Szabad vagy lehet?

A kutatók vizsgálatai szerint a szabad akarat pusztán illúzió, a saját agyunk hallucinációkat keltvén elhiteti velünk, hogy a döntéseinket mi magunk hozzuk tudatosan, de valójában a dolgok már korábban, a tudatosulást megelőzően elhatározódtak. Az új tanulmány végkövetkeztetése szerint a szabad akarat sokkal inkább illúzió, mintsem valós viselkedés. A pszichológusok egy pofonegyszerű kísérletet végeztek el. A részvevőnek öt darab fehér körről kellett megjósolni, hogy melyik fog vörössé változni.
 

Létezik-e szabad akarat? – origo.hu

Valaki egy szemléletes példával illusztrálta a szabad akarat lehetőségét egy konferencián. A terem padlóburkolatának járólapjára állva felhívta a figyelmet: tudják, mi a szabad akarat? Ez! – mondta, és átlépett a harmadikra. Erre van szabad akarat az embernek és ennyi, egyébként meghatározott a léte.

Több, mint egy szám

„Sokfélék vagyunk, sokféle ajándékkal, amit arra kaptunk, hogy használjunk vele másoknak.”  Számunkra ez egyfajta „alaphang” (kellene, hogy legyen) az életünkben. Hisz Jézus szolgálata, nemde egy nagy önkéntes program volt? Önként vállalta a mi beszűkült, nagyon is behatárolt emberi mivoltunkkal való azonosulást, az együttérzést, a könyörületet és végül a megváltás áldozatát.

Egy szokatlan számról – tobbmintegyszam.hu

Lassan elrepül fejünk fölött az idő, mint Kassák versében a nikkel szamovár, aminél többet aligha vertek nemzedékünkben a gimnazista nebulók átlagának fejébe a modern költészetről, de hát Istenem, ki is az a Kassák Lajos? – kérdeznék ma sokan, gimnazisták, aki csak úgy röptetett Párizs, Berlin meg Moszkva között, hogy Budapest se maradt ki belőle. De nem is a modernnek már aligha nevezhető költészetről akarok szólni, amit azóta a posztmodern és annak utánija is maga alá temetett, hanem egy számról, ami több, mint egy szám.
Ez a szám: 0066.

A mi örömünk a ti örömötök

"Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk." (Zsolt. 126,3). Isten iránti hálával hívunk 2016. április 30. 11 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, amelynek keretében felszentelésre kerülnek az újonnan épült torony és az abban elhelyezendő harangok, valamint a megújult templom főtiszteletű Steinbach József püspök és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszterének szolgálatával.

Szentelés – szombathelyref.hu

Vannak a világ nagy dolgai, megváltásra váró sorskérdések, politikai kényszerek, háborús konfliktusok, s a mai időkben leginkább médiahírekben tálalt katasztrófák. És vannak közösségi történések. Kisebbek vagy nagyobbak, de egy nemzedéknek, azonos értékeket valló közösségnek nagyon is fontos alkalmai. Vannak öröm-közösségek. És azoknak is vannak alkalmai.
Személyes érintettség okán is, nem világmegváltó, de mégis történelmi alkalomról szeretnék beszélni.

Szemezgetések

"Fontosak az elemzések, fontosak a vélemények, de a legfontosabb mégiscsak az, hogyan gondolkodnak erről az emberek" - jelentette ki. Rogán Antal úgy fogalmazott, hogy a törvény tavalyi hatálybalépését megelőző, azaz a 2015. március 14-i állapot állhat helyre mind a munkavégzésre, mind a pótlékok szabályozására vonatkozóan.
 

Vasárnapi hírek – blikk.hu

Az alábbiakban kommentárok következnek két változatban. Egymondatosak és bővítettek. Merthogy az emlékezet nem olyan rövid, mint sokan reménykednek benne. Remélem, sokaknál így van ez. Nos!
A miniszter közölte, az Országgyűlés akár már kedden - kivételes sürgősséggel - szavazhat a most benyújtott előterjesztésről, így az akár már a hétvégén hatályos lehet.
Ez akár azt is jelentheti, hogy már most vasárnap kinyithat az összes üzlet.

Szívderítő

Dr. Lotte N. Dyrbye, az amerikai Mayo Clinic College of Medicine munkatársa, a kutatócsoport vezetője szerint a felmérésben szereplő orvostanhallgatók körülbelül egyharmada megfelelt az alkoholfüggőség klinikai kritériumainak abban a tanulmányban, amely elsőként derít fényt az orvosnak készülő diákok körében gyakori kiégés és az alkoholhasználat és -függőség összefüggéseire. Ez az arány közel kétszerese a más egyetemeken tanulók körében előforduló alkoholproblémákénak.

Kiégnek az orvostanhallgatók - origo.hu

Nem tudom, hogy mi lészen gyermekeim jövendője, merthogy megálmodni lehetetlen legalább annyira, mint kikövetkeztetni abból, amiben ma benne vannak. Lányunk orvostanhallgató. Pontosabban fogorvostan hallgató. Innen, a messzi prériről (Magyarországon úgy nevezik, hogy a vidék) holmi önbizalmat kellett belé önteni, hogy képes a székesfőváros (vidékről nézve a legnagyobb honi falu) orvosi egyetemére bejutók szintjét is megütni. Az indulás már jelezte, hogy az orvosis diáklét nem gyaloggalopp. Hatalmas a nyomás és kívánalom. Fontos a precizitás és a dolgok komolyan vétele.

A csendes hűség dícsérete

Isten nem gyűlöli a világot, azt csak egyház teszi.„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16.) – azt mondják egyes írásmagyarázók, ez a mondat a Biblia szíve. Mennyire menő lenne már, ha ez a szív dobogna hallhatóan a keresztény egyházban! Egyháztagként mondom: a gyökeres változáshoz, amely nélkül az egyház rövidesen értelmét veszti, nem valami új  tan beemelése szükséges, csupán  az, hogy felfedezzük és magunkhoz  öleljük a régit, az eredetit, amit, illetve akit elhagytunk: Krisztust.

A keresztény dzsihádról –hvg.hu

Amikor meghökkentőnek szánt egyházi publicisztikát olvasok, amelyben különös módon kioktatják „az egyházat” – mint valami elvontságában misztikus jelenvalót – önmaga lényegéről, eszembe jutnak azok a történetek, amelyeket többgyerekes anyukák mesélnek, akiket gyermeknélküli védőnők oktatnak a gyermeknevelés rejtelmeire. S ilyenkor előkeresek régről ismert vagy még élő arcokat, akik néha szórvány falusi létben prédikátorként vagy hűséges egyháztagként a világgal perelve olykor, vagy éppen azonosulva, valami módon mégis konok hűséggel élték az evangélium igazságait. Nem tökéletesen, nem hibátlan szeretettel, s talán nem is mindig kifogásolhatatlan erkölcsiséggel, de hűségesek próbáltak maradni abban, ami nekik adatott.

Merénylet húsvét nagyhetén

Dolgozz keményen, imádkozz gyakran" – ez az üzenetük. Már akár egészen fiatalon kapcsolatba kerülnek a bűnözés világával, apróbb (néhány esetben súlyosabb) kihágásokért börtönben is ülnek.
Aktívak a közösségi oldalakon, főleg a Twitteren. Rajonganak Tupac Shakurért, az amerikai rapzenészért. Tupac, akinek szülei a Fekete Párducok radikális csoport tagjai voltak, az amerikai külvárosokba szorult, elszegényedett, rasszista kirekesztéstől szenvedő feketékről írta dalszövegei nagy részét. És arról, hogy az erőszak természetes ezekben a közösségekben. Ő maga is erőszakos halált halt, 1996-ban lelőtték Las Vegasban.


Akik robbantottak – origo.hu

Olyan világban élünk, amikor a történéseket nem a naptári napokhoz kötődően emlegetik, hanem az eseményekhez igazítják a naptári időt. Nine eleven/911, szeptember 11, alig gondol valaki a dátumra, sokkal inkább egy eseményre asszociálnak az angolszász kultúrán túl is. Madrid, Párizs vagy éppen most Brüsszel nem európai fővárosok, hanem terrorcselekmények helyszínei, amelyek mögül eltűnik az idő, az emberek arca, marad a rettenet tudata, hogy valami nagyon nincs helyén a mi kultúránkban.

A gonosz határai

Tizenöt évi kényszermunkára ítélték szerdán Észak-Koreában azt az amerikai diákot, aki január elején egy csoporttal turistaúton járt az országban, és államellenes bűncselekmény vádjával letartóztatták - jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség alapján az MTI.
A 21 éves Otto Warmbier - nem sokkal azelőtt, hogy a turistacsoport elutazott Phenjanból - kihozott egy politikai propagandaplakátot szállodájának abból a részéből, amelyet kizárólag a személyzetnek tartottak fenn. Ez Észak-Koreában államellenes bűntettnek számít. Warmbier február végén megjelent a helyi sajtó előtt Phenjanban, beismerte államellenes bűnét, és bocsánatért esedezett.


Brutális ítélet – index.hu

A világ legkeményebb diktatúrájának, az észak-koreainak legújabb különös története, hogy egy huszonegy éves amerikai diákot tizenöt év kényszermunkára ítéltek államellenes cselekedett miatt, mert a szállodából ellopott egy plakátot, amely az állampárt propagandáját hirdette. A történet, amely a diktatúra természetéről beszél felületes olvasatban, megenged etikai és teológiai vonatkozásokat is.
A nyugati társadalom a szabadság eszményében nem ismeri a határok fogalmát.

Kötelékek

Fertőző kultúrában élünk. Mentális fertőzés szedi az áldozatait. A tárgyközpontú szemlélet áttelepült a közgondolkodásra, és beférkőzött a családokba. Azért küzdünk, hogy pénzünk legyen, és hogy vásároljunk, és egymással is tárgyként bánunk.


Családkonferencia – origo.hu

Európa egyik legnagyobb gondjának, a népességfogyásnak, illetve a munkaerőhiány problémájának megoldását sok politikus a bevándorlásban látja. Tegyük hozzá, hogy a kontinens nyugati felén. Aki azt gondolja, hogy valami új történik, tévedésben van, hiszen az utóbbi két évszázadban a gyarmati hatalmak a népesség alakulását oda-vissza alapon, hol a fölösleg kitelepítésével, vagy éppen a hiány szerinti betelepítéssel oldották meg.

Abszurd apokalipszis

Azért valószínű, itt valaminek most tényleg vége van. Nem kell sokat töprengeni, hogy ezt észrevegyük. Lassacskán a hétköznapi lét egész struktúrája, eszköztára kicserélődik, az eddigi viszonyítási sarokkövek elporladnak, megváltozik az élet tempója, mindehhez alkalmazkodni kell. Nem is áll módunkban fölmérni, hogy holnap, és még ismeretlenebb holnapután merre, és milyen új eszközökkel kell majd boldogulnunk. Itt van valami, ami némi emberi ösztönzéssel továbbgerjeszti önmagát, ebben fenyegető kockázatot érzek. A folyamat távlatai beláthatatlanok, és ez nagyban ki fog hatni a gondolkodásunkra, a politikára, a szellemi életre és a művészetre – egyszóval a jövőnkre. Egy olyan jövőre, amelyben komoly és beláthatatlan demográfiai elmozdulásokra is lehet számítani. Kérdés, mennyiben tudja az ember ezt kezelni. Törékeny világ ez. Nem tudom, ennek körvonalazódó látványa valóban apokaliptikus-e, vagy sem, de az biztos, hogy az ember hajlamos minden változást végzetszerűen látni. Nem kizárt, most az egyszer okkal.

Egy író visszanéz - hvg. hu

Bodor Ádám 80 éves.  A kortárs irodalom nagy öregje outsider maradt életén át. Aki meglapozza írásait, s netán végigrágja magát a Sinistra körzet világán, nemcsak a bodor ádámi világba nyer betekintést, hanem (nem mellékesen nyomott) nyomot hagy benne a szöveg, amely egyszerre kiszakít a valóságból és szembesít a lét abszurditásával.

Oldalak