Egyházi jelen és jövőkép

A gyülekezeteket is be szeretné vonni a stratégiaalkotásba az Egyházi Jövőkép Bizottság. Érintés címmel munkafüzetet készített számukra, mely azt segíti, hogy a helyi református közösségek Istenre figyelve maguk fogalmazzák meg küldetésüket.

Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért - www.református.hu

Az ünnepkörre tekintettel megvizsgáltuk a Nagyvázsonyban megvallott felekezeti hozzátartozásokat. Az 5 templommal rendelkező községben a lakosság mintegy 60%-a vallotta magát római katolikusnak, összesen ez 961 főt jelent némi csökkenést jelentve a 10 évvel ezelőtti méréshez képest. /.../ a reformátusok viszont valamennyivel növelni tudták létszámukat (134 lélek, 8%).

Húsvétkor kijöttek a népszámlálási adatok - www.nagyvázsonyma.hu

 

Két nappal azelőtt még csak nem is hallottam arról a kis füzetről, amelyben az Egyházi Jövőkép Bizottság (2011-ben alakult) a református gyülekezeteket igyekszik megszólítani, párbeszédre hívni az egyház egészét, küldetését érintő missziói-stratégiai kérdésekről, és  amely az Érintés nevet viseli. Lelkészkollégáim szerint már nekem is meg kellett volna kapnom a kis csomagot, de a füzet hozzánk nem érkezett meg. (Kevésbe rejtélyes okok vannak, lehetnek a dolog hátterében.) A füzet nem, de témakörei, a párbeszéd igénye mégis eljutott hozzám, amikor Harmathy András, a bizottság elnöke előadást tartott ezen a héten a dunántúli lelkészek továbbképzőjén a misszió témájában. Bizottság... Az ember első gondolata, felkiálltása: Egy újabb bizottság!? A bizottságokról mindenkinek először adminisztratív terhek, hatalmi döntések jutnak az eszébe. Bizottságok tornyai, hangszigetelt falai között élünk; van „városfejlesztési bizottság”, „kommunikációs bizottság”, „Európai Bizottság” és „Vég Nélküli Bizottság”.

Leszámolás és elszámolás

Virágh Eszter közlése szerint a 2011-es népszámlálás alapján 260 ezerrel csökkent tíz év alatt Magyarország lakossága. Ez a szám még nagyobb lett volna, ha mintegy 120 ezeren nem vándorolnak be, ami valamennyire mérsékelte a népességcsökkenést.

Negyedmillióval lettünk kevesebben - mandiner.hu

 

Minden népszámlálás szembesülés. Vagy az egész társadalom számára, ami nem igazán szokott tudatosulni, vagy egy csoport számára, legyen az etnikai vagy vallási, amely csoport aztán ilyen vagy olyan következtetést von le önmaga számára, miként a hozzá viszonyulók érintettségükben ugyanezt teszik. Érdemes lenne visszaidézni egy-egy ütős címet a népszámlálási eredmények kommunikálásában, ahol a címből már nyilvánvalóvá válik a szándék. De ez a felületes olvasó számára teljesen félrevezető (ld. Index cikkének címe). Mi tudunk meg a legutóbbi népszámlálás adataiból?

Kiút

Húsvét előtt néhány nappal napvilágot láttak a Népszámlálás 2011 országos adatai. Drasztikusan, 2 és félszeresére (2,7 millióra!) ugrott azok száma, akik nem kívántak nyilatkozni arról, melyik felekezethez tartoznak. A történelmi felekezetek döbbenetes zuhanása...

 

Jézus feltámadt, az egyház meg elaludt- polgarportal.hu 

Nem tudom, mennyire igaz, hogy elaludtunk, vagy pedig csak a történelmi folyamatok gyűrűztek be egyházunkba, reformátusságunkba is, egy mindenesetre tény: majdnem félmillióval kevesebben vagyunk, mint tíz éve. Tény az is, amit a tegnapi reposzt írás egyik hozzászólója említ, hogy az adatfelvétel fonákságai is hozzájárulhattak a megdöbbentő számokhoz. Ugyanakkor a nyilvánosságra hozott adatok csak megerősítettek sokunkat abban, amit mindnyájan tudtunk, tudunk: reformátusságunk, egyházunk válságban van, melyből meg kell találni a kiutat. Most már csak arra kellene választ találnunk: merre van a kiút? Merre keressük a megoldást? Hová menjünk?

1.153.442

A vallásosságukról, felekezethez tartozásukról nyilatkozók között a 2001-es 17,8 százalékosról alig két százalékkal, 15,9 százalékra csökkent a reformátusok aránya a 2011-es népszámlálás most közzétett első adatai szerint. Az abszolút számokat tekintve jelentősnek tűnik a csökkenés, a lakosság több mint negyede azonban nem is nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. 

Megszámláltattuk -református.hu