Egy könnycsepp a református székely Mikóért

A Magyarországi Református Egyház ezúton is kifejezi szolidaritását és testvéri közösségét a megalapozatlan és felelőtlen bírósági döntés által kiszolgáltatott erdélyi reformátusokkal, és a precedens miatt fenyegetett helyzetbe került összes romániai vallási felekezettel. Egyházunk a maga részéről mindent megtesz azért, hogy felhívja a nemzetközi egyházi és világi szervezetek figyelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre és a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása terén tapasztalható súlyos problémákra.

Szolidaritás odaátra – református.hu

Minden közösségnek vannak emblematikus épületei, amelyek többet jelentenek a falaknál, az építészeti stílusnál. Egy közösség lelke van benne. Nekünk, reformátusoknak ilyenek a kollégiumaink. Pápa, (Sáros) Patak, Debrecen, a nevek hallatán szívek dobbannak meg, szellemi műhelyek gazdagsága árad a falukutató mozgalomtól a nyugati akadémiák tudásgyűjtögetéséig. Móric Zsigmond Nyilas Misije nem is gondolkodott másban, minthogy Debrecen hiányában Patakon is lehet emberré a diák.

Az Igazság Napja

„És most nézzenek a Mikó homlokzatára. Az egyik dokumentum az 1928-as tanügyminiszteri működési engedély, amelyet a két világháború közti román hatóságok adtak ki. Mindenki el tudja olvasni: az áll rajta, hogy az iskola tulajdonosa a református egyház. Mellette az 1948-as államosítási Hivatalos Közlöny, melyben szerepel, hogy a református egyháztól vették el az épületet. Tehát ezt az iskolát az egyház építette, az egyház kapott működési engedélyt, és az egyháztól kobozták el a kommunisták”.

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester – transindex.ro

Ötvenhét napon át mindennap kivonult Sepsiszentgyörgyön a Bikfalván szolgáló vékonydongájú református lelkész, Sánta Imre a Székely Mikó Kollégium elé Jób könyvéből vett mondatot tartva maga elé: „Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok”. Ez a csendes tiltakozás tíz éve az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonaként visszaszolgáltatott középiskola újraállamosítása elleni sajátos fellépés volt, amelyik az Igazság Napjában csúcsosodott, amely az utóbbi húsz év legdemonstratívabb erdélyi magyar összefogásává lett szeptember 1-én.

Mi vagyunk Európa örményei

„A támadás utáni lelkiállapotát hat éve kellett volna vizsgálni, ma már erre csak az őt akkor kezelő pszichiáterek leletei adnak módot. Ehhez semmiképp nem szükséges védencem ambuláns vagy intézeti kivizsgálása, főképp azért nem, mert a gyermekeitől való elszakítása újabb traumát idézne elő nála” – érvel Roman Kvasnica, aki szerint a pszichiátriai intézetben nyomást gyakorolnának védencére.

Meg akarják törni a pszichiátrián Hedviget – Új Szó

Miközben Magyarország egy diplomáciai szarvashiba miatt az örmények gyűlöletének tárgyává vált, egyre sűrűsödnek a felhők a határainkon kívül élő – kitartó – magyarok felett. Már nem elég a fenyegetés, a pszichológiai nyomás olyan eszközöket használ, ami régi, önkényuralmi időket idéz fel. Börtönbüntetés és elmegyógyintézeti kivizsgálás. Ha bekerülsz a gépezetbe, megtörsz, vagy meghalsz.

Szombaton, az Igazság Napján  Sepsiszentgyörgyön huszonötezren tüntettek a Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen, az ingatlanon, és a szellemi erőn kívül nem babra megy itt a játék. A korábbi restitúciós bizottság két magyar tagját három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte az elsőfokú bíróság. Bűnük az, hogy jogosnak ítélték meg a református Mikó Kollégium visszaszolgáltatását a református egyháznak.