A ciklus színe és fonákja

A Magyarországi Református Egyházban (MRE) a tisztújítás jegyében zajlik ez az év, mert 2014. december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testületi és tisztségviselő hatéves megbízatása.

A ciklus vége – reformatus.hu

Régóta mocorog bennem, írni kellene arról, hogy ez a hatévenkénti választási ciklus mennyire illeszkedik a magyar református egyház életébe és hagyományába. Hogy a fogalmi tisztázásnál maradjak: a hagyomány teremtődik, ilyenképpen a negyedszázad egyházi gyakorlata akár hagyománynak is tekinthető. Csakhogy a jelölés - választás kivitelezése felvet egynéhány elvi, akár teológiai kérdést is.