Tévedni emberi dolog

Az erkölcstanoktatás egy totálisan szakszerűtlen elgondolás. Egyrészt megengedhetetlen módon színvallásra kényszeríti a szülőket, hogy tartoznak-e egy elismert egyházhoz. Ez roncsoló és sérti az emberi jogokat. Másrészt a mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek számára, mert abban van jó és rossz, a legkisebb királyfi megküzd a sárkánnyal, vagyis felveszi a harcot a rossz ellen. Van benne élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis minden, ami egy etikai világképhez tartozik. Később ezt a funkciót tölti be a monda, a mitológia. Minden humán tárgyban etikai oktatás folyik, ha nem célozzuk meg direkt módon. Ha kilóg a lóláb az már baj, mert mint Goethe mondja: „Az ember észreveszi a szándékot, és lehangolódik”. Ha komolyan gondoljuk, hogy etikát kell oktatni a gyerekeknek, azt is lehet jól, érdekesen csinálni. De ha csak az ideológiai elszánások vannak, akkor nem kell a szakmaisággal foglalkozni és így hatástalan lesz.

http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/alattvalok_iskolaja_interju_vekery_tamas_gyermekpszichologussal

 

Mindenekelőtt állapítsunk meg valamit: Vekerdy Tamás zseniális szakember. Előadásain, írásain látható, megtapasztalható, hogy szereti a gyermekeket, és hivatásként űzi meglehetősen nehéz, sokszor hálátlan, mégis sokak által nagyra becsült szakmáját. Számomra ez ténykérdés. „Szülőként az érzelmi biztonság megadása a legjobb lehetőségünk arra, hogy megvédjük gyerekeinket a normálisnál nagyobb mértékű szorongástól, a sodródástól, a személytelen, így személyiséget roncsoló kapcsolatoktól. (…) Aki érzelmi biztonságban, testi-lelki értelemben ölelő melegségben nő fel, az gyerekként és később felnőttként is jóval eredményesebben tudja megoldani és kiegyensúlyozottabban átvészelni az élet nehézségeit.”  Vekerdy Tamás "Érzlemi biztonság" című könyvének hátoldalán olvassuk ezeket a gondolatokat. Aki ilyen világosan, egyértelműen gondolkodik és fogalmaz, az csak nagyszerű szakember lehet. Nekem, nekünk sokat segített egy-egy könyve, előadása abban, hogy bizonyos kérdésekre választ találjunk, adott helyzetekben jól reagáljunk.

Öngólveszély avagy látlelet a végekről

 Az állami általános iskolában a diáknak vagy erkölcstanórára vagy hit- és erkölcstanórára kell járnia (ezek közül az egyik kötelező tantárgy lesz). Azt a kitételt ugyanakkor egy módosító javaslattal törölték a törvényjavaslatból, hogy az állami és önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nem nyilváníthat ki vallási vagy világnézeti elkötelezettséget. A gyakorlat mutatja majd meg, hogy ezt mit jelent.

Kötelező a hittan, vagy az erkölcstan- index.hu

Ugyancsak szeptemberi teendő a jövőre bevezetendő kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás előkészítésének elkezdése. Ez ugyanis már a 2012/13. tanévben nagyfokú körültekintést igényel: 2013. március 1-április 30. között kerül sor a 2013./14. tanévben 1. évfolyamos tanulók általános iskolai beíratására, a leendő 5. évfolyamos tanulóknak pedig 2013. május 20-ig kell nyilatkozniuk választásukról. Tervszerű felkészülést és felkészítést igényel, hogy a református hittanoktatás az állami általános iskolákban be tudja tölteni küldetését.
Az egyházmegyei szintű hittanoktatás-fejlesztési terv megalapozása érdekében a Zsinati Oktatásügyi Iroda elkészítette azon adatlapokat, melyek segítségével a 2013-2017. közötti időszakban a hittancsoportok szervezése tervezhetővé válik.