Szentgyörgyi László: Áldott, békétlen karácsonyt!

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen sorsom bús közöny…  (Reményik Sándor)

 A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.  (Dan Millman)

Első életkép:  Dunántúli kis-gyülekezet hálaadó ünnepségén az elöljáró a következő szavakkal buzdítja az ünnepet ülő közösséget: „Ritkán hallunk egymásról és ez jó. Mert azt jelenti, hogy nincs ügy. Nincs olyan ügy, amely eljutna hozzám. Amelyben közbe kellene avatkoznom…”

Szikszai Szabolcs: Nem evilágból valók?

„A Gyónás azután került a felhasználókhoz, hogy 2011 január 24-én Benedek pápa a közösségéhez szólt a tömegkommunikációról és a közösségi portálokról. Ezeket elfogadhatónak, sőt, hasznosnak ítélte, és főleg a fiatalokat buzdította arra, hogy használják őket.”

1 iPhone és 10 Miatyánk -  hvg

Lehetséges, hogy az én egyháztörténeti ismereteim hiányosak, de én úgy tekintek a reformációra, mint arra a robbanásszerű történésre, aminek következtében a keresztyének elkezdtek az emberek nyelvén beszélni. Természetesen korábban is az emberek nyelvén beszéltek, csak a pár száz évvel korábban élő emberek nyelvén. Míg a reformáció idején az egyházban lényegében statisztaszerepet töltött be az egyháztag, addig a reformáció hatására hirtelen a figyelem középpontjába került az ember. Luther szállóigévé vált mondata fejezi ki talán ezt a felismerést a legszebben: oda kell figyelni a nép nyelvére. Azzal együtt, hogy a prédikátorok, papok elkezdtek az adott nép nyelvén beszélni a Bibliáról, amit szintén elkezdtek az adott nép nyelvére lefordítani, itt ennél sokkal több is történt.

Bölcsföldi András: Népszámlálások(k)

A Zsinat egyházszociológiai kutatás elindításáról döntött. A szociológiai kutatás 2013-ban indulna, a már korábban létrehozott munkacsoport újraélesztésével és a 2011-es országos népszámlálás 2013 tavaszára már rendelkezésre álló adatai alapján. A Zsinat egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
...
„Ha az egyház ilyen nevű bizottságot hoz létre, az az önmaga iránti kritikus magatartást mutatja.” – mondta Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke. „Egyházunk, gyülekezeteink és intézményeink nem sodródni kívánnak a társadalmi-politikai és gazdasági változások közepette, hanem stratégiailag, ugyanakkor a Szentlélek egyházat teremtő és megújító erejét segítségül híva kívánnak cselekedni, legyőzve a tehetetlenségérzést és rezignált félelmet, ugyanakkor kifejezésre juttatva a reménységet, hogy egyházunk (minőségi és mennyiség értelemben egyaránt) növekedésre hívattatott!”

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén - reformatus.hu


Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak,
- mily szégyen ez - a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!
Bódás János: Nem akadt hely

 

Balavány György: Ki járatja le az egyházat?

Minden egyes filmem, színpadra készülésem előtt a Jóisten segítségét hívom, Latinovits Zoltánét és az apámét. Ez egy fohász, gyors és elkerülhetetlen.

Egy elkóborolt református bárány – Reformatus.hu

Az alkotmányba is beleírt akadémia vezetője, Fekete György nem hisz a demokráciában, állítja. Mivel hithű református, kitiltja a múzeumokból azokat a műveket, amelyek nem tetszenek az egyháznak.

Fütyülök erre a demokráciára – Index.hu

Mostanában nekünk, reformátusoknak nagyon fontos, hogy ne járatódjon le az egyház, a vitáink zöme arról szól, hogyan öregbüljön inkább a jó hírünk a „világ” szemében, s hogy ki az, kik azok, akik által lejáratódunk; mondanék gyorsan két friss példát a nagyon sokból, aztán még gyorsabban egy harmadikat, sőt.

Oldalak