Jakab-Köves Gyopárka: Flash

Vasárnap egy kis falu nagyon kicsi templomában szolgáltam. Összesen huszonketten voltunk, de így is nagyjából tele volt a templom. A gyülekezet jó kedvvel, élénken figyelt, nagyszerűen énekeltek. Jó volt közöttük lenni, és ahogy álltam velük szemben, jó volt érezni, hogy szinte hullámzott a nyitott, érdeklődő ráhangoltságuk.
Többek között feltettem azt a költői kérdést, belegondolunk-e abba, azon a vasárnap délelőtti órán hányan fordulunk együtt Istenhez? Micsoda erő van abban, hogy megszámlálhatatlan hang szól most Felé? Ha csak egy rövid gondolatnyi kísérletet teszünk, már beleborzongunk abba, micsoda lélekszámbeli erőt jelent a keresztyén egyházak jelenléte a világban.

Bogárdi Szabó István: Ez az!

 

 

Zebránál állunk, zuhogó esőben, esernyőink alatt. Most nem lehet az út peremére kisorolni, a kanyarodó autók felverik a vizet. Így aztán a rajtra kész gyalogoskupac kissé hátrább húzódva várja a jelet. Csak egy valaki bátorkodik előre, alacsony, sovány asszonyság, átázott posztókabátban, zilált kendővel a fején-vállán, esernyő nélkül, szinte szuggerálva a közlekedési lámpát, hogy váltana már mielőbb zöldre! De a zöld jelzés nem érkezik, az eső pedig függőlegesen szakad alá. Ekkor a nénike mögött egy fiatalember magasabbra emeli az ernyőjét és a néni fölé tartja, úgy, hogy az észre sem veszi. S csak tartja fölötte. Meddig? Amíg el nem indulunk, vagy míg átmegyünk a zebrán, vagy tán elkíséri egy darabon is? Mindegy. A mozdulat nagyszerű. Kéretlenül szép. Jóságosan huncut.

Farkas Gergely: A megosztó

Az eset előzménye, hogy a válogatott gyorskorcsolyázó bepipult azon, hogy sokat kell várakoznia a sanghaji reptéren, ezért az Instagram-oldalára azzal a megjegyzéssel posztolt, hogy „F*ckin China”. (…) A sarkos, Kínát meglehetősen sértő véleménynyilvánítás után a magyar csapat kínai vezetőedzője lemondott, „Nem tudom tolerálni, hogy egy magyar gyorskorcsolyázó, aki ráadásul olimpiai bajnok is, rasszista megjegyzést tegyen Kínára. 

Óriási balhé lett abból, hogy a magyar olimpiai bajnok kiírta: F*ckin China - index.hu

dr. Béres András: Visszaszivárgók vs. nemzetépítők

A neve ott van a Turul-emlékművön. Pokorni Zoltán azt csinál vele, amit akar. Egy percig se érezze, hogy viszonyulnia kellene valahogyan ehhez a történethez.- írja Rab László

Pár héttel ezelőtt jelent meg a Mozgó Világban Rab László cikke, aminek summázata az, hogy Pokorni József – bár a háború alatt meghalt, így nem ítélhették el – a nyilas múltú háborús bűnösök közé sorolható, ezért nem méltó arra, hogy az emlékművön szerepeljen a neve. A polgármester, mint mondta, osztja ezt a véleményt. Hozzátette, soha nem kérte, hogy az emlékműre kerüljön a nagyapja neve. - áll az önkormányzat oldalán.

Kiderült, hogy Pokorni nagyapja nyilas gyilkos volt, a polgármester leveteti a nevet a turulról - index.hu

"Ezt mondta: Elég! Most, ó, Uram, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál!"
(1Kir 19,4)

Az utóbbi hetek viharos botrányai és nagy port kavaró, hangzatos témái mögött, talán észrevétlenebb maradt egy, a jövőnk szempontjából sokkal nagyobb horderejű mozzanat. 

Egy unoka leveteti nagypapája nevét egy II. világháborús emlékműről Budapesten.

Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona: Ha én lennék az Isten...

Ellentétben az üldöztetések korábbi eseteivel, ez a kormány által engedélyezett "Three-Self Church"-ben történt meg és nem egy illegális, regisztráció nélküli gyülekezetben. A járőröző ellenőrzési csoport mintegy 30 kormányzati hivatalnoka vett részt a templom novemberi vizsgálatában - áll a Bitter Winter beszámolójában, amely az országban történt üldöztetéseket ellenőrzi. Egy, "a templomot alaposan átvizsgáló hivatalnok belépett a szószék elé, és rámutatott a falon lévő Tízparancsolat egyik parancsolatára", jelentette a Bitter Winter. "Ezt el kell távolítani", mondta a hivatalnok. Az első parancsolatra célzott ezzel: "Ne legyen más istened rajtam kívül." Amikor a templomi tisztviselők tiltakozásukat fejezték ki, a kormányzati hivatalnokok minderre azt válaszolták, hogy Xi Jinping miniszterelnök ellenzi ezt a parancsolatot. "Ki merészel nem együttműködni? Ha valaki nem ért egyet ezzel, az állam ellen lép fel", mondta a tisztviselő a Bitter Winter jelentése szerint. "Ez nemzeti érdek. Mindenkinek meg kell értenie ezt a helyzetet. Ne menjetek szembe a kormánnyal", figyelmeztette a templomot. 

KÍNA BETILTOTTA A TÍZPARANCSOLAT EGYIK PARANCSOLATÁT - nicelife.hu

Mindig ugyanaz a nóta. Az ember, aki Isten képmása, összetéveszti önmagát - a tényleges tükörképet - a személlyel, akit tükrözni hivatott.

A fenntartható advent és a Besokallások könyve

Már október végén beszivárog a mindennapokba Sinatra, az ünnepi fényarzenál és persze a kihagyhatatlan ajánlatok, a nélkülözhetetlen ajándéktippek özöne. Minden évben elhatározzuk, hogy na, majd jövőre nem rohanunk az utolsó pillanatban, nem fogunk pánikszerűen vásárolni, elverni súlyos összegeket, idegileg teljesen összeroppanni és a bolygóra is kíméletlen csapást mérni a szeretet ünnepének jegyében. Jövőre tudatosan fogunk ünnepelni. Vagy talán már idén is sikerülhet? Nem kizárt. 

FENNTARTHATÓ ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS – MIÉRT NE SIKERÜLHETNE AKÁR MÁR IDÉN? wmn.hu

Molnár Illés; költő, kritikus; Budakalászon él

Kikészülünk karácsonyig?

Steinbach József az ünnepi istentiszteleten a teológusoknak azt mondta: „Felkészültetek: a belső elhívás, a tanulás és a külső elhívás most együtt van. Felkészültetek, de nem vagytok készen. Mert egyedül Isten az, aki kész, aki tökéletes, aki szent, aki örökkévaló, a mi feladatunk, hogy áldássá lehessünk a folyamatos szolgálatban.”

Készen legyetek! - Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet - refdunantul.hu

2008. november 9-én döntöttem el, hogy a budapesti teológiára fogok jelentkezni. Pontosan 11 évvel később, 2019. november 9-én lelkésszé szenteltek.

 

 

Nagy Károly Zsolt - „Watchdog” vagy kóbor eb?

Magyarországon lerombolták a média függetlenségét és sokszínűségét – ismerteti hat nemzetközi médiaszervezet véleményét a hazai sajtóviszonyokról az Index. Kovács Zoltán nemzetközi ügyekért felelős államtitkár már reagált is a megállapításokra. Álláspontja szerint az újságírók feladata nem a hatalom ellenőrzése, azok az újságírók pedig, akik mégis ezt teszik, politikai aktivisták.

Kovács Zoltán: az újságírók feladata nem a hatalom ellenőrzése - Magyar Hang, 2019. december 5.

Bogárdi Szabó István: Két malomkő között

"But in Between Two Millstones, he asserts that he perceived a different reaction outside the liberal Northeast. “Gradually another America began unfolding before my eyes, one that was small-town and robust, the heartland, the America I had envisioned as I was writing my speech, and to which my speech was addressed.” This cleavage in Western societies has since become powerfully evident.
Many – perhaps most – of Solzhenitsyn’s critics viewed him as an arch-reactionary, a nineteenth-century mind in the twentieth. But in his turn away from Western universalism to nativism and traditional values, in his revolt against liberal condescension, he appears to have foreseen the twenty-first." 

"Aztán a "Két malomkő között" [című önéletrajzi írásában] rögzíti, hogy másféle fogadtatásban részesült a liberális Észak-Keleten kívül. "Lassacskán egy másik Amerika bontakozott ki a szemem előtt, a kisvárosi, életrevaló, vidéki Amerika, és én ezt az Amerikát láttam magam előtt, amikor a [harvardi] beszédemet írtam, és ehhez az Amerikához intéztem beszédemet." A nyugati társadalmaknak ez a kettészakadása azóta teljesen nyilvánvalóvá lett. Sokan, talán a legtöbben, Szolzsenyicin bírálói közül úgy tekintettek rá, mint ős-reakciósra, vagy mint egy 19. századi szellemre a 20. században. De azzal, hogy a szülőföldhöz és a hagyományos értékekhez fordult a nyugati univerzalizmus ellenében, s azzal, hogy fellázadt a liberális dölyffel szemben, nyilvánvalóan előre látta a 21. századot."

The Times Literary Supplement - the-tls.co.uk

1974 tavaszán, belépve tizennyolcadik életévembe, sorozási felszólítást kaptam (vagyis megkezdődött kötelező katonai szolgálatom előkészítése). A debreceni kollégiumban (ki tudja, milyen hagyomány okán) a sorozásra egy teljes heti felmentést szoktak adni az iskolai kötelezettségek alól. Így aztán hazamehettem Sárbogárdra, ahol a kultúrházban el is végezték a szükséges vizsgálatokat, megállapították az alkalmasságomat, megkaptam a védőoltásokat, aztán lézenghettem otthon. Ugyanez időben egy osztálytársam, azóta is solymári lakos, a maga katonai kiegészítő parancsnokságán jelent meg, majd barátaival mulatozván írt nekem pár sort egy postai levelezőlapon, nem Sárbogárdra, hanem Debrecenbe. Ezen többek között ez állt: "...mit szólsz, most mondta be a Szabad Európa, hogy a ruszkik kirúgták Szolzsenyicint a Szovjetunióból!!?" Mire visszaérkeztem Debrecenbe, már állt a bál. "Véletlenül" ugyanis nem én kaptam meg a levelezőlapot, hanem latintanárunk, Szabó István (a Nagyszajúz, aki egyébként évekig hadifogoly volt a Szovjetunióban), mégpedig azzal a kérdéssel, hogy ugyan ki a csuda komázik vele ilyen súlyos felforgató ügyben? Valahogy megúsztuk a kicsapatást.

Pallagi Andrea: Békesség...!

Harmadik napja tüntettek Budapesten a kormány ellen. A pénteki tüntetésen szinte minden ellenzéki párt képviselője beszédet tartott a Kossuth téren, majd a néhány ezres tömeg hosszú vonulásba kezdett (…) néhányan tojással és üvegekkel dobálták a rendőröket.

harmadik tüntetés a túlóratörvény ellen - index.hu

 

„…a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)

Azt gondolom, hogy a karácsonyról, a karácsonyra való készülődésről mindannyiunkban van egyfajta elgondolás, vágy, annak kapcsán, hogy az ünnepnek milyennek kellene lennie a mi életünkben, azt hogyan képzeljük el, hogyan szeretnénk megélni. Hiszem, hogy a legtöbb ember különösen karácsonykor és karácsony kapcsán békességről, nyugalomról, szeretetről gondolkodik, ezekre vágyakozik, akár hisz a karácsony igazi, Istentől adott jelentőségében; akár nem. Akár hisszük és értjük a karácsony isteni értelmét, hogy „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” (Jn 3,16), akár nem értjük és nem hisszük, és csupán az emberi szeretet erejét ünnepeljük, de mindannyian a szeretetet és a békességet, a nyugalmat szeretnénk élni, és megélni önmagunkban, a kapcsolatainkban, a közösségeinkben. Az anyaszentegyház elcsendesedésre, visszatekintésre, bűnbánatra hív, hogy megtalálhassuk az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal is a békességet. Mindenki jól járna, ha meg tudnánk élni, meg tudnánk valósítani ezt a fajta adventet és karácsonyt. 

Oldalak