Budapesti jeggyel Szögedében

Szegeden kiránduló váci osztály egy helyi újságárusnál szegedi helyett budapesti vonaljegyeket kapott, ám ezt nem vették észre.
Az ellenőr azonban kiszúrta, és fejenként 7 ezer forintos bírságot vetettek ki a 25 fős osztály 19 tagjára. Miután az egész osztályt leszállították a villamosról, a velük utazó tanár a számlával akarta igazolni a jóhiszeműségüket, de ő is csak akkor vette észre, hogy nem helyi jegyet kaptak az árusnál.
Miután a diákok vitatták a pótdíjazás jogosságát, az ellenőrök kihívták a rendőrséget is. Azért csak 19 diákot büntettek a 25-ből, mert csak ennyi csekk volt az ellenőröknél.

Egy osztály kálváriája – eduline.hu

Az abszurd, mint élethelyzet részévé lett hétköznapjainknak. Szegeden tömegesen árusítanak budapesti közlekedéshez jegyeket. Nem tudom, ez Budapesten is így van-e? Mármint, hogy a szegedi városi közlekedéshez alkalmas jegyek kaphatók. És miskolci, nyíregyházi vagy soproni? Merthogy ezek is határhoz közeli nagytelepülések akárcsak Szögede a Tisza mellett.

Református közösségi nap

A közösségi napnak akkora sikere volt, hogy a gyülekezet tagjai már most számítanak a folytatásra: hagyomány lehet belőle. És csak az egyik állomása volt a reformáció kezdetének ötszáz éves jubileuma programjai sorában Szombathelyen – hangsúlyozta Jakab Bálint Mihály. A lelkipásztor már a következő alkalmakra is felhívta a közösségi nap résztvevőinek figyelmét: őszre például tudományos programokat szerveznek, június 11-én pedig szabadtéri istentiszteletet tartanak a Vasi Skanzenben.


Közösségi nap - vaol.hu

A régi mondás szerint a pap, ha csinál valamit a gyülekezetben, nem tud nyugton maradni, ha pedig nem szervez programokat, akkor hagyja a gyülekezetet tönkre menni. Avagy a klasszikus vicc szerint, ha van sapkája az a baj, ha nincs sapkája, pedig az.
Tizennégy programot készítettünk elő a reformáció jubileumi évében a szombathelyi református közösségben, aminek fele eddig le is futott. Jön a nyár, addig még kettő, aztán az ősz, amikor a maradék is sorra kerül.
Közösséget kellene építeni. Hit- és értékközösséget, amelyben otthon érezheti magát a tradícióban felnőtt kálvinista lélek, a jövevényként érkező, a reformátusságot templomba zárni akaró féltékeny, és a templomot csak kívülről alig ismerő érdeklődő is.

Javított töredékek

Emlékszik még, hogy mivel kereste meg az állambiztonság? Mit ajánlottak?

Kérdés LL-hez a beépítésről – kotoszo.blog.hu

Többnyire heti rendszerességgel benézek a Fő térhez közeli egyetlen megmaradt belvárosi könyvesboltba. Mindig akad valami érdekes, amit vagy megveszek, vagy csak meglapozok. Legutóbb szokatlan példányokba botlottam, némelyek lapjai már megsárgultak valahol egy raktár mélyén. Kezembe veszem, lapozom. Filosz érdeklődésem nem tudom levetni, nézem a kiadás évét, a példányszámot, a kiadás betűben feltüntetett sorozatszámát. Esterházy Péter: Javított kiadás – melléklet a Harmonia caelestishez – 2002-es kiadás.
Még a nagyoknak is vannak eladatlan példányai.

Az Eurostat esete a román miniszterrel

Az Eurostat adatai szerint 2015-ben Romániában 197491 gyerek született, ami a 10 az 1000-hez születési rátát jelzi. Hasonló számítással az 4,4 millióra vetített újszülöttek száma 45 az 1000-hez arány lenne, ami a román diaszpórát Nigéria vagy Mali születési rátája szintjére helyezi, ami a legmagasabb a világon.

Az Eurostat adatai nem azonosak a miniszter véleményével – m.rfi.ro

A román diszpóráért (romani de pretutindeni) felelős miniszter, Andreea Pastirnac március elején bejelentette, hogy 2016-ban először a történelemben külföldön több román gyerek született, mint az anyaországban. Szavait az Eurostat adataival támasztotta alá, amely adat szemet szúrt nemcsak a statisztikusoknak, hanem újságíróknak is. Néhány apróság azért kiderült.

Hogyan nehezítsük meg önmagunk dolgát?

A Zsinati Iroda a zs-133/2007. számú zsinati határozat lapaján (http://www.reformatus.hu/adattar/torv/zsinhat_egyhfohatigkiad.htm) egyházfőhatósági igazolást írásbeli kérelem alapján ad ki, melyet szolgálati úton, az esperesen keresztül kell felterjeszteni.

Az egyházfőhastósági igazolás rendje - refdunantul.hu

Csak mondom, hogy hogyan nehezítsük meg önmagunk dolgát. Olyan szabályokat kell hozni, ahol sokszemélyes az ügymenet. Ezáltal pedig távol áll az élettől és a mai gyors ügyintézés lehetőségétől. Papírok országa Magyarország. S münk es beállánk mögé.
Leírom újra történetünket. Nem is tanulságul. Csak úgy. A 21. századnak.

Mese egy régi szeretetről

Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott.

Tanmese az időről és a szeretetről - cafeblog.hu

Egyszer vót, hol nem volt, vót egyszer egy árva fiú. Nem is egészen árva, volt neki mostohája, de nem igazán szerette, merthogy az ő édesanyja testvéröccse szülésébe belehalva új testvérek születésével hátrább került. Mikor valamicskét cseperedett volna úgyannyira, hogy a munka nehezebbik végét is megfoghatta, megfogadta magában, hogy ő nem szenved tovább, inkább elmegy az erdőre fát vágni. Hát úgy is lett. Kiment nagy és erős emberekkel, de az ő akarata is erős volt. Nemsokára már becsülni kezdték a nagy és erős emberek a gyermekember akaraterejét és a pénzt is aszerint osztották, hogy neki is jutott bőven. Merthogy a pénz nem rejtett odúban talált aranyból lett, hanem a munka verejtékéből.

Pilátusos nagyheteink

Az európaiak legtöbbje valamilyen vallási közösséghez tartozik, többségük keresztény. A vallások a testvériség, a béke és szolidaritás erejeként kell hassanak. Mint a keresztény egyházak Európában a párbeszédet szeretnénk erősíteni és az Európai unióban az egymás mellett élést erősíteni. Ama keresztény örökség értelmében, amelyre az 1957-es Római Szerződés kötelez, felhívjuk egyházként a politikai felelősséget hordozókat, hogy Európának a világ egészére ebből származó felelősségét vegyék komolyan.

A német katolikus és evangélikus egyház nyilatkozata a Római Szerződés 60. évfordulóján – ekd.de

Vannak minősített idők az ember életében, amikor bizonyos dolgokkal mélyebben foglalkozik. Különösen igaz ez a hitre, a belső elcsendesedésre így húsvét nagyhetében. Talán az lenne a legalkalmasabb készülődés, ha kizárna mindent, ami a Szentíráson kívüli és csendben maradva a szent szövegek recitálásával tudná ráhangolni magát a Golgota keresztjének és a húsvéti elhengerített kőnek titkára. Ehelyett itt dübörög az idő körülöttünk: zaj, hajsza, előre szervezés, hogy talán az ünnep végére utolérheti magát az ember.

Ref500 (kis református önértelmezés) 2.

Több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg Békési Andor szerkesztésében tizenegy könyvecske, "Az evangéliumi kálvinizmus füzetei" címmel. Ezekben az írásokban a neves szerzők a református egyházban is ismeretlen ismerős reformátor, Kálvin tanítását, örökségét próbálták fontosabb témák köré csoportosítva közkinccsé tenni, nemcsak a lelkipásztorok és a teológushallgatók, hanem a presbiterek és az átlagolvasó számára is érthetõ, felhasználható módon, hogy a sorozat "Kálvint közel vigye a gyülekezetekhez". Ha erre akkoriban szükség volt, úgy ma talán még inkább.

Modern kálvinizmus, avagy a református identitás újra felfedezése - kalvinkiado.hu

1985-1990 között jelent az evangéliumi kálvinizmus füzetei sorozat, amelyben a kálvini életmű egy-egy téma köré csoportosítva és értelmezve került az olvasó elé. A kisméretű füzetek borítóján a sárga szín keveredett a négyszögbe rendezett magyar népi motívumokkal, jelezve értelemszerűen a hagyomány és újraértelmezés igényét. 2014-ben a Magyarországi Református Egyház kiadója egy kötetbe szerkesztve és bővítve kiadta ezeket az írásokat, amelyek alkalmat adnak a Biblia igazságaiban és Kálvin János örökségében való egyidejű elmélyedésre.

Az egyházi iskolák fölöttébb szükséges voltáról

Iskolaválasztás előtt a szülők mindenféle szempontokat mérlegelnek, ezeknek egy része olyan elvont, hogy vajon tetszik-e tanítónő a gyereknek, és viszont. Más szempontok pedig nagyon is gyakorlatiak: például hány perc alatt lehet reggelente beérni, vagy indul-e eszperantó tagozatos osztály? És ott van még a fenntartó kérdése is, ami szintén egy fontos gyakorlati tényező. Amikor a lányom négy évvel ezelőtt iskolába ment, a városunkban négy általános iskola volt, közülük kettő önkormányzati, és kettő egyházi fenntartásban. A négy iskolából egy messze van, úgyhogy az eleve kiesett, reálisan tehát egy önkormányzati (azóta állami), egy református és egy katolikus iskola közül választhattunk.
A református iskola mellett döntöttünk, habár utoljára három évvel azelőtt jártunk templomban, akkor is egy unokatestvérem esküvőjén.

Egy református iskoláról – divany.hu

Aki érintett a témában tudja, hogy ezekben a hetekben történik az iskolákban a hittan-erkölcstan újra választásának lehetősége és ugyancsak ezekben a napokban kapják meg az első osztályba íratott gyermekek szülei a felvételről való értesítést. A milyen iskolát válasszunk a gyereknek szülői kérdés több összetevős. Szubjektív, ám kitűnő írás jelent meg egy sztereotipnek nem mondható megoldásról, amelyben, mi tagadás jólesően olvassa az ember, hogy egy egyházi iskola helytállt a kívánalmak tengerében.

A kiengesztőlődés hiánya

Lövöldözés történt a brit Parlamentnél, legalább 20 ember megsérült és négy ember meghalt… A hatóságok terrorcselekményként tekintenek a történtekre. A Parlament környékén kiürítették, a környék le van zárva, a közeli metrómegállót is lezárták. A közelben lévő London Eye óriáskereket is lezárták.

Újabb terrorcselekmény Londonban – index.hu

Még nem tudni, hogy van-e valamilyen összefüggés a mai és az egy évvel ezelőtti brüsszeli terrortámadások között. Európa fővárosa ma emlékezett arra, amiről nem gondolták, hogy megtörténhet. Aztán jött a mai, londoni merénylet, amelyet elsőre nehéz elkülöníteni attól az esetleges üzenetértéktől, amellyel egy másik kultúra üzent sajátosan az öreg Európának. Ebben az üzenetben benne van a nyitott társadalom kritikája, a politikai elit bénultsága és az a lelki hiátus, amelynek további fenntartása esetén esély sincs a megnyugvásra.

Oldalak