Szentgyörgyi László: Áldott, békétlen karácsonyt!

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen sorsom bús közöny…  (Reményik Sándor)

 A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.  (Dan Millman)

Első életkép:  Dunántúli kis-gyülekezet hálaadó ünnepségén az elöljáró a következő szavakkal buzdítja az ünnepet ülő közösséget: „Ritkán hallunk egymásról és ez jó. Mert azt jelenti, hogy nincs ügy. Nincs olyan ügy, amely eljutna hozzám. Amelyben közbe kellene avatkoznom…”

Szikszai Szabolcs: Nem evilágból valók?

„A Gyónás azután került a felhasználókhoz, hogy 2011 január 24-én Benedek pápa a közösségéhez szólt a tömegkommunikációról és a közösségi portálokról. Ezeket elfogadhatónak, sőt, hasznosnak ítélte, és főleg a fiatalokat buzdította arra, hogy használják őket.”

1 iPhone és 10 Miatyánk -  hvg

Lehetséges, hogy az én egyháztörténeti ismereteim hiányosak, de én úgy tekintek a reformációra, mint arra a robbanásszerű történésre, aminek következtében a keresztyének elkezdtek az emberek nyelvén beszélni. Természetesen korábban is az emberek nyelvén beszéltek, csak a pár száz évvel korábban élő emberek nyelvén. Míg a reformáció idején az egyházban lényegében statisztaszerepet töltött be az egyháztag, addig a reformáció hatására hirtelen a figyelem középpontjába került az ember. Luther szállóigévé vált mondata fejezi ki talán ezt a felismerést a legszebben: oda kell figyelni a nép nyelvére. Azzal együtt, hogy a prédikátorok, papok elkezdtek az adott nép nyelvén beszélni a Bibliáról, amit szintén elkezdtek az adott nép nyelvére lefordítani, itt ennél sokkal több is történt.

Bölcsföldi András: Népszámlálások(k)

A Zsinat egyházszociológiai kutatás elindításáról döntött. A szociológiai kutatás 2013-ban indulna, a már korábban létrehozott munkacsoport újraélesztésével és a 2011-es országos népszámlálás 2013 tavaszára már rendelkezésre álló adatai alapján. A Zsinat egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
...
„Ha az egyház ilyen nevű bizottságot hoz létre, az az önmaga iránti kritikus magatartást mutatja.” – mondta Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke. „Egyházunk, gyülekezeteink és intézményeink nem sodródni kívánnak a társadalmi-politikai és gazdasági változások közepette, hanem stratégiailag, ugyanakkor a Szentlélek egyházat teremtő és megújító erejét segítségül híva kívánnak cselekedni, legyőzve a tehetetlenségérzést és rezignált félelmet, ugyanakkor kifejezésre juttatva a reménységet, hogy egyházunk (minőségi és mennyiség értelemben egyaránt) növekedésre hívattatott!”

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén - reformatus.hu


Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak,
- mily szégyen ez - a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!
Bódás János: Nem akadt hely

 

Balavány György: Ki járatja le az egyházat?

Minden egyes filmem, színpadra készülésem előtt a Jóisten segítségét hívom, Latinovits Zoltánét és az apámét. Ez egy fohász, gyors és elkerülhetetlen.

Egy elkóborolt református bárány – Reformatus.hu

Az alkotmányba is beleírt akadémia vezetője, Fekete György nem hisz a demokráciában, állítja. Mivel hithű református, kitiltja a múzeumokból azokat a műveket, amelyek nem tetszenek az egyháznak.

Fütyülök erre a demokráciára – Index.hu

Mostanában nekünk, reformátusoknak nagyon fontos, hogy ne járatódjon le az egyház, a vitáink zöme arról szól, hogyan öregbüljön inkább a jó hírünk a „világ” szemében, s hogy ki az, kik azok, akik által lejáratódunk; mondanék gyorsan két friss példát a nagyon sokból, aztán még gyorsabban egy harmadikat, sőt.

Vendégírók hete a Reposzton

Mérföldkőhöz érkezett a Reposzt. Egy évesek vagyunk, tavaly Advent első vasárnapja után, hétfőn került fel az első bejegyzés és azóta így van ez mindegy egyes nap.

Úgy gondoltuk, izgalmas mód az ünneplésre, ha egy hétre kiengedjük a kezünkből a gyeplőt. Felkértünk hét embert, akikről úgy gondoltuk, hogy hozzá tudnak adni az eddigiekhez. Ők lesznek a házigazdái a következő napoknak.
Fogadja őket az Olvasó akkora szeretettel, mint amekkorát mi tapasztaltunk az elmúlt évben!

A Reposzt szerzői

Milyenek a keresztények?

„A jobboldali diktatúrában csalódott, de egyebekben rendes, templomba járó, katolikusnak tekinthető konzervatív jobboldali emberek akkor sem fognak a sifferizmusra szavazni, ha nevezett bandink hiteles, orvosipecsétes igazolást hoz arról, hogy nincs is neki baloldala, de egyáltalán. Továbbá hiába, hogy ő a baloldalt undorral leköpi, meg sáros cipővel meg is rugdalja minden hetivásár, pünkösdszerda és egyéb keresztény ünnepek alkalmával, ezen derék, ámbátor a létezett kommunizmusban (népköztársaság, mindegy) megőszült barátaink megmaradnak amellett, miszerint ugyanis az orbánizmus a jobboldal, minden kommunistasága és egyidejűleg jelentkező (!) fasisztoid hajlama ellenére.

Ami pedig a siffert illeti, ő mindközönségesen csak libsi. Egy fröccs után eszdész-utódpárt, de két fröccs után már komcsi, valamint további igények és fröccsök esetén zsidó is.

Miért zsidó az LMP? - Ki kell ennek jönni

Nem tudom, kedves felebarátaim, lehet-e még ebben az országban árnyaltan gondolkodni és fogalmazni? Egyre inkább az a benyomásom, hogy nem. Elkezdődött a kampány, magyarán elkezdődött a tömbösödés és tömbösítés folyamata, amely lehetetlenné tesz minden árnyaltságot, finomságot, egyéni önértelmezést, elkülönülést és azonosulást. Sztereotípiákban megfogalmazott indentitás-tömbök vannak itt, egy végsőkig hiszterizált országban, amelyek abban versenyeznek, hogy ki tud maradandóbb stemplit nyomni a másik homlokára. Hovatovább már ott tartunk, hogy ebben az országban nem lesznek mások, csak zsidók, kommunisták és fasiszták, csakhogy nem önazonosítás alapján, hanem mindig a másik mondja meg, hogy ki vagyok én. Röpködnek itt az előítéletek, ebben a már társadalmi mértűvé terebélyesedő hiszteroid identitásküzdelemben, amelynek az a címe, hogy "én mondom meg, ki vagy te". És sajnos ebbe a folyamatba belekeveredik az általában vett történeti kereszténység is, ha akarja, ha nem.

Közelgő vég

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb jelentése szerint a klímaváltozás a szemünk előtt zajlik, aminek legékesebb bizonyítékai, hogy az északi-sarkvidéki jégtakaró idén nyáron rekordméretűre zsugorodott, és emellett számos egyéb szélsőséges időjárási jelenség is sújtotta a bolygót.

A klímaváltozás a szemünk előtt zajlik - index.hu

Kanada és USA határán, a Washington államban lévő Blaine-ben adta meg magát az FBI ügynökeinek az Egyesült Államok történelmének egyik legveszélyesebb ökoterroristájának tartott Rebecca Jeanette Rubin – írta meg a BBC.

Tíz év menekülés után feladta magát az USA egyik legkeresettebb ökoterroristája - index.hu

 

 

Egy ideje riogatnak minket a világvégével. Több mint valószínű, hogy nem jön be a maja naptáros pánikkeltés, de komoly esélyünk van rá, hogy unokáink egy elsivatagosodott bolygón fognak harcolni a túlélésért. Izgalmas finálénak nézünk elébe.
 

Milyen keresztényüldözés?!

Kereszténydemokrata felszólalásra szokás szerint kereszténydemokrata kormánytag válaszolt. Rétvári Bence (igazságügyminisztérium) szerint sem kérdéses, hogy Magyarország keresztény állam. Ahogy az sem, hogy keresztényüldözés folyik, még ha nem is úgy, mint Rómában.

Keresztényüldözés folyik (Percről percre) - Index

Újabb plágiumbotrány készülődik a magyar közéletben - most éppen Semjén Zsolt írásait szedte elő a HVG.hu. Hogy igaz vagy nem, most számomra nem érdekes, ennek az írásnak nem tárgya, majd megharcolják a harcaikat az érintettek. Amire felkaptam a fejemet, az Pálffy István KDNP-s képviselő parlamenti felszólalása volt és Rétvári Bence államtitkár válasza. Pálffy képviselő úr ugyanis azt mondta, hogy itt keresztényüldözés folyik, Rétvári államtitkár úr pedig helyeselt, valóban az. Hát nem! Álljunk csak meg egy kicsit!

Mi is a keresztényüldözés? A Magyar Katolikus Lexikon így definiál: "tág értelemben a keresztényeket a hitük vállalásáért ért nyílt vagy burkolt támadások összessége; szoros értelemben a keresztényeket ért üldözések az első három évszázadban." Maradjunk a tág értelemnél. Ha valakit a hite miatt, keresztyénsége miatt bántanak, bebörtönöznek, kínoznak vagy megölnek, az keresztényüldözés. Ha valakit hátratétel ér hitvallása miatt, ha valakit meghurcolnak, az keresztényüldözés. Valakit megvádolnak, hogy nem megfelelően írta meg a doktoriját - hmmm, ez azért más kategória.

Ki megy és ki marad?

„Kicsit úgy éreztem hosszú idő óta, hogy Magyarország az én hazám is és mindig is az lesz, de nem az én világom. És azt is éreztem, hogy alapjában véve nem tartozom oda. Az utolsó hetek eseményei ezt számomra erőteljesen ki is mutatták” - fogalmazott megkeresésemre a közgazdász professzor.

Róna Péter hátat fordít Magyarországnak?- ezt így hogy blog

 

Egy nagynak ígérkező politikai fordulat után visszatér valaki szülőföldjére a fejlett világban szerzett tapasztalataival és szellemi (talán anyagi) tőkéjével, hogy mindazzal, ami sikeressé tette a világ másik részén, itthon szolgálhasson. Telnek az évek és ő nem tud semmi érdemleges hatást kifejteni a gazdaságnak abban a szegmensében, nevezetesen a pénzvilágban, amelyben pedig máshol sikerei voltak. Meghallgatják, de nem hallgatnak rá. Mint idegen kakas a baromfiudvarban keresi a maga helyét, hogy hangja eljusson a gazdaságpolitikát alakítókhoz.

Nem érzek hálát...!?

"Egy felfelé fordított tenyerű kézcsonk körüli tizenkét tányérra élethű emberi ürüléket rakott egy művész a Reökben látható installációjában, melynek azt a címet adta, hogy Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a teremtésben..."   index Nem vagyok hálás

A szegedma.hu megkérdezte a Reök művészeti vezetőjét, a keresztény ikonográfiával foglalkozó művészettörténészt, Nátyi Róbertet is, aki szerint az installációt teljesen félreértelmezték. „Sajnos többen valami oknál fogva a keresztény kultúrkörbe, az európai vallásossághoz, szakralitáshoz próbálták kötni az installációt, ami semmi képpen nem igaz. Egy memento mori ábrázolást láthatunk, ami tulajdonképpen, utalás a barokk korra, lényegében annyit jelent óvakodja a haláltól – nyilatkozta Nátyi – Semmiféle tiszteletlenség a művész részről nem volt, nem is gondolkozott akármelyik vallás megbántásán, ezért nincsenek is a kereszténységre, vagy bármely más vallásra utaló attribútumok." A művészettörténész hozzátette: „Nem állítom, hogy az ingerküszöböket nem feszegeti az alkotás, de közel sem azokat, amiről a sajtóban szó volt".

"Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen." (Madách) Valami elkészült. Kiállítódott, de már nem most, hanem 2009-ben. Csak most hallottam róla először. Csak most láttam fotón először.

Oldalak