Utánmondva

Járhatjuk a magunk útját, de mindeközben tudnunk kell, hol a forrás – fogalmazott az igehirdető, hangsúlyozva, hogy otthonra szükségünk van, ahogy arra is, hogy legyünk valakiéi, hogy meglegyen a helyünk a népek között, mert máskülönben árvák leszünk. Ugyan az Úr szabadságot ad arra, hogy útra keljünk – és mi, magyarok élünk is ezzel a lehetőséggel –, de tudnunk kell, hogy ajtaja nyitva áll, és szüntelenül visszahív és hazavár minket.

Református nagytalálkozás – reformatus.hu

Ülünk a Farkas utcai templomban, Kolozsvár, az egykor szebb napokat látott erdélyi főváros egyik legrégebbi templomában. Erdélyi nemesi családok címerei, egykori református nevezetességeinek epitáfiumai néznek le ránk. Kézzel fogható évszázadok történelme, amelyet lassan porlaszt az idő. A héber betűkkel ékesített szószék az egykori teológiai szellemi igényességet jelzi. Amikor a latin dívott, Apáczai Csere János az angyalok nyelvéről értekezett az Iskolák felettébb szükséges voltáról szóló traktátusában azzal a szellemi töltettel vértezve, amelyben bizonyította, hogy a magyar nem csupán a parasztok és parasztos polgárok nyelve, hanem hajlítható a tudományos fogalmak pontos leírására is. Közel és távol kalotaszegi viselet színesíti az ünnepi feketét a magyar reformátusság nagy találkozásán. Itt-ott székely leányok és asszonyok piros-fekete egyszerűsége virít.

Elszámolnivalóink

Nem Takáts Zsuzsanna volt Kiss László első áldozata, a sportolót már korábban is felfüggesztették egy hasonló ügy miatt - írja a Blikk. Kisst már korábban is eltiltották, mert egy 18 éves lányt akart két társával szexre kényszeríteni. A lap birtokába került dokumentum szerint 1960. december 30-án Kiss két társával szexre akart kényszeríteni egy 18 éves lányt a margitszigeti Sportuszoda medencéjében. A Blikk által idézett anyagban az szerepel, hogy a 18 éves lányt a Sportuszoda szabad részé¬ben körülfogták, és fogdosni kezdték minden testrészén, így lábát, melleit és nemi szervét is. A lány végül odakiáltott az éppen arra járó úszómesternek, így a három sportoló elúszott a közeléből. A lány az esetet jelentette a Sportuszoda igazgatóságának is. Ebből végül nem lett rendőrségi ügy, de az Úszószövetség elnöksége január 26-tól április 26-ig mindennemű sporttevékenységtől és az uszodák látogatásától is eltiltotta Kiss Lászlót.
Az igazság nyomában - origo.hu

Oknyomozó újságírók kikereshetik azt az évekkel ezelőtt felröppent hírt, miszerint a magyar úszósport háza táján nincs minden rendben. Befolyásos, sikereket maguk mögött tudó emberek visszaélnek helyzetükkel és sportoló lányokat zaklatnak. Akkor elhalt a hír. Sikeremberek körül keltettek híreket, a siker pedig, amelyik az olimpián is érmekben volt mérhető, Magyarország számára felülírt mindent. Néhány hónappal ezelőtt kiderült, hogy a magyar úszósport egyik sikeredzője ugyancsak botrányos dologba keveredett, sportkarrierje csúcsán harmadmagával szexuális kapcsolatot létesített egy akkor 18 éves lánnyal. Az ügy hullámzása jelezte, hogy a tabudöntögetés ma sem könnyű műfaj Magyarországon. A hír kapcsán nem a konkrét eseten morfondírozgatnék, hanem magatartásformákon, recepciókon és a hatalom, illetve befolyásolás természetén.
A 2015-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott Szvetlana Alexijevics regényét olvasom, amelyik a homo sovieticus mentalitását, a befolyás, befolyásoltság, eszmény, szabadsághiány kérdéskörét boncolgatja. Konkrét emberi sorsok vonulnak egymás után. Az írónő évtizedekig gyűjtötte anyagát, hogy megfejtse egy embertípus, illetve gondolkodásmód paradoxonát: azok, akik harcot hirdettek a szabadságért és életüket is készek voltak érte áldozni, miként nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, amikor eljött a szabadság.

Szabad vagy lehet?

A kutatók vizsgálatai szerint a szabad akarat pusztán illúzió, a saját agyunk hallucinációkat keltvén elhiteti velünk, hogy a döntéseinket mi magunk hozzuk tudatosan, de valójában a dolgok már korábban, a tudatosulást megelőzően elhatározódtak. Az új tanulmány végkövetkeztetése szerint a szabad akarat sokkal inkább illúzió, mintsem valós viselkedés. A pszichológusok egy pofonegyszerű kísérletet végeztek el. A részvevőnek öt darab fehér körről kellett megjósolni, hogy melyik fog vörössé változni.
 

Létezik-e szabad akarat? – origo.hu

Valaki egy szemléletes példával illusztrálta a szabad akarat lehetőségét egy konferencián. A terem padlóburkolatának járólapjára állva felhívta a figyelmet: tudják, mi a szabad akarat? Ez! – mondta, és átlépett a harmadikra. Erre van szabad akarat az embernek és ennyi, egyébként meghatározott a léte.

Több, mint egy szám

„Sokfélék vagyunk, sokféle ajándékkal, amit arra kaptunk, hogy használjunk vele másoknak.”  Számunkra ez egyfajta „alaphang” (kellene, hogy legyen) az életünkben. Hisz Jézus szolgálata, nemde egy nagy önkéntes program volt? Önként vállalta a mi beszűkült, nagyon is behatárolt emberi mivoltunkkal való azonosulást, az együttérzést, a könyörületet és végül a megváltás áldozatát.

Egy szokatlan számról – tobbmintegyszam.hu

Lassan elrepül fejünk fölött az idő, mint Kassák versében a nikkel szamovár, aminél többet aligha vertek nemzedékünkben a gimnazista nebulók átlagának fejébe a modern költészetről, de hát Istenem, ki is az a Kassák Lajos? – kérdeznék ma sokan, gimnazisták, aki csak úgy röptetett Párizs, Berlin meg Moszkva között, hogy Budapest se maradt ki belőle. De nem is a modernnek már aligha nevezhető költészetről akarok szólni, amit azóta a posztmodern és annak utánija is maga alá temetett, hanem egy számról, ami több, mint egy szám.
Ez a szám: 0066.

A mi örömünk a ti örömötök

"Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk." (Zsolt. 126,3). Isten iránti hálával hívunk 2016. április 30. 11 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, amelynek keretében felszentelésre kerülnek az újonnan épült torony és az abban elhelyezendő harangok, valamint a megújult templom főtiszteletű Steinbach József püspök és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszterének szolgálatával.

Szentelés – szombathelyref.hu

Vannak a világ nagy dolgai, megváltásra váró sorskérdések, politikai kényszerek, háborús konfliktusok, s a mai időkben leginkább médiahírekben tálalt katasztrófák. És vannak közösségi történések. Kisebbek vagy nagyobbak, de egy nemzedéknek, azonos értékeket valló közösségnek nagyon is fontos alkalmai. Vannak öröm-közösségek. És azoknak is vannak alkalmai.
Személyes érintettség okán is, nem világmegváltó, de mégis történelmi alkalomról szeretnék beszélni.

Szemezgetések

"Fontosak az elemzések, fontosak a vélemények, de a legfontosabb mégiscsak az, hogyan gondolkodnak erről az emberek" - jelentette ki. Rogán Antal úgy fogalmazott, hogy a törvény tavalyi hatálybalépését megelőző, azaz a 2015. március 14-i állapot állhat helyre mind a munkavégzésre, mind a pótlékok szabályozására vonatkozóan.
 

Vasárnapi hírek – blikk.hu

Az alábbiakban kommentárok következnek két változatban. Egymondatosak és bővítettek. Merthogy az emlékezet nem olyan rövid, mint sokan reménykednek benne. Remélem, sokaknál így van ez. Nos!
A miniszter közölte, az Országgyűlés akár már kedden - kivételes sürgősséggel - szavazhat a most benyújtott előterjesztésről, így az akár már a hétvégén hatályos lehet.
Ez akár azt is jelentheti, hogy már most vasárnap kinyithat az összes üzlet.

Szívderítő

Dr. Lotte N. Dyrbye, az amerikai Mayo Clinic College of Medicine munkatársa, a kutatócsoport vezetője szerint a felmérésben szereplő orvostanhallgatók körülbelül egyharmada megfelelt az alkoholfüggőség klinikai kritériumainak abban a tanulmányban, amely elsőként derít fényt az orvosnak készülő diákok körében gyakori kiégés és az alkoholhasználat és -függőség összefüggéseire. Ez az arány közel kétszerese a más egyetemeken tanulók körében előforduló alkoholproblémákénak.

Kiégnek az orvostanhallgatók - origo.hu

Nem tudom, hogy mi lészen gyermekeim jövendője, merthogy megálmodni lehetetlen legalább annyira, mint kikövetkeztetni abból, amiben ma benne vannak. Lányunk orvostanhallgató. Pontosabban fogorvostan hallgató. Innen, a messzi prériről (Magyarországon úgy nevezik, hogy a vidék) holmi önbizalmat kellett belé önteni, hogy képes a székesfőváros (vidékről nézve a legnagyobb honi falu) orvosi egyetemére bejutók szintjét is megütni. Az indulás már jelezte, hogy az orvosis diáklét nem gyaloggalopp. Hatalmas a nyomás és kívánalom. Fontos a precizitás és a dolgok komolyan vétele.

A csendes hűség dícsérete

Isten nem gyűlöli a világot, azt csak egyház teszi.„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16.) – azt mondják egyes írásmagyarázók, ez a mondat a Biblia szíve. Mennyire menő lenne már, ha ez a szív dobogna hallhatóan a keresztény egyházban! Egyháztagként mondom: a gyökeres változáshoz, amely nélkül az egyház rövidesen értelmét veszti, nem valami új  tan beemelése szükséges, csupán  az, hogy felfedezzük és magunkhoz  öleljük a régit, az eredetit, amit, illetve akit elhagytunk: Krisztust.

A keresztény dzsihádról –hvg.hu

Amikor meghökkentőnek szánt egyházi publicisztikát olvasok, amelyben különös módon kioktatják „az egyházat” – mint valami elvontságában misztikus jelenvalót – önmaga lényegéről, eszembe jutnak azok a történetek, amelyeket többgyerekes anyukák mesélnek, akiket gyermeknélküli védőnők oktatnak a gyermeknevelés rejtelmeire. S ilyenkor előkeresek régről ismert vagy még élő arcokat, akik néha szórvány falusi létben prédikátorként vagy hűséges egyháztagként a világgal perelve olykor, vagy éppen azonosulva, valami módon mégis konok hűséggel élték az evangélium igazságait. Nem tökéletesen, nem hibátlan szeretettel, s talán nem is mindig kifogásolhatatlan erkölcsiséggel, de hűségesek próbáltak maradni abban, ami nekik adatott.

Merénylet húsvét nagyhetén

Dolgozz keményen, imádkozz gyakran" – ez az üzenetük. Már akár egészen fiatalon kapcsolatba kerülnek a bűnözés világával, apróbb (néhány esetben súlyosabb) kihágásokért börtönben is ülnek.
Aktívak a közösségi oldalakon, főleg a Twitteren. Rajonganak Tupac Shakurért, az amerikai rapzenészért. Tupac, akinek szülei a Fekete Párducok radikális csoport tagjai voltak, az amerikai külvárosokba szorult, elszegényedett, rasszista kirekesztéstől szenvedő feketékről írta dalszövegei nagy részét. És arról, hogy az erőszak természetes ezekben a közösségekben. Ő maga is erőszakos halált halt, 1996-ban lelőtték Las Vegasban.


Akik robbantottak – origo.hu

Olyan világban élünk, amikor a történéseket nem a naptári napokhoz kötődően emlegetik, hanem az eseményekhez igazítják a naptári időt. Nine eleven/911, szeptember 11, alig gondol valaki a dátumra, sokkal inkább egy eseményre asszociálnak az angolszász kultúrán túl is. Madrid, Párizs vagy éppen most Brüsszel nem európai fővárosok, hanem terrorcselekmények helyszínei, amelyek mögül eltűnik az idő, az emberek arca, marad a rettenet tudata, hogy valami nagyon nincs helyén a mi kultúránkban.

A gonosz határai

Tizenöt évi kényszermunkára ítélték szerdán Észak-Koreában azt az amerikai diákot, aki január elején egy csoporttal turistaúton járt az országban, és államellenes bűncselekmény vádjával letartóztatták - jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség alapján az MTI.
A 21 éves Otto Warmbier - nem sokkal azelőtt, hogy a turistacsoport elutazott Phenjanból - kihozott egy politikai propagandaplakátot szállodájának abból a részéből, amelyet kizárólag a személyzetnek tartottak fenn. Ez Észak-Koreában államellenes bűntettnek számít. Warmbier február végén megjelent a helyi sajtó előtt Phenjanban, beismerte államellenes bűnét, és bocsánatért esedezett.


Brutális ítélet – index.hu

A világ legkeményebb diktatúrájának, az észak-koreainak legújabb különös története, hogy egy huszonegy éves amerikai diákot tizenöt év kényszermunkára ítéltek államellenes cselekedett miatt, mert a szállodából ellopott egy plakátot, amely az állampárt propagandáját hirdette. A történet, amely a diktatúra természetéről beszél felületes olvasatban, megenged etikai és teológiai vonatkozásokat is.
A nyugati társadalom a szabadság eszményében nem ismeri a határok fogalmát.

Oldalak