Válásválság

Szarka Miklós: Szerinte a lelki krízis korai szakaszában bekövetkező szankcionálás tévútra vezethetne, ez csak akkor lenne javasolt, ha a párkapcsolati válság "kigyűrűzne a gyülekezetre". A krízis előidézésében a felelősség megállapítása nehéz, mert a válság általában két ember felelőssége, mindketten követnek el hibákat, de mindketten áldozatok is - jegyezte meg.

Dilemma, mi legyen az elvált lelkészekkel – hvg.hu

A Zsinat múlt héten tárgyalt a lelkészek válásának szankcionalizálásáról. Igen, létezik a válás jelensége a református lelkészek között. Ebben evangélikus testvéreink valamivel előbbre járnak nálunk, de a számok egyre riasztóbbak. Mielőtt azonban zsigerből elítélnénk azokat a lelkipásztorokat, akiknek házassága tönkremegy, érdemes egy kicsit bekukkantani azokba az üvegfalú parókiákba!

Néhány szó a református nyilvánosságról

 

A párbeszéd veszélyes dolog. Kimozdíthat a véleményből, amelyben állsz.

Dübörög kishazánkban az őszi Zsinat, miközben egy interjú és a rá adott válasz borzolja a kedélyeket. Lassan már nem bírom követni a hozzászólásokat, és egyre inkább elbizonytalanodom abban, van-e véleményem, vagy ha van, akkor a sok bejövő infó alapján mi az enyém, az interjúról vagy a hozzászólásról, az interjú kikerülésének mikéntjéről vagy az egyházi közösség megszólíthatatlanságáról gondolom-e, amit gondolok. Arról viszont egyre inkább meg vagyok győződve, hogy a webes felület dialógusképtelen, és furcsa-szomorú konfliktusokba lök, ha előbb itt gondolkodom, mint személyes beszélgetésekben. Aki ezért megró, igaza van. 

Asztali beszélgetések - Bagdán Zsuzsi

Én a Reposztra is úgy tekintettem, mintha leülnék egy asztalhoz, aztán nekiállnék beszélgetni. "Képzeljétek, mit írt az újság! Tudjátok, mi erről a véleményem?!" - valahogy így. Nem szószék, nem monológ, hanem második lépés egy folyamatban (első maga, az alapcikk). Nem sikerült. Nem mindig sikerült. Most eltekintek attól, hogy vannak, akik megszabnák, miről írjak, vannak, akik megszabnák, hogyan írjak, vannak akiknek valami érthetetlen okból fáj a palásttalanul asztalhoz telepedés szabadsága. Őket sajnálom. Kár, hogy sokan csendben maradtak. Jó lett volna igazán beszélgetni...

Párbeszéd? - Reposzt


Bagdán Zsuzsa és Bella Péter fontos kérdést vetett fel, amely nekem már régóta szívügyem. Nincs párbeszéd az egyházban, állítják az elektronikus médiumokra utalva, mert ami van, az inkább csak amolyan üzeneteknek látszó gondolat-és indulatfoszlányok össze-vissza száguldozása a neten, a végtelenné kiterjesztett nyilvánosságnak ebben a számunkra  új világában. S ennek a szabályozatlan, határtalan nyilvánosságnak esik áldozatává a Reposzt is, ahelyett hogy az értelmes beszélgetés fórumává válna. Ráadásul - ezt már én teszem hozzá folytatva a gondolatot -, lévén egyházi blog, ha nem is hivatalos, minden jó szándéka ellenére a maga kuszált nyilvánosságával valami olyasmit közvetít az egyházról, amit az egyház nem akar mondani önmagáról, s ami ahelyett, hogy misszió eszközévé válna, inkább csak taszít. Egyházi segédlettel végzett antimisszió?

vallásszabadság

...az egyik televízióban a szalafisták egyik vezetője arról értekezett, hogy le kell rombolni a gízai piramisokat és a szfinxet, mert ezek pogány szobrok, amelyeknek az imádata ellentétes az iszlám jogrenddel...

Túléli a szfinx az egyiptomi kormányváltást? - origo.hu

...a város ateista szervezetei kezdeményezték az önkormányzatnál, hogy tiltsa meg a betlehemek (pontosabban minden „őrizetlenül hagyott jelenet” köztéri elhelyezését, mivel az szerintük sérti az állam és egyház szétválasztását...

Betiltották a köztéri betlehemeket egy amerikai városban - magyarkurir.hu

Az egyiptomi szalafistákat zavarják a piramisok, mert hitükkel ellentétes jelképeknek, bálványszobroknak tartják őket. Le kell rombolni! Santa Monica ateistáit zavarják a betlehemesek, mert meggyőződésükkel ellentétesek, s a vallás egyszerűen nem való a közterekre. Be kell tiltani!

Ajaj - jut eszembe, nálunk két templom is áll a város közepén, köztéren. Kereszttel, csillaggal, vallási jelképekkel. Hátha zavar valakit. Nem kéne lerombolni?

A közös nevezőről

Jóllehet azt hinnék, hogy Szörényi Leventét és Alföldi Róbertet a korkülönbségen túlmenően világnézeti, értékrendbeli, ízlésbeli, kifejezés-eszközbeli, tehát szinte minden elválasztja egymástól, mégis azt kell mondanom, hogy van egy valami, talán a legfontosabb, ami összeköt bennünket: a művész felelőssége kortársai és az eljövendő nemzedékek iránt. Számomra is mértékadó rendezéseidet láttam a Nemzeti Színházban, amelyek arról győztek meg, hogy Magad is érzed művészi küldetésed súlyát. Amikor felkértünk - szerzőtársammal egyetértésben - két eddigi legfontosabb és legsikeresebb művünk, az István. a király és a Kőműves Kelemen jubileumi előadásainak megrendezésére, ezek a tapasztalatok vezéreltek.

Szörényi Levente elismerő levelet írt Alföldi Róbertnek - HetiVálasz.hu

GMH. Az interneten elterjedt rövidítés ennyit jelent: Gives me hope. Talán így fordíthatnánk: van remény. Ez jutott eszembe, miközben Szörényi Levente levelét olvastam. Hogy végre valaki, aki árkokat akar átlépni és ezzel kiállni a nyílvánosság elé. Tényleg jó elolvasni az egész levelet.

Egy olyan néphez tartozom, ahol minden emberre jut két szekértábor, ahova tartozhat, ahol a közös nevező a matematikán kívül szinte ismeretlen fogalom. Van, hogy önzésből, anyagi érdekből, van, hogy sértettségből, esetleg valós rossz tapasztalatokból, de képtelenek vagyunk meghaladni - egy jó cél/ a túlélés / a továbblépés érdekében, azt ami elválaszt. Nem parttalan oldódásról beszélek, nem a gondolkodásbéli, kultúrális különbségek feladásáról. Amiről beszélek, az csak erősíti mindezt, egyszersmind a közös próbában elégeti, ami csak felesleges kellék. 
Szörényi Levente minta, az élet többi területé felé is, annak a országnak, ahol nagyon sokan pártállásnak megfelelően töltik fel a könyvespolcaikat és olvasmányaik alapján választanak pártot. Egy minta, de jó lenne, ha máshol is írodnának hasonló levelek. Hogy mire gondolok? Mutatok két példát (Szörényi Levente levelét felhasználva - remélem nem sértődik meg).

Palagrafus

A Zsinat döntött egy új törvény létrehozásáról, mely az egyházi bíráskodást szabályozza. Az új jogszabály szerkezetében és koncepciójában is megújul, s ez várhatóan hosszú időt vesz igénybe. Azért a Zsinat addig rövid úton módosítani kívánja a most érvényben lévő, 2000. évi I. törvényt.

Koncepcionális megújulás – reformatus.hu

Egyházunk egyik legsérülékenyebb és legbizonytalanabb területe az egyházi bíráskodás, nem azért mert nem jól teljesít, hanem mert az általános vélekedés szerint az egyházképbe nem illik bele a bírói gyakorlat. Ki és hogyan mer ítélkezni a másik fölött? Amúgy is az evangéliumból vett üzenet nem az ítélet felé mozdul el, hanem a megbocsátás irányába. A jelenlegi, 2000.évi I. törvény az egyház bírói gyakorlatát a kulcsok hatalmából eredezteti, csakhogy ennek elvi alapja nem tisztázott.

Drónok harca

Az emberség elvesztése címmel közölt tanulmányt a Human Rights Watch nevű emberjogi szervezet és a Harvard jogi karának emberjogi csoportja, amiben egy, az emberi irányítás nélkül is cselekedni képes harci robotok használatát betiltó nemzetközi egyezményt sürget.  index   tiltsák be a gyilkos robotokat 

Steve Goose, a Human Rights Watch divízóigazgatója szerint nem azzal van baj, hogy a hadseregek az emberveszteség minimalizálása felé fejlesztik a fegyverrendszereket, azonban a célpontok meghatározása, illetve a tűzparancs kiadása mindig emberi felügyelet alatt kell maradjon, nehogy a túlbuzgó robotok fenyegetésként éljék meg a civilek vagy fegyvertelen katonák jelenlétét. Goose szerint bár az önállóan gyilkoló robotok még nem léteznek, ahhoz, hogy ez így is maradjon, az ilyen irányú kutatásokat eleve tiltó nemzetközi egyezményekre lenne szükség.   

Végtelen történet

Harminchat órája van a Hamásznak, hogy megegyezzen Izraellel a tűzszünet feltételeiről. Brit sajtóértesülések szerint Izrael kész valóságos háborút indítani a palesztin radikális szervezet megsemmisítésére. Az ENSZ-főtitkár közben személyesen próbálja meggyőzni a feleket a harcok leállításáról.


Ultimátumot adott Izrael a palesztinoknak - origo.hu

Amíg nem jártam ott, addig egyfajta – jól értsük - mítosz volt számomra a Szentföld. A csodák földje, amely őrzi Jézus lábnyomát, egy föld, amelyet beleng valamiféle szentség, hiszen nem lehet véletlen, hogy ez a földdarab került Isten tekintetének a homlokterébe, ezt ajándékozta Ábrahámnak és utódainak. A Szentírás olvasása ezt a képet mélyítette, színezte és erősítette.
Közben persze folyamatosan hallottam a híreket az állandóan fel-fellángoló Palesztin-Izraeli konfliktusról. Hol itt, hol ott feszültek egymásnak a felek, egy valami volt sajnos mindig biztos volt: áldozatok vannak itt is és ott is. Többnyire civilek.
A Szentföldnek ez a két arca valahogy nem tudott eggyé lenni a fejemben. Az egyik arc túl szent volt, a másik túl profán. Nem állt össze még akkor sem, ha bibliai idők sem voltak mentesek a konfliktusoktól, öldöklésektől, háborúskodásoktól. Mindenek ellenére valami idea élt bennem.
Aztán megadatott számomra, hogy rövid időn belül kétszer is ellátogathattam Izraelbe. Mi lett ezeknek a látogatásoknak az eredménye? Az, hogy ez a föld lejött a valóság világába a mítoszok világából. Nyilvánvalóvá lett sok szépsége, értéke, egyedisége, hihetetlen atmoszférája, ugyanakkor realitássá vált, hogy ez a hely mindennapjaiban ezer sebtől vérzik, és állandó a bizonytalanság. Ha éppen stabilabbnak is tűnt a helyzet, látszott, hogy púposodik a szőnyeg alatt a sok-sok megoldatlan kérdés. Nincs béke az olajfák alatt, legfőbb rövidebb hosszabb szünetek a konfliktusban.
És sajnos néhány napja egy újabb fejezet kezdődött ebben a végtelen történetben. Legutóbbi adatok szerint 100 körüli haláleset 700 körüli sebesült az utóbbi 6 nap terméke. Több mint 300 rakéta becsapódás itt, légicsapás ott.

Hiúság vására


Paula Broadwell a legapróbb és a legnagyobb dolgokról is képes volt hazudni, csak hogy jobb színben tüntesse fel magát. Hazudta azt is, hogy ő volt a legfittebb kadét West Pointban, de azt is, hogy az afganisztáni erők parancsnoka személyesen őt kérte fel stratégiája bírálatára. Törtetése és rajongása jól feküdt David Petraeusnál, akinek szintén az volt a gyengéje, hogy minden elismerést megszerezzen.

Petraeus nője bármit megtett – Index

Cherchez la femme! – kezdte mondókáját az egyik férfi lelkész, amikor egy női küldöttség rákérdezett bizonyos visszásságok okaira. „Keresd a nőt!", mondotta, s jól hallottam, amint mögöttem fiatalabb kolleginája felháborodottan felszisszent. Nem is volt aztán túl sok becsülete idézett lelkésznek a küldöttség soraiban. Ám lehet mégoly megbélyegző, ezen a héten megtöltötte a sajtót egy hír, amire mindenesetre nagyon igaz a „cherchez la femme” gondolata.

Jeszenszky ügy, avagy az értelmiség felelőssége

„Azért van, hogy olyan sok roma szellemileg leépült, mert a roma kultúrában megengedett, hogy testvérek, vagy unokatestvérek házasodjanak, vagy akár anélkül szexuális életet éljenek egymással” – ez a mondat szerepel angolul Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, jelenlegi norvégiai és izlandi nagykövet egyetemi jegyzetében, amiből Jeszenszky a Budapesti Corvinus Egyetemen tanít.  index.hu Jeszenszky - Házasodhatnak a romák között a testvérek

Jeszenszky a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének magántanára a tavaszi félévben „Post-Communist Europe and Its National/Ethnic Problems" címmel tartott órát főleg külföldi diákoknak. Ehhez az órához kapcsolódott a jegyzete, amiben forrásokkal alá nem támasztott előítéletek is szerepelnek.

Két egyetemi oktató és egy LMBT-aktivista levelet írt Jeszenszky Gézának, amiben felszólították arra, hogy írja át a könyvét, és kérjen bocsánatot. Egy jogvédő szerint ha egy roma diáknak ebből az anyagból vizsgán kell számot adnia, és emiatt megalázva érzi magát, akkor az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében zaklatás miatt indíthat pert.

Párbeszéd?

A dialógus az, amikor teljes lényével átjár a másik. Nemcsak a mondandója, hanem ő maga. Átjár, belém kerül, megérint, és elkezd működtetni, megváltoztatni, ha úgy van, fájni, kaparni, görcsösen szorítani. Beúszik a gondolataim közé, beivódik a bőrömbe, meglátszik rajtam. Nincs dialógus empátia nélkül. Nincs dialógus változás nélkül. Ha valakinek megengeded, hogy átjárjon, az átalakít. Nem tudsz egy embert másképp megérteni, csak empátiával. Ha ő érdekel téged. Ahhoz pedig érdemes jelen lennie. ... Ami tuti: a dialógushoz asztal kell, amit körbe lehet ülni. Kocsma, ahol fel lehet olvasni Luther kilencvenöt tételét. Kihúzható asztal egy napfényes konyhában. Úrasztala egy templomban. Betonból öntött asztal egy parkban. Egy hely, ahová leülsz, és ahová kipakolod, amit gondolsz, és megnézed, mások mi mindent hoztak. Ahol ott lehetsz testben, lélekben, gondolattal, mindenestül. Nem elég a desktop. Adjon I. asztalokat, ahová le lehet ülni találkozni magunkkal, egymással, vele! Különben kommentáradattá silányulnak potenciálisan gyönyörű és inspiráló párbeszédek, amelyek megváltoztathatják az egész életünket.

Asztali beszélgetések - Bagdán Zsuzsi

Asztal van. Pipa.
Vélemény is. Pipa.
Itt ül a másik ember is, asztal ugyanaz, vélemény más. Pipa.
Párbeszéd... Az nincs. Pár monológ, jobb esetben egymás után, de van, hogy ugyanabban az időben. 

Oldalak