Emberkép és homoszexualitás

 A felvonulók teljes jogegyenlőséget követeltek a gyermekvállalásban a nem heteroszexuális házasságban élő nőknek.

Több tízezren a párizsi melegfelvonuláson - index.hu

Ismét egy hír arról, hogy embertársaink közül azok, akik a magukéval azonos neműek iránt vonzódnak, miként kaphatnának azonos házassági jogokat a heteroszexualitásban élőkkel. Az érvelés alapja formálisan jogi természetű, de valójában a mögöttes tartalom mégis értékrendet fejez ki: az egyéneknek, teljesen függetlenül szexuális orientációjuktól, azonos jogaik vannak a házasságot illetően. Az e téren megvalósuló jogegyenlőség tehát a legfőbb érték. Olyan ideális erkölcsi érték, amelynek alá kell rendelni minden egyéb értéket. A homoszexualitás jogaiért küzdő embertársaink tehát értékelvű harcot folytatnak. Éppen ezért nőhet túl a téma önmagán, s válhat a mai nyugati problematikát szimbolikusan is kifejezni képes kérdéskörré. A problematika pedig nem kevesebb, mint az évezredes nyugati civilizációban megfogalmazott emberkép jövője.

Lehallgatva

Az EU amerikai követségeit és brüsszeli központját is lehallgatta az amerikai titkosszolgálat, hogy bizalmas információkat szerezzen az uniós tagállamok terveiről és belső ellentéteikről. Poloskáik benn voltak a magyar irodának is otthont adó brüsszeli Justus Lipsius épületben, és azokban a faxgépekben, amelyekkel az EU washingtoni diplomatái Budapestre és más uniós fővárosokba küldték jelentéseiket. Európa felhördült, a lehallgatási botrány átírhatja az USA és az EU kapcsolatát.

Elszemtelenedtek az Európa után szaglászó amerikai kémek -origo.hu

Olvass macska, mert ha nem...

Általánosban három-négy, középiskolában viszont tucatnyi kötelező olvasmányt is kioszthatnak a tanárok. A vakáció alatt azonban sokaknak nincs kedve olvasni. Pláne, kényszerből. Pedig akár egy jó, közösségi program is lehet az olvasás.

Így olvassunk nyári kötelezőt! Szünidei tippek szakértőktől - Kapospont

Mindannyiunknak vannak történetei a kötelező olvasmányokról. A sztorik éppoly változatosak, mint általában az olvasmányélmények. Volt, aki lelkiismeretes diákként mindent elolvasott. Egyik kötelező tetszett, másik nem annyira, sőt, olyan diák is akad, aki elolvasott mindent, és semmi nem volt hatással rá. Továbbra is inkább érdekelte a történelem, a matematika, vagy a sport. Van, aki jól emlékszik még, hogy egyik-másik kötelező olvasmányt elbliccelte. Valahogy megkapta a jegyét így is, megnézte a megfilmesített változatot, esetleg elolvasott egy rövid tartalmi összefoglalót, vagy egyszerűen csak úgy csinált, mintha elolvasta volna, és értelmesen pislogott a tanárra, nehogy felszólítsa. Na, aztán van a legvégső kategória, aki csakazértsem olvasott el semmit. A lázadó fiatal, aki lehet, hogy amúgy mindenféle könyveket falt, de a kényszert nem tűrte, még az irodalomban sem.

Magyar református posztmodern

Mi, magyar reformátusok, Istennel és egymással kötött szövetségünket megerősítve zsinati közösségünkben adunk hálát hitvallásunkért, a 450 esztendős Heidelbergi Kátéért. Így fogadjuk el a Káté szövegének átdolgozott, új magyar fordítását is.  A Heidelbergi Káté olyan hitvallás, amely az emberi kifejezőképesség töredékes eszközeivel fogalmazza meg Istenbe vetett hitünket és ad számot a keresztyén életről.  Olyan formában, amely számos eltérő kultúrában váltott ki azonos hatást: összegyűjtött és megtartott.

Ünnepi Közös Zsinat - reformatus.hu

Ülök a Debreceni Református Nagytemplomban, a magyar református részegyházakat tömörítő  Magyar Református Egyház Közös Zsinatán, s valami ritkán érzett meghatódottság, nyugalom és öröm jár át. Valami olyasmi, amit az ember akkor érez, amikor egy emelkedett pillanatban átéli, hogy otthon van. Nem a szó földhözragadt értelmében, hanem, ahogyan Tamási mondja, otthon a világban. Nem vagyok debreceni, sőt a Nagytemplom monumentalitása mindig is távol állt tőlem, a született dunántúlitól. Mégis, ha egyetlen szimbolikus épületet kellene választanom, amely kifejezi azt, amit az ember ebben az egyébként otthontalan létben mégis otthonnak tud nevezni, akkor a debreceni templomot választanám.

Gyerekszobák

„ (…) fontos és érdekes témát boncolgat az angol származású fotós, James Mollison is, aki a különböző nemzetiségű kisgyerekek életterét, azon belül is az alvóhelyüket mutatja be sorozatában. A Kínában, Nepálban, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Japánban, Szenegálban, Elefántcsontparton, Ciszjordániában, Skóciában, Kenyában és Kambodzsában készült fotókon rengeteg apró részletet felfedezhet az ember és újra rádöbbenhet micsoda különbségek vannak társadalmi és kulturális tekintetben és persze az anyagi jólétben ember és ember között.”

gyermekek alvóhelyei - inspired.blog.hu

 

Nekem volt gyerekszobám. Igaz, meglehetősen kicsi kuckó volt, sok holmi nem fért el benne, lévén egy panellakásban nőttem fel, ott pedig egyébként is szűkösek a körülmények. Mégis, az a pár négyzetméter az én birodalmamnak számított, oda elbújhattam, ott olvashattam, játszhattam, tanulhattam, hasonlóan a barátaimhoz, akikkel iskola után együtt rúgtuk a labdát a ház előtt, az udvaron. Mindenesetre örülök, hogy gyermekeimnek sokkal tágasabb szobájuk lehet, és akkor még a hatalmas udvarról nem is beszéltünk. Hiába, más a lehetőség egy kisváros panellakásában, és más egy vidéki parókia gesztenyefák ölelésében elterülő százötven éves falai között. 

A szegények mindig veletek lesznek


Pozsony óvárosában immár másodszor próbálkoznak a járókelőket zaklató emberek száműzésével.

A július 15-én életbe lépő rendeletet a koldulókkal szembeni szaporodó panaszok miatt hozták. Pozsony óvárosában tilos lesz az utcán - nem padokon - ülve, fekve másokat zavarni a közlekedésben.

Tilos a koldulás - www.hir24.hu

 

A koldulásról szóló legújabb törvény nem Magyarországot érinti, de nálunk is aktuális. A pozsonyi óvárosban önkormányzati rendelet született, hogy a nap bizonyos időszakában tilos a koldulás, illetve tilos fekve vagy ülve akadályozni a közlekedést a közterületeken. Mit kezdünk a közöttünk élő hajléktalanokkal, kéregetőkkel?
Nem kell Indiáig vagy Kalkuttáig, de még Szlovákiáig sem elmenni, ha az emberi kiszolgáltatottsággal, a szegénység túlélési mechanizmusaival akarunk szembesülni. Akarunk? Vagy kénytelenek vagyunk?

Tartótiszt arccal

Először szólal meg arcát is vállalva volt III/III-as tiszt a vásznon Varga Ágota tegnap bemutatott A tartótiszt című dokumentumfilmjében. A tartótiszteket, a részben áldozatként is láttatható ügynökökkel szembeállítva a mai közbeszéd az állambiztonsági konspirációk valós felelőseiként szokta megjeleníteni. A közgondolkodás szerint fontos tulajdonságuk, hogy láthatatlanok és elszámoltathatatlanok, ezzel is alátámasztva az elmaradt rendszerváltás mítoszát és a valós történelmi igazságtétel lehetetlenségét.

A tartótiszt banalitása - index

Még nem láttam a filmet*, de első adandó alkalommal meg fogom nézni. Azt a filmet, amelyikben először sikerül kamera elé állítani egy hús-vér embert arról az oldalról, amelyikről majdnem semmit sem tudunk az egyház és állam, a hatalom és beszervezettek viszonyában.

Asztma, bronchitis, allergia stb...

Négytől az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt tüntetnek azok az anyukák, akiktől a minisztérium áprilistól vonta meg az emelt összegű családi pótlékot. Enélkül ingyen gyógyszerre sem jogosultak. A minisztérium a támogatások körüli csalásokat szerette volna felszámolni, de olyan háromgyerekes egyedülálló anyukától is megvonták a támogatást, akinek csak a gyerekek asztmagyógyszere havi 24 ezer forintjába kerül.   Tüntetni mennek a családi pótlék nélkül maradt szülők   index   

"A háttérben az áll, hogy a minisztérium még januárban módosította a „magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról” szóló rendeletet. Az eredeti szöveg csak általában sorolta fel azokat a betegségcsoportokat, amelyek miatt valaki tartósan betegnek számít: az új szabályozás a betegségeket és fogyatékosságokat a minden bizonnyal sokkal tudományosabb BNO-kód (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) szerint jelöli meg."

Mennyi az esélye?

A valószínűségszámítás[1] a matematika egyik tudományága. Eredeti motivációját az olyan ún. indeterminisztikus (avagy véletlen) tömegjelenségek, röviden kísérletek mennyiségi, gyakorisági viszonyainak vizsgálata adta, melyek egyrészt tetszőlegesen sokszor ismétlődhetnek (ezért tömegjelenségek), de minden megismétlődésük többféle eredménnyel – kimenetellel járhat; ugyanakkor nem tudjuk (esetleg nem akarjuk, mert nem éri meg utánajárni) pontosan megmondani, kiszámítani, melyik ismétlődés alkalmával melyik kimenetel következik be (ettől indeterminisztikus a tömegjelenség). Példa kísérletre egy pénzérme feldobása: elvileg akárhányszor feldobhatjuk, de általában nem tudjuk határozottan megjósolni, melyik oldalára esik.

Valószínűságszámítás -wikipédia

A valószínűségszámítás –nevéből adódóan is - számszerűsíti egy bizonyos esemény bekövetkezésének az esélyeit. Minden képlet, adatolás és tudományosság ellenére azt mégsem tudja pontosan megmondani, hogy valami ténylegesen bekövetkezik-e vagy nem, csak azt, hogy a bekövetkezésnek kisebb vagy nagyobb az esélye.
Nem tudom számokban mérve mennyi volt annak az esélye, ami mégis a napokban valósággá vált, de gyanítom, hogy a nulla és a tizedesvessző után még jó sok további nullának kellene következni, mire valamilyen számot írhatnánk. Ha nem a számok nyelvén fogalmazok, azt is mondhattam volna: „Ha ébren vagyunk, ne álmodozzunk, ez teljességgel ki van zárva!”

Tagadni svédül

Gustav Torgny Lindgren 1938. június 16-án született  Raggsjö-ben (Norsjö, Västerbotten megye). Svéd író. 

Wikipedia

 „Úgy képzeltem, szólt Olof Helmersson, hogy még egy utolsó alkalommal összehívom a gyülekezetet. És, hogy úgy mondjam, prédikálok.

Nem, az teljességgel lehetetlen. Az imaház, mondta Ivar, többé nem megszentelt hely, a vidék ma már formailag is kereszténytelenített.”

Oldalak