Az osztrák kereszténység helyzete

Bécs – Christoph Schönborn bécsi érsek derűlátóan kommentálta az osztrák katolikus egyház 2012. évre vonatkozó taglétszámának becslését: bár az egyháztagság létszámának alakulása lassú csökkenést mutat, Ausztria ennek ellenére a kereszténység jelenlétét hordozó állam - mondta kedden a „Kathapress”nek. Minden kilépés fájdalmas, de az 5,36 millió lélekszámú katolikusság még mindig jelentős tömeg és ez nem a teljes keresztény jelenlét Ausztriában.

Az ország 78 százaléka tagja valamelyik keresztény egyháznak, hangsúlyozta Schönborn. A római katolikusok mellett legjelentősebb közösség az evangélikusoké (reformátusokat is ide értve), az ortodoxoké és az ókeleti egyházaké. Adalék ehhez, hogy az osztrák lakosság 85 százaléka megkeresztelt, még akkor is, ha közülük többen életük valamely szakaszában esetleg kilépnek az egyházból.

Egyháziasság Ausztriában – tt.com

 

Ausztriában az egyház társadalomban betöltött szerepe teljesen más, mint Magyarországon. Egyszerre érvényesül a szabadság és hagyomány, az örökség és választás lehetősége. Ugyanakkor nekik évtizedes tapasztalataik vannak a bevándorló tömegek vallási identitásáról. Érdekes, hogy némely részkérdésekben az alkotmányban megtagadott Habsburg örökséghez nyúlnak vissza – ha nem is ők, hanem a státusz haszonélvezői, például a román ortodox egyház, amelyik püspökhelyettessel képviselteti magát az emigránsok jelenlétével. Vagy a muzulmánok, akik az egykori Monarchia muzulmán jelenlétére apellálva vívtak ki maguknak az Európai Unióban is egyedülálló jogokat. Mellékesen megjegyzendő, hogy a huszadik század második felétől a korábbi európai nagyhatalmi státuszt, mint egykori elnyomásukat megtestesítő emblematikusságot mindig védőpajzsként tartották maguk elé, akik az egyenlő elbírálás rendszerét, mintegy kompenzációt hívták segítségül abban, aminek szétverésében, ha nem is személyesen, de nemzetileg résztvevői voltak. (Vö. szerb, román ortodox egyház, (bosnyák) muzulmánok bécsi jelenlétének hivatkozása). Aki közel kerül ehhez a korántsem könnyen kibogozható összefonódáshoz, nem tudja hová tenni, hogy a lojális magyar, horvát vagy éppen szlovén (vend) népcsoportot miért nem ölelte magához az osztrák állam, illetve úgy ölelte, hogy asszimilálni kívánta és lassan tudja is őket.

Azonosulások

A nemzet igazi kérdése valójában az, hogy annak tagjai mennyire tudatosak, mennyire működnek együtt a Léttel. Egy tudatos közösségben és országban a dolgokat ugyanis a helyén kezelik.

Mivel azonosul az ember? - polgarportal.hu

 

Minden naptári év fordulója valamiképpen egyfajta számvetésre késztet. Nincs ennek transzcendentális relevanciája, de a rituáléját vesztett élet is szívesen enged a kereteknek, amelyek valamiképpen tagolják az időt. Az idő, mint valóság megjelenése kényszerítő, hogy a megtett út, a döntések és azok megvalósulása számbavételének rendjén korrekcióra netán teljes váltásra készüljön az érintett.

Madárka karácsony utánra

Karácsonykor és a két ünnep között, pulykát, halat és bejglit emésztve sokan ábrándoznak a nyárról, a következő vakációról. Mivel ilyenkor a fél világ szabadságon van, jut idő átnézni a légitársaságok ajánlatait. Az azonban már általában nem igaz, hogy ez az időszak jelenti a legjobb lehetőséget a nyári foglalásokra. Csokorba gyűjtöttük a legfontosabb és legfrissebb információkat arról, hogy kinél mikor érdemes foglalni, illetve milyen árbefolyásoló furcsaságokkal lepik meg a legfontosabb olcsó légitársaságok az utasaikat.

Karácsonykor nyaralásra gondolj - origo.hu

Karácsony másodnapja van. Áldással megáldva, pihenéssel megnyugodva kellene találjon ez a nap. Hosszú ünnep – igazából négy napja (nekem hat az a négy) -, melynek végén a testté lett Ige, a földre jött Isten Fiának igazsága tölti be az életet. Útra készen kellene lenni, mint egykor a betlehemi pásztoroknak, mert szólt Isten az Ő angyalai révén. Elindulni az új élet, Isten titkai felé.

Ilyenkor legszívesebben olvasok. Új könyvek lepnek el, mint minden évben. Meg nem szűnő fertőzöttség ez a Gutenberg-galaxis, amelyen nem fog a digitális idő. Hogy miért? Íme: karácsony jelenléte a digitális médiában, az egyik legismertebb felületen. Csorog a könny, zsibbad az agy.

A jelen a jövő

Budapesten a "Télirózsás forradalom" akcióval a diákok néma csendben várják délután a Magyar Tudományos Akadémia előtt, hogy a kormány miként dönt a felsőoktatás átalakításával kapcsolatban.

A hét első napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szalay utcai épülete előtt tartott tüntetésen Ábrahám Máté, a Diákellenállás a Felsőoktatásért nevű középiskolás szervezet vezetője arra kérte a résztvevőket, hogy országszerte iskolájuk előtt néma csendben sorakozzanak fel.

Folytatódnak a diáktüntetések - nol.hu

Még néhány napja sem látszott, hogy ez lesz belőle. Ma pedig még nem látszik, hogy mi lesz néhány nap múlva. Még kevésbé, hogy mi lesz az események vége. A történet túllépett önmagán. Már nemcsak a főiskolák és egyetemek, diákok és oktatók ügye ez, hanem a magyar kormánnyal szembeni egyik legnagyobb kihívás, hiszen itt nem gazdasági társaságokkal, politikai vagy bürokratikus alakulatokkal áll szemben, hanem a saját jövőjét is jelentő magyar társadalom egy meghatározó részével. Paradox módon saját magával. Diákokkal, szülőkkel, tanárokkal. A társadalomnak azzal a részével, amely már ma is nemcsak képvisel, hanem mond, mert mondhat érték- és politikai ítéletet, de még inkább azokkal, akik mondani fognak. Mert kitágulni látszik a középiskolák felé a résztvevők köre.

Ami most a felszínre került nem két év története. Húsz évé, és soktényezős.

Szóhelyek

A 2DayFM ausztrál rádió műsorvezetője volt az, aki kollégájával, Michael Christiannal magukat II. Erzsébet királynőnek és Károly hercegnek kiadva felhívták a VII. Edward kórházat, ahol súlyos rosszullétek miatt napokig ápolták a terhessége korai szakaszában lévő Katalint, és lényegében akadálytalanul jutottak bizalmas orvosi információkhoz a hercegnőről. A két műsorvezető akciójának már akkor hatalmas visszhangja volt, amikor csak az átverés híre jelent meg.

Egy rádiós poén tragédiája - origo.hu

A mediatizált világ keltette versenyben könnyen hígul fel a szó. Ma mindenki bejut valamilyen médiafelületre, ezzel együtt megszűnni látszik a mikrofon, netán a papír másik oldalán állók felelőssége. A könnyed szórakoztatás megenged néhány mondatot, amelyre később rá lehet kenni, hogy részegen volt a keresztényirtásra felhívás, üzenete más, mint szövege. Aztán rázúdul a világra néhány olyan eset, amely átlépi a média ingerküszöbét is a médiában. Ennen farkába harap a kígyó.

Ki megy és ki marad?

„Kicsit úgy éreztem hosszú idő óta, hogy Magyarország az én hazám is és mindig is az lesz, de nem az én világom. És azt is éreztem, hogy alapjában véve nem tartozom oda. Az utolsó hetek eseményei ezt számomra erőteljesen ki is mutatták” - fogalmazott megkeresésemre a közgazdász professzor.

Róna Péter hátat fordít Magyarországnak?- ezt így hogy blog

 

Egy nagynak ígérkező politikai fordulat után visszatér valaki szülőföldjére a fejlett világban szerzett tapasztalataival és szellemi (talán anyagi) tőkéjével, hogy mindazzal, ami sikeressé tette a világ másik részén, itthon szolgálhasson. Telnek az évek és ő nem tud semmi érdemleges hatást kifejteni a gazdaságnak abban a szegmensében, nevezetesen a pénzvilágban, amelyben pedig máshol sikerei voltak. Meghallgatják, de nem hallgatnak rá. Mint idegen kakas a baromfiudvarban keresi a maga helyét, hogy hangja eljusson a gazdaságpolitikát alakítókhoz.

Palagrafus

A Zsinat döntött egy új törvény létrehozásáról, mely az egyházi bíráskodást szabályozza. Az új jogszabály szerkezetében és koncepciójában is megújul, s ez várhatóan hosszú időt vesz igénybe. Azért a Zsinat addig rövid úton módosítani kívánja a most érvényben lévő, 2000. évi I. törvényt.

Koncepcionális megújulás – reformatus.hu

Egyházunk egyik legsérülékenyebb és legbizonytalanabb területe az egyházi bíráskodás, nem azért mert nem jól teljesít, hanem mert az általános vélekedés szerint az egyházképbe nem illik bele a bírói gyakorlat. Ki és hogyan mer ítélkezni a másik fölött? Amúgy is az evangéliumból vett üzenet nem az ítélet felé mozdul el, hanem a megbocsátás irányába. A jelenlegi, 2000.évi I. törvény az egyház bírói gyakorlatát a kulcsok hatalmából eredezteti, csakhogy ennek elvi alapja nem tisztázott.

Künn a bárány, benn a farkas

El tudod képzelni, hogy történik valami, és te újra a református egyházhoz akarsz tartozni?

Nem tudom elképzelni, ebben a formájában nem tudom elfogadni. Ahhoz hinni kéne a papoknak – nem a politikusokban, hanem Istenben – és azzal párhuzamosan bízni is.

Cserhalmi György - egyházról, papokról – reformatus.hu

 

 

Nem tudom elképzelni, hogy ne tartozzak a református egyházhoz. Örökségem, ugyanakkor személyes döntésem ez. Pedig lehetett volna más is. Középiskolában a filozófia tanárom kedvence voltam, aki egyben a történelmet is tanította. Ezeken az órákon – mi ketten - nem a tananyagról, hanem a politikai oldalak hitelességéről és benne a politikai pluralizmusról vitatkoztunk (1983-84-ben!!!), tisztességére legyen mondva egykori tanáromnak, aki nem mellesleg iskolaigazgató is volt egy személyben, hogy soha „nem dobott fel”, pedig felesége volt az iskola párttitkára. Sőt jelest adott, igaz sok propaganda füzetet is mellé, amit meg kellett tanulnom, - egyet ezek közül ma is őrzök -, hátha mégiscsak eltéríthető lennék a „társadalomellenességtől”. Istennek van humora: fia, aki az ún. rendszerváltás után cseperedett, teológiára felvételizett és református lelkész lett.

Jó emlékezetű biológia tanárom, - akiről később tudtam meg, hogy édesapja református lelkész volt –, szintén látott fantáziát bennem, sokáig nem tudtam, miért van nekem jelesem biológiából, mígnem egy –főkorifeus csemete - osztálytársammal magához hívatott, majd visszamarasztalva négyszemközt mondta: fiam, egyedül érted garantálok, hogy bejutsz az orvosi egyetemre. Én pedig a társadalom gyaurja, elmentem teológiára.

Pávatánc

Mint a kommünikében olvasható, az MTVA, a Duna Televízió Zrt. és a Hagyományok Háza márciusban meghirdetett tehetségkutató versenyére 360 produkcióval mintegy kétezren jelentkeztek a teljes magyar nyelvterületről. A miskolci, százhalombattai, győri, kolozsvári, csíkszeredai, pécsi, majd szegedi selejtezők után Gödöllőn zárult sorozatból 48 produkció versenyzőit hívta be a zsűri a televíziós tehetségkutató műsorként folytatódó sorozatba.

Fölszálott a páva – hirado.hu

 

Kevés a páva ma már, de ha mégis felszáll a vármegye házára, na, arra akkor oda kell figyelni. Mert a páva nem repülős madár. Magam is jó két évtizede találkoztam vele szabadon utoljára egy családi ház kertjében, ahol néhány tyúk és egy csaholva rohangászó kutya társaságában háttérül szolgált egy irodalmi esten.

Halottak napja

Míg nálunk az emberek feketébe öltöznek és csendesen kivonulnak a temetőbe, hogy mécsest gyújtsanak, addig a világ másik felén, Mexikóban háromnapos fesztivált rittyentenek a halottak napja köré, és megy az eszem-iszom, dínom-dánom.

Halottak napja itt-ott - spanyolonline

Az ember évezredek óta küzd az elmúlással, ezért is alakultak ki a halottkultuszok különböző változatai. Kultúrák, korok próbálták megoldani az elszakadás valóságának és az örök együttlét igényének dilemmáját, mert a nemzedékek láncolatában fellelhető kapcsolat nem kiiktatható az emlékezésből. Mindenkinek meg van a maga halotti kultusza, bár e megfogalmazásnak éppen saját hagyományaim birtokában kell ellentmondanom.

Oldalak