Az érem másik oldala

A FIFA döntése a világ értékítélete: van, amiben nincs alku.
A futballstadionok nézőterének rasszizmusa nem magyar jelenség, a mértéke és eltűrése azonban nagyon is az. (…)

Azt (...) nem remélheti senki, hogy a focipályákon tartósan rendet lehet tenni egy olyan országban, amelynek a parlamentjében zsidóznak, a kormányoldal emblematikus publicistája pedig mind vadabbul cigányozik. Egy-egy meccsre be lehet zárni a stadionok kapuit, de a pályákról nem lehet hermetikusan kizárni a külvilágot.

http://nol.hu/velemeny/20130109-zart_kapu

 

 

Kezdem azzal, amiben egyetértek a Népszabadság szerkesztőségi véleményével: 
 
1. Mivel református keresztyén, ráadásul lelkipásztor vagyok, szégyenteljesnek tartom, ami a magyar-izraeli meccsen történt. Szégyen az, hogy néhány magáról megfeledkezett buta kölyök kórusban szidta a zsidókat. Ezek a sportolók focizni, nem pedig tüntetni, pláne nem Magyarországot elfoglalni jöttek Budapestre. 
2. Szégyen az is, hogy egy sporteseményen ilyen előfordulhat, hiszen az ember a játékért, és nem feltétlenül az ellenfél gyalázásáért jár ilyen helyekre.
3. Szégyen az, hogy a magyar futballstadionokban ilyen megtörténhet, bár azért megjegyezném, hogy sok szép dolog is látható, hallható egy-egy meccsen. Erről keveset írunk, hallunk.
4. Szégyen az, hogy a magyar parlamentben zsidóznak, és szégyen az, ha egy újságíró, vagy bárki más közszereplő bárkit megbélyegez, listáz, stb. 
 
Eddig barátilag egyetértenénk. Keresztyénként, lelkipásztorként, jó érzésű magyar emberként nem is tehetek másként.

 

 

Bűnös ártatlanok

Tiltakozásul a cseh köztársasági elnök által újévkor meghirdetett szokatlanul széles körű közkegyelem ellen számos csehországi önkormányzat és iskola eltávolította Václav Klaus portréját a hivatalokból és az osztályokból – közölte az iDnes cseh hírportál hétfőn.

Portrélevétellel tiltakoznak a csehekmno.hu/kulfold

Václav Klaus felejthetetlen búcsút vesz a cseh emberektől, amikor tíz év után úgy válik meg államfői mandatumától, hogy több mint 7000 fogvatartottnak hirdetett kegyelmet. Azok számára egészen bizonytosan felejthetetlen elnök marad Václav Klaus, akik az amnesztia részesei. De nemcsak róluk van itt szó. Kiderült, sőt hangos véleménynyilvánításba kezdtek a csehek, hogy ők, a tisztességes állampolgárok nem kérnek a közkegyelemből. A döntés nyomán már több mint 600 csehországi polgármester távolíttatta el hivatalából az államfő portréját. 

Az osztrák kereszténység helyzete

Bécs – Christoph Schönborn bécsi érsek derűlátóan kommentálta az osztrák katolikus egyház 2012. évre vonatkozó taglétszámának becslését: bár az egyháztagság létszámának alakulása lassú csökkenést mutat, Ausztria ennek ellenére a kereszténység jelenlétét hordozó állam - mondta kedden a „Kathapress”nek. Minden kilépés fájdalmas, de az 5,36 millió lélekszámú katolikusság még mindig jelentős tömeg és ez nem a teljes keresztény jelenlét Ausztriában.

Az ország 78 százaléka tagja valamelyik keresztény egyháznak, hangsúlyozta Schönborn. A római katolikusok mellett legjelentősebb közösség az evangélikusoké (reformátusokat is ide értve), az ortodoxoké és az ókeleti egyházaké. Adalék ehhez, hogy az osztrák lakosság 85 százaléka megkeresztelt, még akkor is, ha közülük többen életük valamely szakaszában esetleg kilépnek az egyházból.

Egyháziasság Ausztriában – tt.com

 

Ausztriában az egyház társadalomban betöltött szerepe teljesen más, mint Magyarországon. Egyszerre érvényesül a szabadság és hagyomány, az örökség és választás lehetősége. Ugyanakkor nekik évtizedes tapasztalataik vannak a bevándorló tömegek vallási identitásáról. Érdekes, hogy némely részkérdésekben az alkotmányban megtagadott Habsburg örökséghez nyúlnak vissza – ha nem is ők, hanem a státusz haszonélvezői, például a román ortodox egyház, amelyik püspökhelyettessel képviselteti magát az emigránsok jelenlétével. Vagy a muzulmánok, akik az egykori Monarchia muzulmán jelenlétére apellálva vívtak ki maguknak az Európai Unióban is egyedülálló jogokat. Mellékesen megjegyzendő, hogy a huszadik század második felétől a korábbi európai nagyhatalmi státuszt, mint egykori elnyomásukat megtestesítő emblematikusságot mindig védőpajzsként tartották maguk elé, akik az egyenlő elbírálás rendszerét, mintegy kompenzációt hívták segítségül abban, aminek szétverésében, ha nem is személyesen, de nemzetileg résztvevői voltak. (Vö. szerb, román ortodox egyház, (bosnyák) muzulmánok bécsi jelenlétének hivatkozása). Aki közel kerül ehhez a korántsem könnyen kibogozható összefonódáshoz, nem tudja hová tenni, hogy a lojális magyar, horvát vagy éppen szlovén (vend) népcsoportot miért nem ölelte magához az osztrák állam, illetve úgy ölelte, hogy asszimilálni kívánta és lassan tudja is őket.

Utópiák és disztópiák

Halhatatlan egerek, jégkorszak, nagy felbontású üvegszem, klónozott emberek, és még egy halom dolog szerepel a BBC Future víziójában.  Utópiák és  disztópiák: Mi várható az elkövetkezendő 150 évben?   technet

A 40 darab eseményt alapvetően két részre osztották, mégpedig kedvező és kedvezőtlen eseményekre, illetve ezeken belül számítógép és robotika, politika és üzlet, tudomány és természet, társadalom, valamint technológia témakörökre. Sőt, minden egyes történés esetében írnak a bekövetkezésre vonatkozó esélyt is.

Lokálpatrióta

2017-ben Győr rendezheti meg az ötkarikás mozgalom harmadik számú világversenyét, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.Az öt év múlva sorra kerülő esemény helyszínéről az Európai Olimpiai Bizottság [EOC] római közgyűlésén döntöttek, miután a tagok meghallgatták Borkai Zsoltnak, az egyedüli pályázó Győr polgármesterének, a Magyar Olimpiai Bizottság [MOB] elnökének prezentációját. A fogadó város szerződését Borkai Zsolt és Somogyi Tivadar alpolgármester, valamint Patrick Hickey, az EOC elnöke írták alá.

MOB: Győré az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - sportsmarketing.hu

Most, hogy lementek az ünnepek, lassan visszazökken az ember a hétköznapokba. Készítjük a múlt év zárszámadásait, jelentéseit, és olykor-olykor rájövünk, hogy voltak dolgok, amik fölött átsiklottunk, nem a helyén kezeltük vagy elfelejtettük őket.

Ahogy mazsoláztam szűkebb pátriám tavalyi eseményeiben, rájöttem, hogy nem mehetek el szó nélkül egy decemberi esemény mellett: Győr megkapta a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési jogát. Erre a tényre egy a Facebookon keringő klipp hívta fel a figyelmemet a napokban.

A cenz ura

Egy jótanács Magyarországon néha túlzásnak számít: Az állami rádió kivágta Esterházy Péter egy mondatát a műsorból. Az író a hallgatóknak azt ajánlotta, tegyenek látogatást a Nemzeti Színházban mielőtt egy rendszerhű rendező lesz annak intendánsa.

Az író Esterházyt cenzúrázták a rádióban – spiegel.de

Most már tudom, mit tegyek, ha nem tetszik a szövegem valamelyik szerkesztőnek. Nyilatkozom a reposzton, hogy megcenzúráztak. Előtte persze még közlöm majd a szerkesztőmmel, hogy ha nem kerül be az első oldal cenzúrázásuk révén, akkor ne adják ki a szöveget. Ez esetben persze nyilvános botrányt helyezek kilátásba.

Szekularizáció, állam, egyház

Szerintem a fenti  szekularizmus ellenszere épp a szekularizáció, vagyis az egyház és állam intézményi elválasztása. Ez az alapfeltétele a vallásosak és a nem-vallásosak közti tisztességes párbeszédnek. Feltétele az egyházak normális működésének és a vallásszabadságnak is. Ugyanis, ha nincs szekularizáció – Magyarországon most tkp. nincs – akkor abba a kérdésbe ütközünk, hogy melyik egyház lehet az állam kegyeltje, és melyik nem. (A siralmas egyházügyi törvény pontosan azért született, mert a hatalom érezte, hogy ezt tisztáznia kell.)

Ha nincs szekularizáció, akkor az állami és az egyházi struktúra egymásba épül, s ennek hatására fölerősödik a szekularizmus, az egyház iránti gyűlölet és megvetés. Aki nem vallásos, természetesen borzad attól, hogy az egyházias rend határozza meg az élete kereteit. És ha ezt erőltetik, a válasz az ingerült elutasítás lesz.

Az orbánizmus mint államvallás - hvg.hu/vélemény

Balavány György, akinek az írásait rendszeresen olvasom, már csak azért is, mert benne egyik református testvéremet tisztelhetem, írt egy nagyon karakteres véleményt. Az esszéisztikus írás alapvetően politikai célzatú, de miután a jelenlegi magyar politikai élettől függetlenül is (sajnos, ma még mindig) aktuális témákat (szekuláris világnézet, az állam világnézeti semlegessége, egyház és állam szétválasztása) feszeget, megérdemli, hogy figyeljünk rá. Írása nagyon összetett, sok témát érintő. Van, amivel egyetértek, van, amivel nem. De – gondolom – ez így rendjén is van.

Először is, üdvözlöm Balavány György következő mondatait: „Ugyanakkor nem szeretném, ha a szekularizáció összekeverődne azzal a fajta szekularizmussal, amely radikális egyház- és vallásellenességet jelent. A követelés, hogy a vallásosság ne nyilvánulhasson meg a hétköznapokban vagy a közéletben, szintén demokratikus igényeket hagy figyelmen kívül, például a pluralizmust és a lelkiismereti szabadságot. E jelenséget a hívőnek nem nevezhető Jürgen Habermas is élesen kritizálja,  pl. emígy: >… A szekularizmus nem semlegesség, hanem egy világkép a többi között. A szekularizált gondolkodás nem magasabb rendű a vallásosnál, nem uralhatja a társadalmat.<  Szó sincs arról, hogy a vallásos gondolkodásmódot és szimbólumrendszert a közéletből/kultúrából ki kéne űzni. Szó sincs arról, hogy le kéne tagadni: a vallási hagyomány máig erős kultúraformáló a nyugati civilizációban.”

Alkotmány, hitelesség, stb.

Új alkotmányt szeretnének a baloldali pártok, ezért kétharmaddal szeretnék megnyerni a választásokat. Ebben értettek egyet a résztvevők a baloldali ellenzéki egyeztetésen, amelyet valaki egykori MSZP-s taggyűléshez hasonlított. Arról már nagyobb vita várható, hogyan jut el a baloldal az új alkotmány elfogadásáig, a részletekről a jövő héten folytatják az egyeztetést. Az Együtt 2014 addig nem is hajlandó másról tárgyalni, míg nem tisztázzák a közjogi kérdéseket.

 

http://www.origo.hu/itthon/20130102-uj-alkotmany-szuksegessegeben-allapodtak-meg-a-baloldali-partok.html

 

Becsszóra, nem akartam életem első reposztos cikkében se a politikával, se az MSZP-vel foglalkozni, leginkább pedig nem akartam a készülő világméretű, de legalábbis kárpát-medencei, akarom mondani országos baloldali összefogásról írni, hiszen sokkal békésebb témák is előkerültek az év első napjaiban: Pápán szilveszterkor elszabadult egy emu, Deutsch Tamás újra megnősült, Orbán Viktornak ördöge van, Jimmy Fia Krisztián könyvet ír az X Faktorról, január 3-án megkezdte a tavaszi felkészülést a Ferencváros, és a sort még folytathatnánk.

Terápia

A terapeuta legfontosabb hatáseleme az intenzív, kizárólagos figyelem. A legtöbb ember számára a figyelem egyenlő a szeretettel. ”Te fontos vagy, érdekelsz, segíteni szeretnék” - ezt sugalljuk a páciensek számára. Ha azonban valaki ezt csinálja napi több órán át, kevés ideje és energiája marad a szeretteire, a családjára. Sajnos ez foglalkozási ártalom.

Hárítások, elfojtások,  önvédelem... véget ért a Terápia - csaladhalo.hu 

 

Az elmúlt hetekben az érdeklődők nyomonkövethették azt az HBO által gyártott sorozatot, - a Terápiát - amely negyven részben elmesélve 25 perces koncentrált terápiás beszélgetéseket tartalmaz nagyszerű magyar színészek előadásában. A főszereplő András, pszichológus, akit Mácsai Pál alakít. Magam is szeretek történeteket hallgatni és megosztani. Személyes történeteink, amelyekben benne van az elmondhatóság, mindig bizalmi lépések is, mert nem valahová akarunk eljutni általuk, hanem jelen lehetünk saját és beszélgetőtársunk életében. Mi van a történet, a szó mögött?

Új írók a Reposzton

Kedves Olvasók!

Az új évet a Reposzt is változással kezdi, új emberek lépnek a blog szerzői közé. A pénteki napokon Závodi Zsuzsanna, a szombati napokon Székely Attila fogja hozni a gondolatokat!

Fogadják, fogadjátok őket szeretettel!

A Reposzt írói

Oldalak