Foszló emlékezet

„Itt kezdődött” – mondja Szűcs Zoltán nyugalmazott amerikai református püspök, amikor rákanyarodunk a Ráday utca 28. kapubejárójára. Azért jöttünk el vele az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján egykori alma materébe, hogy együtt idézzük fel, mi is történt. Miután kiszállunk az autóból, nem mulasztja el, hogy köszöntse a portást. Jól ismerik egymást, hiszen Szűcs Zoltán a rendszerváltást követően a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán is tanított. „Tényleg jó magát látni” – mondja a püspök a portásnak, aki hasonlóképp örül a rég nem látott professzornak.

Emlékek nyomában – reformatus.hu

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának 8. számú kiadványaként jelent meg az a kötet*, amelyik a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatóinak 1956 eseményeiben való részvételének igyekszik emléket állítani. A kötetet szerkesztői a levéltár igazgatója, Dr. Horváth Erzsébet egyháztörténész és Komlósi Péter esperes, egykori részvevő. Az egyik szakkutató, a másik szemtanú. A szándék nemes, a kivitelezés nem teljes.

"Foszforos tüzek emléke" 2.

A Köztársaság téri pártbizottsági épület október 30-i ostromát követő eset jól mutatja, az írók 1956-os aktivitása mennyire összekapcsolta az „író” és a „reform” fogalmát még az egyszerű emberek fejében is. Az egyik elfogott fiatal ÁVH-s, a meglincseléstől félve, váltig bizonygatta a nemzetőröknek, hogy ő író, ettől remélve, hogy megmenekül a felkelők bosszújától.
Wikipedia.hu

A forradalomhoz három fontos kiadvány, illetve közös szöveg köthető. A Rendületlenül című irodalmi röplap, amely Püski Sándor nevéhez fűződik, s amely Jankovich Ferenc és Tamási Áron egy-egy írását is lehozza. A legismertebbé a november 2-i Irodalmi Újság vált, amelyet a rendszerváltásig tiltott irodalomként kezelt a hatalom. Ebben jelent meg Illyés Gyula korszakalkotó, eredetileg 1953-as, emlékezetből leírt verse, az Egy mondat a zsarnokságról, valamint Kassák Lajos A diktátor című 1952-ben született verse, emellett ez a szám közölte le Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán, Kónya Lajos A magyarokhoz, illetve Benjámin László Elesettek című verseit. Ez utóbbiak jelentősége inkább történelmi, mint irodalmi jellegű.

"Foszforos tüzek emléke" 1.

A Köztársaság téri pártbizottsági épület október 30-i ostromát követő eset jól mutatja, az írók 1956-os aktivitása mennyire összekapcsolta az „író” és a „reform” fogalmát még az egyszerű emberek fejében is. Az egyik elfogott fiatal ÁVH-s, a meglincseléstől félve, váltig bizonygatta a nemzetőröknek, hogy ő író, ettől remélve, hogy megmenekül a felkelők bosszújától.
Wikipedia.hu

A negyvenes évek végén a szovjet típusú önkényuralom bevezetése az irodalompolitikára is rányomta bélyegét. Az alig csak megalakult Írószövetségből a nem-kommunisták nagy részét kizárták, a szövetséget átszervezték, s felülről, a minisztériumból mintegy kézi vezérléssel irányították. Ma már groteszk viccnek tűnik, de olyannyira egy az egyben alkalmazták a gazdaságban bevezetett módszereiket a kultúra területén is, hogy az írók között bevezették a munkaversenyt.

Ötvenhat mondat

A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat.
Albert Camus

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullni — s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat. (Albert Camus: A  magyarok vére)

Az oroszlánszelídítő

Egyszerre kémregény, szerelmes regény, történelmi regény és korrajz, indiánokkal, cirkuszosokkal, idegenlégiós és hastáncosnő rokonokkal – mégis irodalom. Szépirodalom. Aki elolvassa, annak persze arra is rá kell ébrednie, hogy az ő családja története is pontosan ilyen ágbogas, színes és kalandos, tele irodalmi alakokkal: bolondokkal, lángelmékkel, boszorkányokkal és szélhámosokkal.
Apám, a világítótorony - Száraz Miklós Györggyel beszélgettünk – Szabad Föld

Mindannyiunknak meg kellene írnunk a magunk apa-könyvét. Összegyűjteni emlékeinket, értelmezni viszonyunkat, megérteni, mi miért történt, hogy jobban értsük a világot és jobban értsük önmagunkat. Visszamenni időben, anélkül, hogy meghintenénk azt a szentimentalizmus porcukros édességével és visszavágyódásával. Inkább úgy, mintha most lenne az egykori, mintha bőrünkön éreznénk a kényelmetlenségeket, a fájdalmat és az igaz érzelmeket, szépítés nélkül.

Bűnbánat nélkül, ítélet előtt

Az Index információi szerint 94 éves korában elhunyt Biszku Béla egykori kommunista belügyminiszter. A portál értesüléseit megerősítette a Mazsihisz szeretetkórházának igazgatója is.

Biszku Béla volt az egyedüli pártállami vezető, akit az 1956-os sortüzek kapcsán bíróság elé állítottak, ugyanakkor halálával a persorozat jogerős ítélet nélkül ér véget.

 

Meghalt Biszku Béla - mandiner.hu
 

Meghalt Biszku Béla, béke poraira. Nem tudom, mi lesz a fejfáján: kereszt, ötágú vörös csillag, esetleg valami más, mindenesetre most tényleg odaállhat az Igaz Bíró, a Legfőbb Ítélő elé. Ott nincs jogi csűrés-csavarás, ügyeskedés, ott nem lehet mindenféle történelmi kényszerhelyzetre, parancsra hivatkozni. A legjobb is, ha Biszku Béla és társai cselekedeteit rábízzuk a Történelem Urára, és arra a történelemre, amely azért mégiscsak ítéletet mondott Kádár és hóhérai fölött. Mégis, van, lehet hiányérzetünk, hiszen az igazság azt mondatja velünk: kell, hogy jogilag is feleljen az, aki hozzájárult százak halálához, életek, családok tönkretételéhez. 

Előre mind, "pesti srácok"!

Katonai tiszteletadás mellett felvonták az ország nemzeti lobogóját az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján, csütörtök reggel, Budapesten a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren - mandiner.hu

 

Olyan zűrzavaros volt ez a hét, alig tudtunk odafigyelni ezerkilencszázötvenhat évfordulójára. Volt itt szakadó eső, amerikai beutazási tilalom, értelmetlen internetadó, és persze mindezek hozadéka, hír, álhír, találgatás, vélemény. Az időjárás miatt elmaradt jó pár rendezvény, bár, ha nagyon őszinték vagyunk, ötvenhat nem igazán érdekli a mai magyarokat. Ez egyrészt természetes, másrészt elgondolkodtató.

Ötvenhat tank

1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre, és leverték az október 23-án kirobbant forradalmat és szabadságharcot. Az országban néhány helyen elszórtan még egy hétig tartott a fegyveres ellenállás. 

Megemlékeztek az 1956-os forradalom leveréséről – index.hu

Az álomba beledübörögnek a tankok. Nyugtalanul hánykolódik az ágyban, lábával erőteljesen kirúg, majd felnyög. Az ablak alatt zúgva, csörömpölve vonulnak a járművek. Fekete vaskolosszusok, szorosan egymás mögött haladnak. Zúgásuk, csörömpölésük belelopja magát az álomba. Sötét, rideg álom a tankok fölött.

Tizenhat nap, avagy Cyrano utolsó oldal

A szimfónia, amelyet   Sosztakovics az  1956-os  magyar  forradalom  után  írt, az egyszerű  emberekről, a hatalom urairól, a nép és a hatalom viszonyáról szól. A második tétel megrendítő drámaisággal és naturalisztikus erővel ábrázolja a védtelen emberek legyilkolását.

Sosztakovics XI. szimfóniája -figaro.postr.hu-1956-zenei-emlekmuve

 

Az ünnepek a személyes érintettség okán válnak fontossá. Innen érthetők a résztvevők, az élők, hátramaradottak megnyilvánulásai, dühei, megbocsátásai. De valami több is: a történelmi pillanat nagyszerűsége, amely attól válik nagyszerűvé, hogy embereket naggyá emel a pillanat. És ők vállalják a sorsot. A maguk helyén héroszokká lesznek, a közösség ügye felülír minden személyeset és életre kelnek olyan fogalmak, hogy: haza, becsület, hit, helytállás. Élet-halál kérdéssé válnak. És akkor már nem az ember választ sorsot, a megbízatás máshonnan jön. Ez az, amit Jézus mond, az akkor még Mesterük sorsát – a megváltás mártíriumát - és saját sorsukat sem ismerő tanítványoknak: „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”.