Alma Mater

Ma már országszerte ballagnak a végzős diákok a középiskolákban, és a nemzetiségi nyelv és irodalom, illetve nemzetiségi nyelv tantárgyak írásbeli vizsgáival elkezdődik az idei tavaszi érettségi is. A szóbeli vizsgákat emelt szinten június 6. és 13. között, a középszintű szóbeliket pedig június 17. és 28. között tartják.

 

ballagnak a középiskolások - hirado.hu

 

Május első hétvégéje kétség kívül az édesanyáké, ám ha a naptár úgy alakul, a ballagó diákoké is. Végső soron egész május-június a végzősökről szól, hiszen előbb ballagás, aztán az írásbeli, végül pedig a szóbeli érettségi következik, és persze mindaz, ami ezekkel az eseményekkel jár: ballagási énekek, öltöny, virágtenger, ünnepi beszédek, ajándék, majd izgatottság, para, végül megkönnyebbülés. Mi tegnap is ballagáson voltunk (Pécsi Református Gimnázium, a kántorunk ballagott), és ma is ballagásra megyünk (Csurgói Csokonai Vitéz Mihány Református Gimnázium). Ezekben a napokban az ember óhatatlanul visszagondol gimnáziumi éveire, önmagával hasonlítgatja a mai diákokat, és persze mindig megállapítja, milyen jó volt gimisnek lenni. Valóban tartalmas és szép éveim voltak, hála az égnek, elég jó középiskolába járhattam.

Neutrális nemek, fiúk és lányok

A fiú- és a lányöltöző mellett semleges neműt alakít ki egy svéd középiskola, hogy zavartalanul tudjanak ruhát váltani azon diákjai, akik nem érzik magukat egyértelműen fiúnak vagy lánynak, illetve azok, akik egyedül akarnak öltözködni.

Az öltöző csupán fülke, mindössze egyszemélyes. A tanintézet Stockholm egyik peremkerületében van, amely liberalizmusáról közismert. A "nemsemleges" öltöző kialakítását a diákok kezdeményezték. Camille Trombetti, a diáktanács tagja szerint az iskolában elég számban van nemi identitásában határozatlan diák ahhoz, hogy létjogosultsága legyen a semleges nemű öltözőnek.

Semleges nemű öltöző lesz egy svéd iskolában - hvg.hu

 

A svéd evangélikus egyház 2007 januárjában alkotta meg és hagyta jóvá azt a törvényt, amely engedélyezi és megáldja a homoszexuális párok házasságát. A nemsemleges öltöző, illetve fülke kialakítására most Stockholm egyik középiskolájában fog sor kerülni – a rövid hír állítása szerint. Nem kívánom a „homoszexuális kártyát” elővenni vagy az egyén belső szabadságáról, esetleg férfi és nő nemi identitásfejlődésről, elakadásokról álláspontokat összefoglalni, - amely egyébként is téma volt már ezen  blogon - magára a hírre szeretnék koncentrálni: „az iskolában elég számban van nemi identitásában határozatlan diák ahhoz, hogy létjogosultsága legyen a semleges nemű öltözőnek.

Csak amennyire szükséged van

Összesen 84000-en vettek részt a Kirchentag központi megnyitó istentiszteletein, amelyet négy helyszínen tartottak szerdán kora este.

Protestáns egyházi napok Hamburgban – kirchentag.de

 

Amit a történelem kényszere hívott életre, mára már országos média eseménnyé nőtte ki magát. Hatvan éve tartják a protestáns egyházi napokat Németországban, ahogy nem kevés iróniával fogalmazták meg: a Kirchentag egyidős a Német Szövetségi Köztársasággal.

Munka, rekreáció, pihenés

Robert Owen gyártulajdonos 1817-ben fogalmazta meg először a munkások követeléseit: 8 óra munka, 8 óra rekreáció, 8 óra pihenés.      8 óra munka, 8 óra rekreáció, 8 óra pihenés   atv.hu

30 évvel később, 1886. május elsejére a chicagói munkások szerveztek sztrájkot a nyolc órás munkaidő bevezetéséért. A negyedik napon, május negyedikén a tüntető munkások közé vegyült anarchisták bombát dobtak a rendőrök közé, akik viszonzásul azonnal tüzet nyitottak. Az úgynevezett Haymarketi zavargásban hét rendőr mellett négy tüntető vesztette életét. ...Ennek az eseménynek az emlékére 1890-ben döntött úgy a II. Internacionálé Párizsban, hogy a következő évtől kezdve május elseje a munka ünnepe lesz....1917 után Szovjet-Oroszországban, a második világháborút követően pedig a „népi demokráciákban” is kötelező felvonulási nap, állami ünnep lett május elseje. ... A rendszerváltás után – bár nem vesztette el jelentőségét május elseje eredeti mondanivalója – a kötelező ünnepélyek és felvonulások helyett jellemzően majálisokat tartanak országszerte, sörsátrakkal, zenével, színes programokkal, munkásokkal és megannyi munkanélkülivel.

Orando et laborando

A munka és az imádság becsületének visszaállítását szorgalmazta a miniszterelnök a jáki román stílusú templom részleges felújítása végeztével tartott ünnepségen. Orbán Viktor szerint Magyarország csak így tud megújulni egy - mint fogalmazott - agresszív szekuláris, internacionalista és családellenes látomás csapdájába esett Európában. 

Orbán: Európa egy agresszív és családellenes csapdába esett - atv.hu

Bár mindig elsősorban a bencésekkel kapcsolatosan idézik az „ora et labora” elvet, legalább annyira része lett ez a református kegyességnek is, ezért is kerülhetett oda a debreceni gimnáziumunk homlokzatára. Már nem az eredeti imperatívusszal, hanem annak gyakorlattá érett participiumaként. Merthogy a parancs annyit ér, amennyi megvalósítható belőle, és amennyi meg is valósul belőle.

A hetedik érzék

Bagdy Emőke: „Mert a szervezet olyan, hogy van egy működési lehetőség benne, ami hozott, ezt a korai tapasztalat rögzíti, mintegy „öntőformába” zárja, így lesz belőle bevésődés. Végtelen lehetőségekkel születünk, de csak az fog realizálódni, ami megkapja a kulcsingerét. Akkortól lesz belőle életre szóló bevésődés, imprinting. Arra jutottak, hogy három tényező nagyon fontos, és ezt nevezzük a kötődő nevelés szent hármasának: a hordozás, az együttalvás, és az igény szerinti szoptatás. Ez a szülői igénytől elfordulva most a gyerek igényeihez alkalmazkodik.”

„Vedd az öledbe a babát, ringasd, és megnyugszik” - beszélgetés dr. Bagdy Emőkével – babafalva.hu

Nem látsz, csak fényfoltokat, hallasz, de nem érted, mit, kezed nem vagy képes irányítani, föl-le jár, de nem tapint, s orrod talán észlel valamit a szagokból, illatokból, de nem tudod igazán elrendezni a benyomásokat. Ám ahogy megérzed anyád melegét, rögtön tudod, mit kell tenned. Szájad rátapad a mellbimbóra, pedig senki nem tanított rá. A lét örök tudásával keresed azt a forró tejet, ami mostantól boldogságod forrása lesz sokáig. Mindent érzel abban a csöpp folyadékban, anyád minden kimondatlan gondolata, minden érzése átcsurog aprócska szádba. A világot innen kezded megismerni, a tejben, s a tejet adó test üzenetében.

Visky András szövegei

Tudni az Írást, tudni és érteni, nos ez még nem óv meg attól, hogy gyilkoljak, legfeljebb szakszerűbben teszem, kifinomultabb eszközökkel, letisztult érvrendszerrel támogatva meg a sötét tettet. Amikor elsőre értem a szent szöveget, amikor tehát rögzített és hatalmilag kontrollált jelentéseket feleltetek meg az élő szónak, akkor a gyilkosok oldalán állok, és istentiszteletnek tekintem a velem szemben álló másik eltörlését. Amikor meg a Lélek takarja ki előttem az Írást, akkor is a gyilkosok oldalán állok, de mint bevallottan gyilkos, aki az Áldozat bocsánatára szorul, és nem nyugszik, amíg meg nem tisztul az ártatlan vértől. Gyilkos és gyilkos között mérhetetlenül nagy a különbség.

Visky András: Tavaszi munkák a szőlőben - reformatus.hu


Nem tudom, ki figyelt fel rá, az idei nagyhéten történt valami, ami valahogy kilógott a megszokottból. Megjelentek Visky András meditációi a hét minden napján. (Szelíden, szamárcsikón ülve; Nem mondom meg; Tavaszi munkák a szőlőben; Nem a holtaké; Azon az éjszakán; Halott Krisztus; Szombat van, örülni kellene; Egyetlen idegen.) Kockázatos vállalkozás a Magyarországi Református Egyház honlapjától, hiszen ezek a szövegek nyilvánvalóan rétegolvasmányok, s ráadásul egy olyan látens református réteget (vagy nem csak reformátust) céloznak meg, amelynek a létéről inkább csak feltételezéseink vannak. Az viszont bizonyos, hogy ezek a szövegek az újdonság és a meglepetés erejével hatnak, mintegy igazolásául annak, hogy a mi reformátusságunk, s mondhatom, a mi keresztyénségünk belsőleg milyen gazdag, rétegzett és sokszínű. Lehet, hogy csak tájékozatlanságomat árulom el, de ebben a belső egyházi pluralizmusban, sőt mondhatom, ebben a keresztyén pluralizmusban Visky András egy egészen újszerű, számomra eleddig ismeretlen hangot képvisel. Ezért is hatott rám olyan nagyon.

Európa, Európa

„Amikor megtámadtak, azt hittem, rosszabb nem történhet velem. Durván bántalmaztak és megaláztak, mégis ma, csaknem hét év után azt kell mondanom, hogy mindazon szörnyűségek közül, amelyeket azóta elkövettek ellenem, még az volt a legkönnyebben feldolgozható” – fogalmazott Malina Hedvig.
Bauer Edit és a szintén néppárti, fideszes Gál Kinga EP-képviselő a meghallgatást követően kiadott közleményében úgy fogalmaz, hogy az eset már túllépte a kisebbségi jogok sérelmének kategóriáját, egy uniós polgár alapvető emberi jogainak lábbal tiprásáról van szó.

európai segítséget kér Malina Hedvig - szatmári monitor

 

Huszonegyedik század, Európai Unió. Egy magyarul beszélő szlovák állampolgárt fényes nappal brutális módon megvernek. Az ok: magyarul beszélt. A brutális támadás után néhány héttel a szlovák miniszterelnök közölte: a sértett valójában csak kitalálta az egészet, senki nem támadta meg, senki nem verte meg, ő okozott magának sérülést. Az eset után a bántalmazott hölgy ellen indult eljárás hamis tanúzás és a hatóságok félrevezetése miatt. A legújabb fejlemény, hogy Malina Hedvignek április 30.-án elmeorvosi vizsgálaton kell megjelennie. Közben az emberi jogokra máskor oly kényes, magyar ügyekben mindig és azonnal fellépő nemzetközi sajtó, karöltve az európai politikusokkal vagy éppen az amerikai nagykövet asszonnyal, mélyen hallgatnak. Amikor magyart vernek, akkor mélyen, cinkosan hallgatnak. Mert magyart verni szabad.

Keresztyén ideológia?

Nyugati és tengerentúli politológusok már évtizedekkel ezelőtt megjósolták az ideológiai pártok hanyatlását, mondván, a fejlett demokráciákban a választók érdeklődése egyre inkább pragmatikus irányba terelődik. Ennek megfelelően a nyugat-európai országok mérsékelt jobb- és baloldali pártjai fokozatosan el is hagyták vagy minimálisra csökkentették a – brosúrákban, nagygyűléseken és kampányok során – korábban erőteljesen hangsúlyozott ideológiájukat.


Giczy György: Világnézet és politika - www.es.hu

 

Az Élet és Irodalom folyóiratban megjelenő kritikus elemzés kezdő sorait is, s az egész írást – Giczy György tollából - öröm volt olvasni, s javaslom, aki csak teheti olvassa el, szerezze be az egész cikket. (A hetilap teljes terjedelmében csak előfizetéssel érhető el vagy újságosnál vehető kézbe!)  A KDNP korábbi elnöke ( 1995-2001 között) az egyház / kereszténység hitelének vészjósló leromlását járja körül, azzal a jelenséggel összefüggésben, amikor egy kormányzat (csak) használni, kisajátítani akarja a keresztyén-nemzeti fogalompárból, nyelvezetből és értékrendből következő azonosulásokat. Mi történik és milyen lényegi veszteségekkel jár, amikor csak fogalmi zsonglőrködéssé válik, és csak felhasználói nyelvvé romlik a bennünket meghaladó transzcendencia nyelve és „túlságosan is evilági dimenzióba” kerül a vallás személyiséget formáló, gyógyító üzenete?

Születések kés alatt

A nők körében szép számmal akadnak olyanok, akik vagy a szülés idő előtti megindítását, vagy a terhesség vége előtti császármetszés elvégzését kérik orvosuktól, pedig a szakemberek szerint a gyerekek fejlődése nagy veszélynek van kitéve, ha akár csak pár héttel is a terminus előtt születnek.

Kockázatos lehet az idő előtt megindított szülés – mno.hu

Az állami kórházakban 41, a magánklinikákon 60 százalék a császármetszések aránya. A román kismamák valóságos nyomást gyakorolnak rájuk azért, hogy császármetszéssel hozhassák világra a gyermekeiket, és még a neves professzorok sem mernek ellentmondani ezeknek a kéréseknek.

Megdöbbentően sok a császármetszés Romániában – hvg.hu

Abban a pillanatba, amint meghatározatlan félelmeink irányítják életünket, veszélybe kerül az élet maga. Mintha csak a viszonylagos jólét és biztonság éppenhogy megnövelné rettegésünket a veszélyektől, a tragédiáktól, a rossztól és fájdalomtól. Mindenképpen igaz ez arra, amit ma hazánkban gyermekvállalásnak hívnak. Miért is csodálkozunk, hogy egyre kevesebb gyerek születik? Hiszen a legtöbb édesanya és szülő folyamatos aggodalmak között éli át a gyermekáldást.

Oldalak