Minőségi bizonyítvány

A kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe bibliai igazságot valló és hordozó egyházaktól, és ebben a magyar református egyháztól kellene kiindulnia egy kezdeményezésnek a jelenlegi közállapotok meghaladására. Ez lehetne a reformáció félévezredes ünnepének és teológiai igazságának társadalmasítása, az egyház prófétai szolgálata, békességért közbejáró papi tisztsége és krisztusi megbocsátás királyi méltóságának meghirdetése. Teológiai értelemben a helyzet egyetlen reálisnak tűnő megoldása.

Jakab Bálint: Közállapotaink meghaladása és az egyház - reposzt.hu

 

Azért az október mindig izgalmasra és – a reposzt szempontjából- témában is bővölködőre sikerül. Ünnep és annak velejárói, ünnepi beszéd és megemlékezés, tüntetés és vonulás, fujjolás és fütyülés. Amióta az eszemet tudom, mindig így volt ez, függetlenül attól, éppen ki mondta az ünnepi beszédet: szemben állunk, öklöt rázunk, harcolunk, dühöngünk. Persze, nem csak ünnepen, nem csak a közélet rögös és görbe útjain, de a mindennapok valóságában is képesek vagyunk ölre menni, sárba tiporni, tönkre tenni. Itt élünk, így élünk: egy feszültségekkel terhelt, sokszor fásult, folyamatosan hergelt, indulatos társadalom a miénk, amely egy eltévedt, talajt vesztett, identitását egyenesen megtagadó világban próbál saját magára rátalálni. Csak egyetérteni tudok Jakab Bálint kollégám csütörtöki reposztjával, a kiemelt gondolattal: van küldetésünk a ma Magyarországán, a reformáció évfordulóján talán különösen is éreznünk kellene ennek felelősségét. 

Elmondatott

A legfontosabb ismeret, amiből minden egyéb ismeret fakad, az élő, egyetlen Isten ismerete, és a Krisztus ismerete, akiben megmutatta magát, közel jött hozzánk és megváltott bennünket. Amiből következik az örömhír és az Ige ismerete, mert mindezek dokumentuma, forrása a Biblia, benne Isten Igéjével – emelte ki Steinbach József.

A reformáció a jövőbe vezető úton szólít meg - refdunantul.hu

Mi lehet a reformáció ma is érvényes üzenete?

Isten van. Isten Szentháromság. Isten a Szentháromság második személyében, Krisztusban véglegesen kinyilatkoztatta magát. Isten Krisztus áldozatáért öröktől megbékélt az emberrel. Isten fölszabadította az embert az istenkeresés reménytelensége alól, mert ő maga lépett be az emberi világba.

Ez nem kétezer éves üzenet? Ez a protestantizmus üzenete?

Jó, hogy felteszi ezt a kérdést, mert nem igazán tudok a protestantizmusnak saját üzenetet találni, bár, tudom, voltak igyekezetek arra, hogy megtaláljuk, mi a jellegzetesen protestáns. A reformátorok semmi mást nem akartak, mint az eredeti üzenetet újra és újra elmondani. A reformáció nem új kinyilatkoztatás.

Mert megérdemlem? - parokia.hu
 

 

Kerestem valami szépet és igazat reformáció ünnepére, csak azért, mert szeretem az egyházamat, és hiszek az igehirdetésben. Pont az a kettő kedves számomra, amit ma, rajtunk kívül kevesen ismernek és kevesen értenek.

Reformáció gumipapucsban

Október 31-én országszerte több helyen arra emlékeztek, hogy 1517-ben ezen a napon tűzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, Luther Márton, ezzel pedig elindult a reformáció.

A reformációra emlékeztek országszerte - hirado.hu

 

„Megépült s feltámadt a porból 1732.” Valami hasonló felirat díszlett a templom orgona felőli karzatán. Hideg volt, sokan voltunk, tele volt a templom. Pedig a lelkészi kör közös istentiszteletét valahol a világ végén tartottuk. Na jó, nem egészen ott, mindenesetre innen már elég jól lehetett látni.

Plébánostól new reformációig

Egy Nagyszakácsiból elköltözött férfi értesítette szerkesztőségünket arról, hogy a szülőfalujának lakosai között nagy felháborodás tört ki, amikor arról értesültek, hogy helyi plébános el akarta adni a templomukból a toronyórát.

El akarta adni a toronórát a plébános Nagyszakácsiban - sonline.hu

Nagyszakácsiban, de máshol is lehetett volna.
Római katolikuséknál, de reformátusoknál is előfordulhatott volna.
Plébános, de gondnok vagy lelkész is lehetett volna.
Toronyóra, de harang vagy terítő is elkelhetett volna.

Spirótól Genfig

A kelet-európai térséget egységként szoktam kezelni, és miután egész Európa leértékelődött gazdaságilag és politikailag, a mi térségünk még inkább. Kelet-Európáról lehet csak beszélni, Közép-Európa megszűnt, ha létezett egyáltalán. Mi vagyunk a fejlett kapitalizmus európai perifériája, annak minden bájával és bújával. Az persze igaz, hogy minél keletebbre megyünk, annál kínosabb az élet, és annál olcsóbb. Ukrajna és a Dunántúl között van különbség – persze Kelet-Magyarország és a Dunántúl jobb részei között is van. A kelet-európai berendezkedésre nem tudok mást mondani: súlyos rendszerhiba...
...A jó hírem az, hogy Nyugat-Európában ugyanolyan hülyék élnek, mint bárhol és bármikor másutt. Ők is csak emberek. A hülyeségtől itthon egyáltalán nem vagyok elszigetelve, éppen ettől látom, mi folyik Nyugaton – meg tőlünk keletebbre. Nem mások a problémák Nyugaton, csak civilizáltabban vannak eltakarva, és egyelőre szélesebb rétegeknek élhetőbb az életük, de gyorsan romlik a helyzet ott is. A rendszerhiba megvan, akadnak, akik ott is látják, és ugyanolyan tehetetlenek, mint kétszáz éve mindenki mindenütt.

Spiró György: Mindig meg lehet húzni a határt, hol kezdődik a förtelem -könyves.blog.hu

Egy nagy ember árnyékában

A zsoltárok elején a C. M., illetve a T. B. monogram a genfi, verses zsoltárok (eredeti) francia fordítóira: Clément Marotra (Marot Kelemenre) és Théodore de Bèzere (Béza Tódorra) utal, noha tudjuk, zsoltárkönyve ajánlásában Szenci Molnár maga is írja, hogy elsősorban az ő zsoltáraiknak Ambrosius Lobwasser készítette német fordítását használta. Loys Bourgeois (Bourgeois L.) pedig francia zeneszerző, a Marot és Bèze fordította zsoltárok egyik zeneszerzője és első többszólamú feldolgozója (a dallamok mintegy kétharmada tőle ered).

A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok szöveghagyományozódása a mai magyarországi református énekeskönyvben - uni-miskolc.hu

Nem tudom milyen relációban gondolkoztunk el utoljára azon, milyen is lehet egy nagy ember utódjának lenni. Bizonyára arra jutottunk, hogy ez egy nem egyszerű, sőt olykor kimondottan nehéz feladat. Továbbvinni egy nevet, továbbvinni egy hivatalt, egy szolgálatot komoly kihívást jelent.

Női reformáció

A reformáció a nők perspektíváit is kiszélesítette. Íme néhányak, akiknek fontos volt Krisztus és a Szentírás, a tiszta hit és az Isten dicsőségére végzett szolgálat.

Női reformáció - Dunántúli Református Nőszövetség

Női reformáció – ezzel a címmel tettem közzé egy képet, rövid szöveg kíséretében a Dunántúli Nőszövetség honlapján. Bevallom, úgy találtam a kép-összeállítást egy külföldi oldalon. Nyolc női arc, nyolc különös sors a reformáció korából. Már amikor feltettem, számos kérdés kezdett dolgozni bennem, ami azóta sem hagy el. Egyrészt egy sóhaj és egy jámbor óhaj: milyen jó lenne egy magyar női arcképcsarnokot készíteni, ha nem is a reformáció közvetlen közeléből, de legalább egy száz-kétszáz éves keretben. De hát kit is ismerünk jól, kit sorolhatunk a nagy női alakok közé, s egyáltalán, kiről maradt fenn egy hitelesnek tekinthető ábrázolás? A másik kérdés a dolgok igazságtartalmát vizsgálja. Hisz nem tudjuk, a háttérben végzett szolgálatával egy-egy reformátor, vagy hitvalló ős felesége mennyit is tett hozzá a reformációhoz. S végül, egyáltalán és amúgy is, milyen élete volt ezeknek a nőknek? Miképpen változtatta meg mindennapjaikat és gondolkodásukat a nagy szellemi vihar?

Reformáció

Bár a Magyar Közlönyben csak október 31-én jelenik meg, Balog Zoltán bejelentette a reformációi gálán a Reformációi Emlékbizottság életre hívását, amelyben az állami és egyházi vezetők, valamint a történelmi protestáns országok nagykövetei együtt készülnek majd arra, hogy a reformáció ötszázadik évfordulóján megmutassák, mi mindent kapott a magyarság a reformációtól, egyáltalán a keresztyénségtől.

Túlmutatni önmagunkon - reformatus.hu

Kettős érzés kerít hatalmába október vége felé közeledve: a reformáció ünnepének magasztossága és a halottak napjának közelsége. Mindkettő emlékezés, ugyanakkor több annál. Az egyik emlékeztet a személyes veszteségre úgy, hogy közben számot is vet az ember az élettel és annak értelmével. Halottak napján kedves arcok vonulnak előttünk. Olyanok, akikhez elszakíthatatlan kötelék fűz.

Nem azé..

A reformáció hónapja október, amelynek utolsó napján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes és egyetemi tanár, a reformáció megindítója 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Tételeivel a búcsúcédula-árusítások körüli visszaélések ellen is tiltakozott, kétségbe vonva a pápa jogát a bűnök megbocsátására.

Réthelyi: hitre és tudományra egyaránt szükség van a problémák megoldásában – hirado.hu

Múlt héten megharcoltam én is a magam hitharcát. Utána nem diadalt, de feszültséget és letörtséget éreztem. Mert a hit harcát az embernek először nem a világgal, hanem a hozzá közel állókkal kell megvívnia, és a végeredmény sok esetben értetlenség. Van egy pont, ahol az ember nemet mond, s a "nem" a másik olvasatában a szeretetlenség kifejezése.

Oldalak