magyarországira. Most már annyira „magyar”, hogy vérdíjából birtokot is vásárol magának Szatmár megyében, Nagygécen. Különös fintora ez a sorsnak.

A hiéna sorsa – origo.hu

 

Érdekes cikksorozatot közöl az origo portál Maderspach Károlyné Buchwald Franciskáról

A könyv dicsérete

A 84. Ünnepi Könyvhétre megjelenő könyvek listáját olvashatják most műfaji bontásban. Találhatnak itt mások mellett irodalmi antológiát, verset, prózát, drámát, szórakoztató és gyermekirodalmat, esszé- és tanulmányköteteket.

Június 6-10. között ünnepi könyvhét – litera.hu

 

Néhány hónapja bezárták az utolsó antikváriumot is a Fő téren. Egy megyeközpont utolsó használt könyvkereskedését. Amikor nem egészen tíz évvel ezelőtt a városba érkeztünk, még kettő működött, alkalmi árus pedig mindig felbukkant egy-egy nagyobb eseményen.  Egy emberöltőnyi idő nem kellett, hogy kézzelfoghatóvá váljon: a könyv már más helyet foglal el az emberek életében. Nemcsak a könyv, hanem a kultúra egyáltalán.

Oldalak