Az elfogult történetíró (1)

Athéni Xenophón (görögül Ξενοφῶν, kb. i. e. 434[1]/427i. e. 355), Grüllusz fia Athén Erkhia démoszából, katona, zsoldos, Szókratész csodálója, történetíró aki megörökítette saját kora történéseit, Szókratész mondásait és Görögország életét. Részt vett a tízezrek hadjáratában, aminek történetét az Anabasziszban írja le.

Az elfogult történetíró – wikipedia.hu

Hamvas Béla említi egy helyen, hogy vannak a történelemnek olyan korszakai, amikor mintegy véletlenszerűen nagy elmék születnek egy korszakba, akik aztán egymásról keveset vagy mit sem tudva megalkották a maguk korán túlmutató munkájukat.

A vén Zsuzsi

Gyászhír
Megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KÖLCZE ZSUZSANNA
életének 76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. június 5-én, kedden 14 órakor lesz. Utolsó útjára a győr-nádorvárosi temető régi ravatalozója előtt gyülekezve kísérjük el. Az elhunyt végakarata szerint a koszorúk helyett a Református Egyház javára adományokat elfogadunk. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Gyászközlemények - kisalföld.hu

 

Azt mondják, akkor válik igazán felnőtté az ember, ha elveszti a szüleit, legyen akárhány esztendős. Nos, ezek szerint nekem, sajnos, már félig felnőttnek, de hál’ Isten csak félig kell/ kellene felnőttnek lennem. Furcsa dolog, ahogy az ember egymás után veszít el mindig valamit/valakit a gyermekségéből. Van, amelyik veszteség szinte észrevétlen, apró, aztán a sok kicsi összeadódik egyre tetemesebb változássá; van, amikor nagyon ránehezedik az ember vállára a búcsú a gyermeki dolgoktól.
Ma, sajnos megint búcsúzom gyermekkorom egy darabjától, s ennek fájdalmát(?), ambivalens érzéseit próbálom kiírni magamból.