Napkelte

...amikor Isten igéje felragyog az embernek, az olyan, mint amikor a napkelte besugározza a földet; ám ebből csekélyke hasznunk származik, amíg szemet nem ad, vagy szemünket meg nem nyitja ő maga...
Institutio 2.2.21.

Karl Barth, a 20. század egyik – ha nem „A” - legnagyobb teológusa harminc évesen a prédikáció gyakorlati problémáit kutatva nekiállt elolvasni Pál apostol Római levelét. Mégpedig úgy, mint ahogy nagy elei tették, így Augustinus, Luther, és Kálvin, saját olvasatban, mintegy felfedezve egy új szöveget. A döbbenet elementáris erővel érte el, és így kiáltott fel egy levelében: „A Római levélben a 3,20kk sziklatömbjével bajlódom. Mi minden rejlik benne! … Pál – micsoda ember lehetett és micsoda emberek voltak azok, akiknek ezt a tömör dolgot így, néhány bonyolult morzsában odavetette, és mégis volt számukra jelentése! … Bárcsak korábban is odafordultunk volna a Bibliához, hogy most szilárd alap lenne a lábunk alatt!” („Hätten wir doch früher uns zur Bibel bekehrt, damit wir jetzt festen Grund unter den Füßen hätten!”)

Asztali beszélgetések

A Luther Kiadó gondozásában jelent meg Márton László József Attila-díjas író, műfordító fordításában Luther Márton asztali beszélgetéseinek átfogó kötete.

Asztali beszélgetések – lutheran.hu

Különös műfaj az asztali beszélgetések. Nagy társaságok jókedvét, a finom étel és jó bor melletti életkérdések fontosságát rögzítette a nagy reformátor, Luther Márton életében. Merthogy ő nemcsak tanár, reformátor, hitvitázó, hanem nagyszerű vendéglátó is volt.