Bogárdi Szabó István: Kálvin-maraton Kolozsvárt

A könyvbemutató után elkezdődött az intézet imaközösségének szobájában egy 96 órás Kálvin-maraton, amelyen az új fordítást kezdték el felolvasni. Visky Béla, a maraton kezdeményezője szerint ugyanis körülbelül ennyi időre van szükség, hogy a két kötetet fel lehessen olvasni. A maratont maga a fordító, dr. Buzogány Dezső kezdte meg, aki az előszót olvasta fel, majd dr. Visky Béla folytatta. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását - reformatus.ro

Lőn szerencsém „futni” két szakasznyit Kálvin főművéből (Institutio, 4.16.12-13).  Ez úgy történt, hogy a kolozsvári teológián Kálvin Institutiójának új magyar fordítását bemutatván rögvest hozzákezdtek (végig- és fel-)olvasásához.  Az erről szóló hirdetményt ugyan korábban is láttam, de afféle hetyke diák-kalandnak tűnt: négy teljes nap két vaskos kötetből minden egyes betűt szakadatlan olvasni... Talán három napja is mehetett már az olvasás, amikor Buzogány professzor úr egyszercsak (nem is tudom, miért) e-mail-ben értesített az esemény előrehaladtáról. Csak annyit feleltem rá: na, már megint kimaradok valami jóból. Több se kellett, lett mindjárt Skype-kapcsolat, időpont egyeztetés, s bár szinte a legvévén, de sikerült nekem is felolvasnom két szakaszt. Hogy ez valóban a rekord-e, jegyzik-e majd valahol, nem tudom. Másféle gondolatokat hozott a  megtisztelés.

Köszönet

A Reposzt két éves évfordulójára vendéghéttel emlékeztünk, amely a tegnapi nappal lezárult. Olvasóink nevében is nagyon köszönjük felkért szerzőinknek, Bogárdi Szabó Istvánnak, T. Németh Lászlónak, Bagdán Zsuzsannának,Balog Zoltánnak, Bogáth Istvánnak, Sebestyén Katalinnak, Rácsok Andrásnak, hogy tartalmas és színvonalas írásaikkal megtisztelték blogunkat. A Reposzt szerzői.

Rácsok András: az vagy, amit megeszel

Jövő héten kerül adásba az utolsó Vundersőn és zuperszexi, miután az RTL Klubnál úgy döntöttek, leveszik a képernyőről Sebestyén Balázs és Vadon Jani showműsorát. "A média reakciója megdöbbentő volt, indulatos gyűlölet jött elő az emberekből, az újságírókból. Pedig valójában nem történt semmi szörnyű, csak egy televíziós műsort csináltunk, nem öltünk embert" – mondta az Origónak a Vundersőn és zuperszexi kreatív producere, Rubin Kristóf. 

Bedőlt a csodafegyver - hvg.hu/kultura

 

Írhatok-e blogbejegyzést egy hírről, aminek tárgyát a felületesnél is kevésbé ismerem? – tettem fel magamban a kérdést, hiszen annyi közöm van a hírben említett műsorhoz, mint kiskondásnak a hidegfúziós elmélethez. 

Sebestyén Katalin: Ismeretlen utakon

Péceli Melinda tanulmánya … drámai részleteket ír le, melyeket így összegez: „...a hit olyan döntéseket eredményezett (…) cigány sorsokban, amelyek során normakövető, rendezett életet élő, felelős személyekké váltak azelőtt depressziós, szenvedélybeteg, normaszegő, kisebbrendűségi érzésben szenvedő cigány férfiak és nők. Azokban a közösségekben, ahol a vallási szocializációban a magyar és a cigány tagok nagyjából egy időben részesültek, a cigányság és a magyarság egymásra találását figyelhettük meg.” Tanulság fonákoldalon viszont az is, hogy az elöregedett falvakban így nem alakul ki olyan vallásosság, ahol együtt tud belenevelkedni „valamibe” cigány és magyar.”

Ki mer együtt emelkedni a cigányokkal? - mno.hu

 

Egy könyvről írok, amely megfogott. Emlékeim, gondolataim, érzéseim közel jöttek hozzám, s a saját sorsom is megszólalt. S mindez odakötődött Jézushoz, a megszülető Megváltóhoz. Nem a cigánykérdésről írok. A kockázatvállalásról írok.
Megjelent egy tanulmány- és interjúkötet, amelyben fiatal pázmányos szociológusok mutatják be a cigányok felemelkedésének és hitre jutásának lehetséges útját. A kötet címe: Fogom a kezét és együtt emelkedünk. Cigányok sikertörténeteit olvashatjuk. Nemzedékek erőfeszítéseit, hogy az anyagi előrejutás mellett kulturális tőkét halmozzanak fel. És azt is, hogy milyen áldozat áll a siker mögött. Mindezt olyan fiatalok érdeklődésének és tudásának tükrében, akik számára a jogi korrektség mellett az emberbaráti, hogy nem mondjam, felbaráti odaállás a zsinórmérték.

Balog Zoltán: Lectio Christiana

A hit nem egy dekorációs díszítő elem.

A hit lényegéről - Ferenc pápa a Twitteren

 

 „A hit nem egy dekorációs díszítő elem. Hittel rendelkezni annyit jelent, hogy valóban Krisztust helyezzük életünk középpontjába.” – írta Ferenc pápa augusztus 30-án Twitter-üzenetében. És itt mind a két dolog fontos: az is, amit írt, meg az is, hogy Twitter-üzenetében.

November elején kétszáz cigány testvérünk társaságában találkozhattam magam is Ferenc pápával. Megkérdezte, hogy vannak a magyarok, és még több személyes kérdést is föltett. November 6-án, szerdai imádságában szólalt meg először magyarul, és azt mondta: „Isten áldjon titeket”. Cigány testvéreink olyan ünneplésben részesítették, ami könnyekig megható volt, még a protestáns férfiember számára is lelki alkalom.

Bogáth István: A mi felelősségünk !

A kötelező hit- és erkölcstanoktatás finanszírozásának gyakorlati kérdéseiről beszélt Papp Kornél, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője a testület tagjainak. Felidézte, hogy az állami iskolákban idén szeptember 1-étől felmenő rendszerben bevezetett rendszer finanszírozásáról a tárgyalások kezdeményezése után 16 hónappal indult meg az egyeztetés az állam és az egyházak között.    Ülésezett a Zsinati Tanács www.reformatus.hu

Nagyon nehezen alakul a kötelező hit és erkölcstan tantárgy sorsa. Sorra hallom magam is a gondokat, akadályokat: finanszírozási problémák, létszámadatok. Mert, ha több lenne a hittanos akkor bizonyosan más lenne. Miért is van ez így?

Bagdán Zsuzsa: Nem lelkizik, aki boncol

"Mindig elmondom a családoknak, hogy minden holtest – ötszörös idézőjelben! –, úgymond munkadarab. Itt nem lelkizünk, azért vagyunk itt, hogy megállapítsuk a halálokot, rendbe hozzuk az elhunytat, aztán haladunk tovább. Egy sebész vagy egy fogorvos sem lelkizik, mikor beteszi a szurkapiszkát, a páciensből meg jön a hang. A sebész ezt nem hallja meg, nem is kell neki meghallania, ő azzal foglalkozik, hogy meggyógyítsa a beteget. Minden zavaró tényező kizárva, zsilip betéve, kész. Fiatalokat is boncolok, bár itt nincs gyerekosztály: szokták is kérdezni, gyerekkel hogy vagyok. Az is egy eset. Lelkizésre ott van az egyház" – jelenti ki Major, aki az elmúlással való napi kapcsolatából adódóan megtanulta helyén kezelni a vallás dilemmáját is. 

"A boncasztalon mindenki egyenlő" - riport a Péterfy kórházból - hvg.hu

Elnézést kérek, hogy harmadnapon olyan témával hozakodom elő, amit nem mi várunk, hanem ami ránk vár, nemcsak az adventi várakozás heteiben, hanem folyamatosan. November 29-én látott napvilágot a beszélgetés a Péterfy Sándor Utcai Kórház boncmesterével a hvg.hu oldalon, elég morbid módon az Élet+stílus rovatban. Persze ettől még nem kéne idehoznom a „haláli” boncmestert adventi, Reposzt-szüliheti témának, de mégis megteszem, ugyanis a riport sok egyéb – halállal, boncolással kapcsolatos – kérdés mellett a vallás, a hit témakörét is érinti.

T. Németh László: Jövőnk: az örökség

Magyar református egyházunk a régi magyar paraszti gazdatársadalmon nyugszik. Jóllehet ezt megcsócsálták, szétverték a történelem során, társadalomtörténetileg ma is ebből élünk. A református egyház vidéki egyház, aki benne él a falusi gyülekezetekben, az érti meg igazán a református egyház belső lelkületét. Reméljük, hogy ez a magyar gazdatársadalom újra fog éledni, és ahogy szövetséges volt régen a paraszti világ és az egyház, úgy a jövőben is szövetségesek lehetnek, és az Ige fényében megérthetjük, hogy mi a dolgunk ebben a világban.

Köntös László dunántúli főjegyző köszöntője a dunántúli református gazdák találkozóján – refdunantul.hu

Tudom, advent első vasárnapja után Krisztus eljöveteléről illene írnom. Vagy az advent globális és szekuláris értelmezését kellene bírálnom. Írhatnék például arról, hogy a budapesti Kálvin térhez közel, két „tájidegen” irodaépület és a Rothermere-kút között, néhány napja minden eddiginél nagyobb adventi vásár nyitotta meg bódéit, ahol a kereskedelmi rádiók zenéire akár faszénen sült kolbászt is ehetünk, miután megvettük a festett fatojást és a szőrmesapkát. De írhatnék arról is, hogy a bevásárlóközpontokban hetek óta állnak a feldíszített műfenyők, és a villamoson utazva az ember folyamatosan a karácsonyi rohanásra panaszkodó emberekbe botlik, miközben a média egyfajta félreértelmezett szeretetünnepről beszél. Persze arról is szólhatnék, hogy örömteli módon így év végén egyre többen segítenek embertársaikon, dolgoznak a szeretetszolgálatok és az adománygyűjtők. De ezekről a fontos témákról évről évre sokan írnak, és idén is biztosan szólnak majd róla mások, esetleg máshol. Én inkább egy közelmúltbeli eseményre reagálok.  

Bogárdi Szabó István:Messiás=Konspiráció?

Egy kutató azt állítja, meggyőző "bizonyítékot" talált arra, hogy Jézusnak az Újszövetségben leírt története pusztán fikció, szerinte a Megváltót a római arisztokraták találták ki, hogy féken tartsák a birodalom lázadóit. 

A római elit találta ki Jézus történetét? - mult-kor.hu

Pár napja történt, hogy Facebook-os ismerőseim „jóvoltából” sikerült rákattintanom valami virtuális karácsonyfa-díszítésre, s azóta szinte megzakkanok, hogy miképpen pattanhatnék meg az egyáltalán nem virtuális vásárlási ajánlatok elől. Egyik menekülési kísérletem közben akadtam rá Joshep Atwill összeesküvés-elméletére (vagy akadt rám az?), amely szerint Jézus kitalált alak, sosem létezett, az  evangéliumok szövege (mindjárt négy változatban) az első századi római elit (éspedig a Flavius-dinasztia) parodisztikus irodalmi terméke, abból a célból, hogy a korabeli forrongó zsidók számára kreáljanak egy pacifista vallási alakot, akinek a kultusza megszelídíti a lázadozó zélótákat, és betereli őket a birodalom aklába. Jézus voltaképpen nem más, mint a római császár nem-történelmi, hanem szatirikus (fonák) megképzése, amelyet, ha valóságosra fordít a vallásos rajongó, egyenest a császárra talál. A Messiás nem más, mint a császár, aki egy zsidó megváltó szerepébe öltöztette magát.

Bellai Veronika: Az NFÜ vizsgázik

Évente átlagosan ezer úgynevezett kifogásrendezési kérelemről kell dönteni az uniós források felhasználásért felelős fejlesztési miniszternek – közölte az NFM az Index kérdésére. (...) És hogy miért lesz most minden korábbinál több kifogás? Azért, mert „a szabad forrásokra, nemrég lezárt konstrukciókra a korábbi átlagos pályázatszám közel ötszöröse érkezett új igényként. A megnövekedett érdeklődés szükségszerű velejárója az elutasított és ennek kapcsán kifogásolt döntések számának arányos emelkedése” – indokoltak. A minisztérium szerint a pályázatok színvonala is romlik, mert a pályázatírók sokszor „indokolatlanul” és „rossz, előkészítetlen pályázatokkal” irányítanak egyes pályázókat az uniós pénzekre.

Ezrek panaszkodnak az uniós pénzosztásra - index


Jócskán van tapasztalatom az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) bombázásában, de ismeri az „ügyért” való harcos természetemet más uniós támogatások kifizetését kezelő szervezet is.
Hosszú évek óta dolgozom ebben a szakmában. Mostanra sikerült elérni, hogy a szakmaiatlanság és a támogató által elkövetett szabálytalanságok száma és mértéke vetekszik az emberi ostobaság kútjának fenekével… Ami tovább tetézi ezt: amíg ránk, pályázókra nézve ostorral érvényesítik a jogszabályokat (leghangsúlyosabban a 4/2011. kormányrendeletet, http://jab.complex.hu/document/jog/WKHU-QJ-XML-00000A1100004KOR ), addig az NFÜ már annak a látszatára sem törekszik, hogy önmagára nézve kötelezőnek tekintse a hivatkozott rendeletet.

Oldalak