Újesztendő Istennel

A zajkeltésre a különböző tájegységeken és a használt eszközökkel összhangban különböző elnevezések maradtak fenn. Ilyen a kongózás, a csergetés, a pergőzés, a kongatás. A zajkeltésnek egyes vidékeken az volt a célja, hogy felébredjenek az állatok és a másik oldalukra forduljanak. Úgy vélték ezzel biztosítják az állatok egészségét és szaporaságát, ennek népies elnevezése a nyájfordítás vagy gulyafordítás.

Erdélyi falvakban is szokás volt a gonoszűző zajcsapás. Az éjféli harangszókor a serdülő fiúk kolompokkal, csengőkkel, ostorokkal, bádogdarabokkal lármáztak. Kicserélték az utcakapukat és a lányos házak tetejére szalmaköteget vittek. Így jelezték, hogy hol van eladó lány.

Szilveszteri szokások - origo.hu

Nem véletlenül alakultak ki különböző szokások Ó- és Újesztendő határán. Bár a keresztyén időszámítás rendje szerint az őskeresztyénség Jézus körülmetélését ünnepelte, a modern kor teljesen kiiktatta ezt a mozzanatot, és az időt, mint határpontot állította az esemény középpontjába. Ó- és újesztendő tehát választóvonal. És ebben már nem az időiség, hanem a tudat játszik fontos szerepet. A számvetés és a vállalás. A mi volt és mi lesz. Avagy ahhoz képest, ami volt, lehet-e más?

Nyugdíjas Heavy Metal

Heavy metál zenével elkövetett rendszeres csendháborítás miatt indult eljárás egy idős pár ellen Svédországban: állandóan Iron Maiden számokat bömböltettek, teljes hangerővel - a szomszédjuk felé.

Iron Maiden zenétől zengett... - Bevezetem.hu

Bulvár. Röhej. Tragikomikus. És szívszorítóan ismerős.

A hetven fölötti nyugdíjas házaspár szomszédjuk elleni "háborújában" egyébként a legtöbbször játszott szám az Afraid to Shoot Strangers - azaz: Félek lelőni idegent - című volt, amelyet a zenekar annak idején az Öböl-háború kapcsán szerzett.