Református közösségi nap

A közösségi napnak akkora sikere volt, hogy a gyülekezet tagjai már most számítanak a folytatásra: hagyomány lehet belőle. És csak az egyik állomása volt a reformáció kezdetének ötszáz éves jubileuma programjai sorában Szombathelyen – hangsúlyozta Jakab Bálint Mihály. A lelkipásztor már a következő alkalmakra is felhívta a közösségi nap résztvevőinek figyelmét: őszre például tudományos programokat szerveznek, június 11-én pedig szabadtéri istentiszteletet tartanak a Vasi Skanzenben.


Közösségi nap - vaol.hu

A régi mondás szerint a pap, ha csinál valamit a gyülekezetben, nem tud nyugton maradni, ha pedig nem szervez programokat, akkor hagyja a gyülekezetet tönkre menni. Avagy a klasszikus vicc szerint, ha van sapkája az a baj, ha nincs sapkája, pedig az.
Tizennégy programot készítettünk elő a reformáció jubileumi évében a szombathelyi református közösségben, aminek fele eddig le is futott. Jön a nyár, addig még kettő, aztán az ősz, amikor a maradék is sorra kerül.
Közösséget kellene építeni. Hit- és értékközösséget, amelyben otthon érezheti magát a tradícióban felnőtt kálvinista lélek, a jövevényként érkező, a reformátusságot templomba zárni akaró féltékeny, és a templomot csak kívülről alig ismerő érdeklődő is.

Mérleg helyett (szubjektív töredékek év végére)

A Heidelbegi Káté pontosan, tisztán fogalmaz: „Ha Isten minden nyomorúságunkból egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, Szentlelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük.

Boldog reménység – refdunantul.hu

A Heidelbergi Káté tömören foglalja össze a keresztén élet lényegét: „… Krisztus minket vérén megváltott, Szentlelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük.” Isten dicsősége látható kell legyen az ember életében, különben elvont igazság lesz a hit. Ez nem a sikerkeresztyénség bizonyítványa, de mindenképp jel, hogy az Istenben való élet visszaigazolást nyer arról, hogy az evangélium szerinti munka „nem hiábavaló az Úrban.”
Az idei utolsó reposztolás pro-posztolás a teljesség igénye nélkül arról, ami megtörtént.

A mi örömünk a ti örömötök

"Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk." (Zsolt. 126,3). Isten iránti hálával hívunk 2016. április 30. 11 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, amelynek keretében felszentelésre kerülnek az újonnan épült torony és az abban elhelyezendő harangok, valamint a megújult templom főtiszteletű Steinbach József püspök és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszterének szolgálatával.

Szentelés – szombathelyref.hu

Vannak a világ nagy dolgai, megváltásra váró sorskérdések, politikai kényszerek, háborús konfliktusok, s a mai időkben leginkább médiahírekben tálalt katasztrófák. És vannak közösségi történések. Kisebbek vagy nagyobbak, de egy nemzedéknek, azonos értékeket valló közösségnek nagyon is fontos alkalmai. Vannak öröm-közösségek. És azoknak is vannak alkalmai.
Személyes érintettség okán is, nem világmegváltó, de mégis történelmi alkalomról szeretnék beszélni.