Régi új kérdéseink

Tőkés László keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta: a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) ugyan 2009-ben olyan iratot állított ki az akkori püspökjelöltről, amely szerint „nincs arra vonatkozó adat, hogy Csűry István a Securitate ügynöke vagy besúgója lett volna”, a szegedi Molnár János egyháztörténész olyan jelentéseket talált egyes erdélyi lelkészek megfigyelési dossziéiban, amelyek minden bizonnyal Csűrytől származnak.

Ki ki volt? –mandiner.hu

Jó negyedszázada annak, hogy az egyházak, így vagy úgy de nekifutottak a kommunizmus idején történtek feldolgozásának. Egyesek messzebbre jutottak, mások megrekedtek. Voltak, akik dokumentumokat tettek közzé, mások zároltak mindent mondván, hogy míg nincs az egészre rálátás, addig nincs nyilvánosság sem.
Kétségtelen tény, hogy nyomja az egyházat legalább annyira, mint a társadalom egészét a múlttal való szembenézés hiánya.

Ítéletes idő

Óriási vihar csapott le Szombathelyre kedden délután. A rengeteg vizet és diónyi jeget hozó szupercella autókat, fákat rongált meg. Kitört ablakok, lyukas redőnyök és özönvíz maradt nyomában.

Ítéletidő – nyugat.hu

Másodszorra pattantam délután a bicikli nyergébe, hogy kifújja a szél testemből a kánikula hőségét. A forró aszfaltot megunva döcögős emelkedők felé vettem az irányt, ahol terepezésre régen használt váltómozdulatokat próbálhattam ki, no meg sokadszorra azt az érzést, hogyha az első húsz perc lihegését magam mögött tudom, valahogy visszajön a régi edzettség tudata és akkor órákon át képes vagyok hasonló tempóban kerekezni. Próbálgattam hát magam a délutáni kánikulai hőségben, miközben a város fölé be-bekanyarodott egy–egy töményebb felhőtömb, amely a másnapra beidőjósolt lehűlés jeleinek véltem.

Az egyenlőbbek

Az Egyesült Államokkal ellentétben Németországban nem kell büntetést fizetnie a Volkswagen (VW) német járműgyártó csoportnak, amiért a károsanyag-kibocsátási adatokat meghamisító szoftverrel szerelt fel több mint 10 millió dízelmotort.

Egyenlőbbek az egyenlők között – portfolio.hu

Hónapok óta tart a Volkswagen-botrány, amely az Amerikai Egyesült Államokban tört ki, mert leleplezték, hogy csaló szoftvert épített be a cég a dízelmotorral eladott járműveibe. A dízel motorok személyautóba való beépítése viszonylag új keletű, már ha az személyautó ipar történetét nézzük. A kezdeti próbálkozások – amikről azért élő emlékeink vannak – a füstös szívómotorokkal indultak, amelyeknek egyetlen előnye a fogyasztás volt. Egyébként lustábbak, hangosabbak, füstösebbek és büdösebbek voltak benzines társaiknál.

A mese vége

Carlo Pedersoli fiatalon még nem tudta, hogy később milliók fogják imádni az ugyanolyan lehengerlő stílusban készülő, könnyed akciófilmjeit. Sőt, ma már azt is nehéz elhinni róla, hogy civilben egyáltalán nem hasonlított arra a bozotnos szakállú, morcos bumburnyákra, akiket a filmjeiben mindig eljátszott. Épp ellenkezőleg! Nagyszájú, mindenkivel piszkálódó, láncdohányos, nőcsábász, bulizós, kicsit talán beképzelt élsportoló volt. Vagyis pont olyan, amilyen Terence Hill volt a filmjeiben (aki egyébként a valóságban szintén a filmbéli karakterei ellentéte, egy végtelenül szerény és visszahúzódó, mélyen vallásos ember).

Meghalt Bud Spencer – port.hu

Nem tudom, talán majd a kedves olvasók fognak segíteni, hogy honnan ered és maradt meg bennem Bud Spencerről, hogy ő Piedone. Úgy emlékszem, hogy gyermekkorunk fekete-fehér tévé képernyőjén Piedoneként jelent meg ez a morcos, szakállas és mégis mindig kedves alak, akiről tudtuk, hogy előbb utóbb győzni fog. Sikereinek titka –leírták talán már mások is -, hogy modern kori mesehőssé tudott lenni.

Isten-szeretet és foci-szerelem

Gratulálok a csapatomnak, az első két meccshez képest is erősebbek voltunk. Jól szervezett védelemmel tudtunk csak versenyképesek lenni. Ezt tudtuk az elején. Próbáltunk labdát birtokolni. De nemcsak a védelmet, hanem a támadást is jól szerveztük meg, szerencsénk is volt, különösen a szabadrúgásoknál- kezdte értékelését Bernd Storck.


Magyarok a zEB-én – index.hu

Talán kicsit jótékony pótszerként hat nemcsak a nemzettudatra és az összetartozásra, hanem az egyháztudatra is a magyarok EB sikere. Egy-két nemzedékkel korábban az egyházban nem volt ildomos sikerről beszélni. A sokat idézett kegyes mondás szerint egy jó igehirdetésre adott volt a riposzt: „mielőtt megdicsértek volna, már az ördög megdicsért téged”. A siker valahogy nem tartozott az egyházi kategóriába. Ezzel szemben a kudarc, közömbösség és minden egyéb a kegyelem tartományába lett utalva. Ugyanakkor ma már megjelent az az igény, hogy ismert személyeket emeljenek egy-egy esemény egyházi arcává, mert az nemcsak píár fogás, hanem a hitelesség és bizonyos mértékig a sikeresség ismérve.

Akikért nem ejtenek könnyet

Az élő, a mindennapiság szervességéből kiesett (szász) kultúra eltűnése-kisajátítása zajlik, ugyanakkor egy oktatási intézmény arculatépítő imázselemeként „teremtődnek újra” bizonyos szimbolikus hordozói, a viselet, a „hagyományos ünnepek” szokásai? A szalon-multikultinak Dobrudzsában láttam néhány szívszorongató példáját: a németnél lényegesen kevesebb erőforrással rendelkező ukrán vagy lipován (orosz) közösségek asszimilációja annyira előrehaladott, hogy a fiatalok már szinte egyáltalán nem beszélik a nyelvet (amelyet egyébként csak választható tantárgyként tanulhatnak az iskolában)…Miben különbözik a német kisebbség helyzete, illetve mivel magyarázható, hogy olyan diákok is, akiknek feltehetően nincs semmi köze a szászokhoz, valamilyen szinten elsajátítják vagy magukévá teszik ennek a kultúrának bizonyos elemeit? Lehetséges az a hipotézis, hogy amikor egy nemzetállamban egy adott nyelvi-kulturális kisebbség lélekszáma olyan kritikus szint alá csökkent, hogy az államalkotó többség azt semmilyen módon nem érzi magára nézve fenyegetőnek, akkor már hajlandó gesztusokat tenni: nemcsak kormányzati politikák szintjén (az adott térség multikulturális jellegének elsősorban turisztikai promóciós célú hangsúlyozása Dobrudzsában is divat már), hanem bátorítja vagy legalábbis nem bélyegzi meg azokat az egyéni döntéseket, amelyek révén valaki a többségi identitása mellé önként felvállal kisebbségi kötődéseket is? Míg ha mondjuk az illető nyelvi kisebbség érdekérvényesítési ereje, pozíciója, intézményhálózata erős (mint a romániai magyarok esetében), akkor már nem tolerálható effajta „árulás” a többségi nemzet „rovására”?

Hogyan legyünk mások? –transindex.ro

Érdekes jelenségként figyelhető az 1990-es utolsó nagy tömeges kivándorlással halálra ítélt szász közösség hagyományának visszakerülése és kulturális megjelenítése az egykor erős közösségekkel rendelkező szász alapítású erdélyi városokban. Az érdekességet csak fokozza, hogy ezt az újonnan felfedezett kulturális identitást nem az ott maradó vagy visszatérő szászok utódai, hanem a többségi román nemzet középrétegei vállalják és jelenítik meg. Erdélyben évszázados hagyománya van az interkultúralításnak.

A női lelkészségről

Egy hivatalos egyházi döntés értelmében, nem végezhetnek többé lelkészi szolgálatot a nők Lettországban. Nem régi hagyományról van szó: 1975 óta lehettek nők is lelkészek, de mostantól – mintegy húszéves egyházvezetői törekvés végeredményeképpen – nem. Hogy mi motiválhatta a döntéshozókat abban, hogy már felszentelt lelkésznő jelenlétében így szavazzanak, őszintén nem tudom. Valószínűleg jól ismert igeszakaszokra hivatkoztak: a nő ne tanítson gyülekezetben, ne beszéljen nyilvánosan. Vajon azt feltételezik, hogy az évtizedek óta szolgálatot végző lelkésznők, és a lelkésznők szolgálatát támogató evangélikus egyházak, továbbá azok vezetői szerte a világon nem ismerik és nem olvassák a Bibliát?

Kotoszo.blog. hu – A nők szentelésének visszavonása

Nehéz kérdéseket vet fel a lett evangélikus egyház merész döntése, amelynek következtében nemcsak megtiltotta a nők lelkészi szolgálatra történő szentelését, hanem visszamenőlegesen is hatálytalanította az addig felszentelt női lelkészek jogosultságát a szolgálatra. Női lelkészek nem szolgálhatnak a lett evangélikus egyházban – ez a végkövetkeztetés. A miértekről különösen az észak-német evangélikus egyház szemüvegén át olvashatunk a témáról, ami eléri lassan azokat a protestáns, döntően evangélikus közösségeket, ahol a zsinati döntést, amely kétharmados többséggel született diszkriminációnak és az eddigi egyházi vívmányok elérésétől való visszalépésként értékelik.

Meglopott kegyelet

Az önkormányzati tulajdonú temetkezési vállalat korábbi vezetőjének hivatali idejében, 2010 februárjában loptak ki egy koporsót a temetés másnapján egy családi kriptából. A kemma.hu korábbi cikke szerint nem ház alakú kriptáról van szó, hanem sírveremről.
Egy sírásó beszélt 2014-ben arról, hogy a halottat „felsőbb utasításra” emelték ki a koporsóból, majd újratemették, a kriptát gondosan lebetonozták, a koporsót meg újra eladták, miután levették róla a nevet.

Kegyeleti dolgok – hvg.hu

Azt gondolnánk, hogy vannak az életnek olyan tiszteletre méltó pillanatai, amelyek érinthetetlenek. Ilyen a halál, illetve a végtisztességhez való jog. Élt, ahogy élt valaki, de ha már kultúrvilágban érte a vég, kulturált módon lehessen végső nyughelye.

Utánmondva

Járhatjuk a magunk útját, de mindeközben tudnunk kell, hol a forrás – fogalmazott az igehirdető, hangsúlyozva, hogy otthonra szükségünk van, ahogy arra is, hogy legyünk valakiéi, hogy meglegyen a helyünk a népek között, mert máskülönben árvák leszünk. Ugyan az Úr szabadságot ad arra, hogy útra keljünk – és mi, magyarok élünk is ezzel a lehetőséggel –, de tudnunk kell, hogy ajtaja nyitva áll, és szüntelenül visszahív és hazavár minket.

Református nagytalálkozás – reformatus.hu

Ülünk a Farkas utcai templomban, Kolozsvár, az egykor szebb napokat látott erdélyi főváros egyik legrégebbi templomában. Erdélyi nemesi családok címerei, egykori református nevezetességeinek epitáfiumai néznek le ránk. Kézzel fogható évszázadok történelme, amelyet lassan porlaszt az idő. A héber betűkkel ékesített szószék az egykori teológiai szellemi igényességet jelzi. Amikor a latin dívott, Apáczai Csere János az angyalok nyelvéről értekezett az Iskolák felettébb szükséges voltáról szóló traktátusában azzal a szellemi töltettel vértezve, amelyben bizonyította, hogy a magyar nem csupán a parasztok és parasztos polgárok nyelve, hanem hajlítható a tudományos fogalmak pontos leírására is. Közel és távol kalotaszegi viselet színesíti az ünnepi feketét a magyar reformátusság nagy találkozásán. Itt-ott székely leányok és asszonyok piros-fekete egyszerűsége virít.

Elszámolnivalóink

Nem Takáts Zsuzsanna volt Kiss László első áldozata, a sportolót már korábban is felfüggesztették egy hasonló ügy miatt - írja a Blikk. Kisst már korábban is eltiltották, mert egy 18 éves lányt akart két társával szexre kényszeríteni. A lap birtokába került dokumentum szerint 1960. december 30-án Kiss két társával szexre akart kényszeríteni egy 18 éves lányt a margitszigeti Sportuszoda medencéjében. A Blikk által idézett anyagban az szerepel, hogy a 18 éves lányt a Sportuszoda szabad részé¬ben körülfogták, és fogdosni kezdték minden testrészén, így lábát, melleit és nemi szervét is. A lány végül odakiáltott az éppen arra járó úszómesternek, így a három sportoló elúszott a közeléből. A lány az esetet jelentette a Sportuszoda igazgatóságának is. Ebből végül nem lett rendőrségi ügy, de az Úszószövetség elnöksége január 26-tól április 26-ig mindennemű sporttevékenységtől és az uszodák látogatásától is eltiltotta Kiss Lászlót.
Az igazság nyomában - origo.hu

Oknyomozó újságírók kikereshetik azt az évekkel ezelőtt felröppent hírt, miszerint a magyar úszósport háza táján nincs minden rendben. Befolyásos, sikereket maguk mögött tudó emberek visszaélnek helyzetükkel és sportoló lányokat zaklatnak. Akkor elhalt a hír. Sikeremberek körül keltettek híreket, a siker pedig, amelyik az olimpián is érmekben volt mérhető, Magyarország számára felülírt mindent. Néhány hónappal ezelőtt kiderült, hogy a magyar úszósport egyik sikeredzője ugyancsak botrányos dologba keveredett, sportkarrierje csúcsán harmadmagával szexuális kapcsolatot létesített egy akkor 18 éves lánnyal. Az ügy hullámzása jelezte, hogy a tabudöntögetés ma sem könnyű műfaj Magyarországon. A hír kapcsán nem a konkrét eseten morfondírozgatnék, hanem magatartásformákon, recepciókon és a hatalom, illetve befolyásolás természetén.
A 2015-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott Szvetlana Alexijevics regényét olvasom, amelyik a homo sovieticus mentalitását, a befolyás, befolyásoltság, eszmény, szabadsághiány kérdéskörét boncolgatja. Konkrét emberi sorsok vonulnak egymás után. Az írónő évtizedekig gyűjtötte anyagát, hogy megfejtse egy embertípus, illetve gondolkodásmód paradoxonát: azok, akik harcot hirdettek a szabadságért és életüket is készek voltak érte áldozni, miként nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, amikor eljött a szabadság.

Oldalak