Magyarország - Szerbia újratöltve

Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök mai budapesti találkozóján megállapodott, hogy a jövő év elején – egy később egyeztetett időpontban –megkoszorúzza az 1944-es áldozatok vajdasági emlékművét, s fejet hajt az 1942-es „hideg napok” áldozatai előtt is. Ezzel újabb biztatást, lendületet kaphat a két nép közötti megbékélés, s az a történész vegyes bizottsági munka is, amely a magyar és a szerb társadalomnak a tényekkel történő szembesülését eredményezheti, fogalmazott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki ezt a mai találkozó legfontosabb hozadékának nevezte. 

VMSZ: Áttörés a szerb-magyar kapcsolatokban - hirado.hu

Nemrég beszélgettem egy délvidéki lelkésszel, aki maroknyi magyar közt folytat emberfeletti küzdelmet az egyre inkább elszerbesedő Délvidéken. Mindennapi probléma a magyargyűlölet és a kettős mérce, ami az igazságszolgáltatásban is megjelenik.

Künn a bárány, benn a farkas

El tudod képzelni, hogy történik valami, és te újra a református egyházhoz akarsz tartozni?

Nem tudom elképzelni, ebben a formájában nem tudom elfogadni. Ahhoz hinni kéne a papoknak – nem a politikusokban, hanem Istenben – és azzal párhuzamosan bízni is.

Cserhalmi György - egyházról, papokról – reformatus.hu

 

 

Nem tudom elképzelni, hogy ne tartozzak a református egyházhoz. Örökségem, ugyanakkor személyes döntésem ez. Pedig lehetett volna más is. Középiskolában a filozófia tanárom kedvence voltam, aki egyben a történelmet is tanította. Ezeken az órákon – mi ketten - nem a tananyagról, hanem a politikai oldalak hitelességéről és benne a politikai pluralizmusról vitatkoztunk (1983-84-ben!!!), tisztességére legyen mondva egykori tanáromnak, aki nem mellesleg iskolaigazgató is volt egy személyben, hogy soha „nem dobott fel”, pedig felesége volt az iskola párttitkára. Sőt jelest adott, igaz sok propaganda füzetet is mellé, amit meg kellett tanulnom, - egyet ezek közül ma is őrzök -, hátha mégiscsak eltéríthető lennék a „társadalomellenességtől”. Istennek van humora: fia, aki az ún. rendszerváltás után cseperedett, teológiára felvételizett és református lelkész lett.

Jó emlékezetű biológia tanárom, - akiről később tudtam meg, hogy édesapja református lelkész volt –, szintén látott fantáziát bennem, sokáig nem tudtam, miért van nekem jelesem biológiából, mígnem egy –főkorifeus csemete - osztálytársammal magához hívatott, majd visszamarasztalva négyszemközt mondta: fiam, egyedül érted garantálok, hogy bejutsz az orvosi egyetemre. Én pedig a társadalom gyaurja, elmentem teológiára.

A körön belül - Nyílt levél Cserhalmi Györgynek

 A református papok nem mondanak örömhírt. Ledörögnek valamit, hogy utáld Horn Gyulát vagy szeresd Orbán Viktort, vagy utáld Orbán Viktort, és szeresd az utána következőt. Lehet, hogy ez néhány embernek örömhír, de az egy szűk közösség. Engem ilyennel ki lehet üldözni a templomból. És az a szakmámból is fakad, hogy észreveszem, hogy ehhez jön még egy pokoli rossz kántálás, amelyben se nyelvhelyesség, se szórend, emellett alapvető nyelvtani hiányosságok. Ezért magának a beszédnek, az evangéliumnak az értelme veszik el.

Egy elkóborolt református bárány - reformatus.hu


Tisztelt Művész Úr!
Kedves Cserhalmi György!

Meglehetős vegyes érzésekkel olvastam az Önnel készített interjút a Magyarországi Református Egyház honlapján. Ha ez a beszélgetés valamilyen más felületen jelent volna meg, valószínűleg nem érezném szükségét, hogy reflektáljak rá. Hozzá vagyunk már szokva, hogy a világnak ezen a részén a keresztyénség az a kultúrkör, amelyet minden következmény nélkül nyilvánosan bántani lehet. De miután itt jelent meg, akárhogyan is, megszólítva érzem magamat, mint olyan ember, aki „egyházi közegben” gyakorolja reformátusságát. Sokáig tipródtam, reagáljak-e az egész magyar egyházias reformátusságot, s benne elsősorban a papságot sommásan kritizáló szavaira. Aztán végül oda jutottam, nem tudok hallgatni, s muszáj, hogy a megszólításra válaszoljak. S nem azért, mert nem tudom elfogadni az Ön véleményét, mint egy olyan református ember magánvéleményét, aki megfogalmazza és indokolja az intézményes református egyháztól való távolságtartásának okát. Sokkal inkább azért, mert az Ön véleményét nagyon is tisztelem és figyelemre méltónak tartom, olyannyira, hogy hajlamos vagyok azt gondolni, az Ön által most bátran megszólaltatott hang a református egyházról több, mint magánvélemény. Inkább azt gondolom, Sindelyes Dóra beszélgetése Önnel egy nagyon jó kezdeményezés arra nézve, hogy kialakuljon végre valamiféle párbeszéd a ma igenis sajnos széles körben elterjedt egyháziatlan reformátusság és az egyház között. Ez az interjú azért fontos, mert Ön mint az egyháziatlan reformátusság egyik hangja, megtisztelt bennünket, egyháziakat őszinteségével. Ez még akkor is így van, ha kritikusan általánosító véleményével nem értek egyet, s még akkor is, ha, azt hiszem, mondandójával talán akaratlanul is sokakat megbántott.

A rémhírterjesztés 10 parancsolata

A kormányhoz eljutott egy információ 2012 júliusában. Az üzenetet ismertessétek meg rokonokkal, barátokkal és olyan emberekkel, amelyek nyíltak és megértik az következő sorokat.
A NASA bejelentette, hogy nemsokára a Föld belemegy a „null síkba“

Nemsokára a Föld belemegy a „null síkba“ - világvége2012.hu

Az ember, amióta csak létezik, szembesül a kezdet és a vég fogalmával. Hozzátartozik időbevetettségünkhöz, különösen is a lineáris időszemlélethez, mely biblikus, zsidó-keresztyén alapú. Érvényes ez az anyagi világra, eszmetörténetre, társadalmi jelenségekre, egyéni életünkre és globálisan is. Hogy melyiket hogyan definiáljuk, az már vita tárgyát képezheti, de hogy ezekkel a fogalmakkal operálunk, időpontokat társítunk hozzájuk, az egészen biztos. Az, hogy mikor melyik a hangsúlyos,  hogy mennyire lokális vagy globális, sok tényezőtől függ.
Most egy kicsit irányítsuk figyelmünket a globális vég felé. Egy ismerősöm küldte át az idézett cikket és kérdezte, hogy lelkészként mi a véleményem róla. Elintézhettem volna egy kézmozdulattal és egy mondattal: Úgy, ahogy van marhaság az egész. A cikk tartalmát valóban elintézhetem ennyivel, mert bár nem vagyok se csillagász, se matematikus, se elektromérnök, mégis még a teljesen laikus számára is több sebtől vérzik a teória a 2012. december 21-re jövendölt eseményeket illetően. A cikk után a kommentekben több logikus okfejtést is lehet olvasni. Ennyit a tartalomról, több szót nem érdemel.

Klónok háborúja

Azok a szavak, amelyek „politikailag inkorrektté” váltak, politikailag korrekt megfogalmazásokra cserélődtek: a házastársat partnerre; a családot a családra, annak minden formáját beleértve; a közvetítést részvételre; az oktatást a tudatosság fejlesztésére; az igazságosságot a diszkrimináció-mentességre; a szuverenitást a globális kormányzásra; a (biológiai) nemek egymást kiegészítő voltát a (társadalmi) nemek egyenlőségére; a teremtést Földanyára vagy a Földre.

Kiegyezés a politikai korrektséggel – karizmatikus.hu

Hallom, hogy az egyházban is megjelentek azok, akik a PC-re, azaz politikai korrektségre esküsznek. Az ember ma már ne szeressen, hanem legyen szolidáris, emellett legyen toleráns, és a kívánt image kedvéért lehetőleg ne védje meg magát semmifajta támadás ellen, hanem ha lehet nyílt színen rugdossa össze jól magát. Mert ugye a külső bírálók a keresztyéni szeretetet így értelmezik.

Isten nem diktátor

Végső búcsút vettek a másfél héttel ezelőtt meggyilkolt felsőmocsoládi kisfiútól szombat délután a kaposvári Keleti temetőben. A temetésén nagyjából két és fél ezren jelentek meg. A felravatalozott fehér koporsón ez állt: "Szita Bence, élt 11 évet. Álmodj szépeket!".

Ezrek búcsúztatták Szita Bencét - Origo

Between 600,000 and 800,000 men, women and children are trafficked across international borders annually...Roughly 50 percent of trafficking victims are children (Évente 600.000-800.000 közötti azoknak a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek a száma, akiket emberkereskedők átvisznek a nemzetközi határokon...az emberkereskedők áldozatainak fele gyermek)

10 Facts About Human Trafficking (Tíz tény az emberkereskedelemről) -listosaur.com

Bár a felhasználók többségét egyáltalán nem érdekli, hogyan készült a frissen megvásárolt csodakütyü, az biztos, hogy egyik cég megítélésének sem tenne jót, ha kiderülne, hogy üzemeikben gyerekek, vagy rabszolgasorban tengődő munkások forrasztják helyükre a megfelelő alkatrészeket a gyártósorok mellett gubbasztva. 

Nincsen laptop vér nélkül - Origo


Eltemették szegény Szita Bencét. A történet megrázta az egész magyar közvéleményt. Hál’ Istennek, csak nagy ritkán lehetünk ilyen közvetlen tanúi az emberi brutalitás ilyen hihetetlen megnyilvánulásainak. A tizenegy éves kisfiú életének ilyen értelmetlen vége okkal idézett elő részvétet és gyászt nagyon sokakban. Mégis, azt hiszem, ami ilyen széleskörű részvétet és felháborodást tudott kiváltani az az, hogy a szemeink előtt ismét és újra elkerülhetetlenül érzékelhetővé és szinte tapinthatóvá vált az emberi életben egyébként folytonosan megvalósuló igazságtalanság. Egy ártatlan gyermek ártatlan életének ilyen brutális kioltása ugyanis elkerülhetetlenül szembesít bennünket az igazságosság kérdésével. Miféle világ az, ahol ilyen megeshet? Miért történhetett ez meg? Hol van itt az igazság? Be kell látnunk, hogy az élet végül is nem egy Bruce Willis film, amely bármennyire bugyuta is, de legalább azt az illuzórikus lélektani elégtételt megadja, hogy a rossz elbukik és bűnhődik, a jó pedig győz.

Ezen a télen hányan fagynak meg?

Egy hónapja a főpolgármester és a belügyi államtitkár jelenlétében adták át ünnepélyesen az egykori Szabolcs utcai kórház területén létesített vadonatúj hajléktalangondozó központot. A 345 millió forintból kialakított, belgyógyászati részleggel rendelkező létesítmény azóta üresen áll, mert nem kapta meg XIII. kerülettől a működési engedélyt. A kerület már a tavasszal jelezte, eddig is a fővárosi átlag felett vették ki részüket a hajléktalangondozásból, aránytalan terhet róna a környék lakosságára egy újabb 250 fős szálló.

Hiába tartottak azonban ünnepélyes szalagátvágást, a több funkciós hajléktalanszálló nyitása azóta is késik, és a helyzet - a jelek szerint - belelátható időn belül nem fog megváltozni.

A területileg illetékes XIII. kerületi önkormányzat jegyzője ugyanis szabálytalannak találta az épület kialakítását, ezért megtagadta a működési engedély kiadását. A jegyző szakhatósági állásfoglalása szerint az átmeneti szállóként szolgáló, és az ettől elkülönített, egészségügyi célú egységek egyidejű használata külön-külön nem biztosítható, a 150 férőhelyes szálláshelyet az odaérkező hajléktalanok nem tudják úgy igénybe venni, hogy közben nem zavarják a többi helyiségben folyó orvosi ellátást.

Nem nyílhat meg a főváros hajléktalanszállója - index.hu

 

 

A krízisidőszak naptár szerint és valójában is elkezdődött. Múlt héten havazott és -1 C fok volt. Ezen a héten még elviselhető az idő, szinte kora őszies, de az éjszakák már hidegek. A helyi húsz-harminc hajléktalan miatt nem aggódom. Nekik van fűtött helyük, ahova behúzódhatnak. Kis város, kis gondokkal, kevés hajléktalannal. De ha a fővárosra gondolok, összeszorul a szívem. 

A könyvekről

Sokak szerint az, hogy olvas-e valaki, azon múlik, milyen háttere van, látta-e gyermekkorában azt a mozdulatot, hogy szülei könyvet vesznek le a polcról vagy hogy olvasnak. Gyermekkoromban hozzánk a parókiára két irodalmi folyóirat is járt (Kortárs, Nagyvilág), emellett apukám megrendelte a Film, színház, muzsika, az Élet és Irodalom c. lapokat és a Ludas Matyit is (vicclap), amelyből csupán ketten rendeltek a faluban, ebből az egyik a pap volt. Mindig nagy derültséget teremtett ez egyházmegyei gyűléseken, amikor ezt felolvasták. Mert akkor még ezt is felolvasták. Már ebből is látszik, hogy milyen széleskörű lehetett az igényesség az irodalom mélységétől a humorig, mellyel egy lelkész felvértezte magát. Nem kérdezem meg, hogy ma hogyan állunk ezzel az igényességgel, az olvasottsággal, irodalmi ismeretekkel. Nem azért szűkülünk-e be, mert az igényességünk is beszűkül? A látókörünk, a cselekvőképességünk korlátozottsága nem csupán a korral és a kényelmességgel, lustasággal magyarázható.

Tudós tiszteletes - Közös(s)Ég

Korán megtanultam olvasni. Mire iskolába mentem, már nagyjából ment a dolog, anyukám látta a korai igényt, és ezért előbb elkezdtük. Azóta olvasok, mindig, folyamatosan. Nálam törvényszerű volt, életem első pár éve betegeskedéssel telt, már akkor látszott, nem a sport vagy a kar ereje fogja a jövőmet meghatározni, inkább fejben kompenzáltam. Aztán szemüveges lettem, kicsit ügyetlen maradtam, hát hol tűnjön ki a magam fajta gyerek, ha nem a tájékozottságban, tudásban. De persze ez csak visszanézve ilyen egyértelmű, akkor más volt. Édesanyám szeretett olvasni, sok könyve volt - én is olvastam, és sok könyvet akartam. Így maradtam a mai napig.

Persze a Gutenberg-galaxis az egyszeri ember számára legalább annyira befoghatatlan, mint névadója, töredék, ami jut egy életre. De baj ez? A lényeg, hogy a lehető legtöbbet megtegyük az ügy érdekében.

Pávatánc

Mint a kommünikében olvasható, az MTVA, a Duna Televízió Zrt. és a Hagyományok Háza márciusban meghirdetett tehetségkutató versenyére 360 produkcióval mintegy kétezren jelentkeztek a teljes magyar nyelvterületről. A miskolci, százhalombattai, győri, kolozsvári, csíkszeredai, pécsi, majd szegedi selejtezők után Gödöllőn zárult sorozatból 48 produkció versenyzőit hívta be a zsűri a televíziós tehetségkutató műsorként folytatódó sorozatba.

Fölszálott a páva – hirado.hu

 

Kevés a páva ma már, de ha mégis felszáll a vármegye házára, na, arra akkor oda kell figyelni. Mert a páva nem repülős madár. Magam is jó két évtizede találkoztam vele szabadon utoljára egy családi ház kertjében, ahol néhány tyúk és egy csaholva rohangászó kutya társaságában háttérül szolgált egy irodalmi esten.

Szívemnek kősziklája

Teljes, feltáró jellegű beismerő vallomást tett ... A nő elmesélte, „mi történt a kezdetektől, egészen a bűncselekmény végéig". hir24.baleset-bunugy

Oldalak