Református Egység Fesztivál

A politikai határok elválasztó valóságát is meghaladhattuk a Magyar Református Egyház közösségében. Ugyanaz a zsinati közösség, amely kimondta az egységes Magyar Református Egyház létrejöttét, 2013-ban elfogadta és új fordításban hitvallásaként megerősítette a Heidelbergi Káté szövegét, melyre nemcsak keresztyén tanításként, hanem mint a reformáció kulcsfontosságú, Európa egyéni és közösségi értékeit gyökeresen megújító dokumentumára is tekintünk.

A magyar reformátusok egységünnepe – reformatus.hu

Öt éve, 2009. május 22-én mondta ki és írta alá a világ magyar reformátussága, hogy együvé tartozik. Egy a nyelv, egy a hit, egy a keresztség. És egy a jövő: Jézus Krisztus, és mi őt akarjuk követni.

Fél évtizeddel később május utolsó szombatján újra összegyűlt a világ magyar reformátussága Debrecenben. Ünnepi alkalom és számvetés volt egyszerre ez a találkozó.

Kis igazságok

Erőtlenségünk legtöbbször nem az erő hiányából fakad, hanem a túlzott leterheltségből. Istentől ilyenkor nem nagyobb erőt, hanem több belátást kellene kérjünk.

Hans-Joachim Eckstein

www.evangeliums.net

 

Szeretek konferenciákra járni, különösen egy másik nyelvi közegben, kultúrában. Nemcsak azért, mert kizökkent az itthoni létből, hanem mert szembesít egy másik lehetőséggel, a konkrét kötöttségek fölötti megoldásokon való gondolkodással. Ugyanolyan értéknek vélt premissza teljesen másként csapódik le. Ül az ember outsiderként és megpróbálja megfogni a gondolkodás logikáját, ami azonos nyelven belül sem könnyű.