Csak azért, mert testvérek vagyunk

„Május 22. határnap volt a magyar reformátusság életében" – mondta Bölcskei Gusztáv püspök a Református Egység Fesztivált, a Református Zenei Fesztivált és a Szeretethidat beharangozó budapesti sajtótájékoztatón.

Az összefogás ünnepe - reformatus.hu

 El kell menni a másikhoz, be kell kopogni, be kell ülni egy ebédre, kávéra vagy csak egy ásványvízre. Élő kapcsolatokon múlik az egyház egyébként is, és hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok, azt nem a protokolláris találkozások döntik el, hanem az, hogy én hogyan vagyok jelen, vagy én rászánok-e valamit a kapcsolatépítésre.

A hit összekapcsol - parokia.hu

 

Természetesen igazat kell adnunk Bölcskei püspök úrnak, még akkor is, ha az öt évvel ezelőtti események, az Alkotmányozó Zsinat és a nyomában létrejövő Magyar Református Egyház elsősorban a határon túli magyar egyházrészek, a határon túli reformátusság szempontjából volt kiemelkedően fontos jogi és erkölcsi momentum. Amint arra Bölcsföldi András is utal az idézett parókiás interjúban, a határon túli magyarságnak talán sokkal nagyobb erőfeszítéseket kellett tennie azért, hogy hitében és nyelvében megmaradjon, mint nekünk, anyaországiaknak. Nyilván Trianon összes sebe és fájdalma, következménye nem gyógyítható egy ilyen kétségkívül felemelő lépéssel, ám mégis kifejezi azt, amit oly sokan tudunk és érzünk jogi procedúra és ünnepség nélkül is: határokon „inneniek” és „túliak”, mindannyian magyarok vagyunk és reformátusok: éppen ezért összetartozunk. 

Törlési kísérlet

Nem kellett sokat várni arra, hogy a való életben is kiderüljön, kik és milyen célból használhatják ki az Európai Unió bírósága által kedden hozott ítéletet. Nagyon úgy néz ki, ha minden így marad, “a felejtés jogával” tulajdonképpen átírható a történelem.

kiradírozható múlt - hvg.hu

 

Mintha éppen nem ez történne folyamatosan. Mármint a történelem átírása. Legyünk kissé visszafogottak, és történelemhamisítás helyett írjuk azt, hogy történelemértelmezés. Nyilvánvalóan nem minden történelemértelmezés történelemhamisítás, az azonban feltétlenül igaz, hogy ahány korszak, történelmi rendszer, politikai meggyőződés, annyiféle történelem.

Gyere és szabadulj fel!

Itthon kultúrrasszizmus van, az emberek gettókba zárják magukat, amelyek között nincs átjárás. Magyarország egy fekete lyuk, szellemi "leostobásodás" van, az emberek pedig trollbarlangokban élnek. A pangás időszakában csak a humorérzékünkbe kapaszkodhatunk. Geszti Péter a szentimentális Magyarország-slágertől közel tíz év alatt jutott el addig, hogy a kivándorlásról írjon sírva vigadó dalt. Interjú.

Geszti Péter: Ebben az országban most jobb, ha befogod a szádat - hvg.hu

 

Kedves Péter, első indulatomban tényleg azt terveztem leírni, hogy persze, Geszti Péter szerint hosszú-hosszú évekig a pangás időszaka jön, nyilvánvalóan csak azért, mert most éppen egy többé-kevésbé keresztény-jobbközép kormány kormányoz, aztán persze rögtön lehiggadtam, mert végiggondoltam: a kérdés ennél jóval összetettebb. Annál is inkább, mert van, amiben mélységesen egyetértek veled. 

Öngól, indulatból

A hajrát a Juventus egyre kevésbé bírta fejben, egy ápolási szünetben, a 89. percben a padon ülő Mirko Vucsinicsnél elpattant valami, a montenegrói csúnyán összement a már lecserélt Lazar Markoviccsal, mindkettőt ki is állították az oldalvonal mellől. A Benfica szerbje járt rosszabbul, verheti a fejét a falba, ugyanis a döntőt ki kell hagynia emiatt a piros lap miatt.

lecserélték, még a pályán se volt, mikor kiállították - sportgeza.hu

 

A focisták (bocsánat, labdarúgók) sokak szerint nem az eszükről híresek, én persze most rögtön bocsánatot is kérek tőlük, mert egyáltalán nem szeretem az általánosítást. Vannak köztük okosak, szépek, bölcsek, ráadásul a foci mégiscsak a legnépszerűbb sport a világon, focizik a diák és a tanár, a geológus és a teológus, pártos és pártmentes, hogy csak néhány végletet említsek az ismeretségi körömből. Az indulat pedig nem sport vagy diplomafüggő, nemre, fajra, tanulmányra való tekintet nélkül mindenhol megtalálható, amolyan globális, lassan ölő vírusként van jelen mindnyájunk életében. 

A tömött templom titka

Vasárnap este nyolckor már igen nehéz bejutni a Lőrinc pap téren a jezsuita templomba a jezsuita nyolcas misére. Ezzel jezsuiták felzárkóztak a ciszterek, a ferencesek és a Magyar Szentek temploma mellé: ez a négy hely tömve van a vasárnap az egyetemistáknak szánt miséken.

tömve a templom fiatalokkal - kereszteny.mandiner.hu

 

Érdeklődéssel és hálaadással olvastam a mandiner cikkét a Lőrinc pap téri jezsuita templom vasárnap esti miséjéről – milyen nagyszerű, milyen szuper, és így tovább. Ciszterek, ferencesek, Magyar Szentek temploma – itt is sokan vannak. Hurrá. Hála Istennek, nálunk, reformátusoknál is vannak tömött templomok. Hogy mi a tömött templom titka? Leginkább az, ha odafigyelünk azokra, akik között élünk. 

Amikor nem történik semmi

Mintegy 2000 évvel ezelőtt egy szeretett és karizmatikus ifjú forradalmár felforgatta a Római Birodalom egyik legtávolabbi tartományát. Miközben a béke és a szeretet erejét hirdette, nagyhatalmú ellenségeket szerzett magának.
A könyv elrepít a korszak forrongó világába, és bemutatja azokat a jelentős hatású eseményeket, amelyek elkerülhetetlenné tették Jézus halálát. A názáreti életének és korának e magával ragadó, történelmi tények felhasználásával megírt regényében nem Messiásként, hanem emberi oldaláról ismerhetjük meg Jézust.

Jézus-egy kivégzés igaz története - libri.hu

Szeretett és karizmatikus ifjú forradalmár, egy hűtlen zsidó nő zabigyereke, vallásalapító, erkölcsi tanító, egy szerelmes férfi, egy az ártatlanul kivégzettek közül. Meghalt, eltemették, sírját állítólag megtalálták. Jézus, az ember. Legalábbis ahogyan láttatni akarják. Isten Fia, Aki „mindenben emberhez hasonlóvá lett.” Aki megindul elesettségünkön, zokog értetlenségünkkel szembesülve, ostort ragad a gazemberek ellen, fél és reszket nagycsütörtök éjjelén, szenved, teljesen egyedül marad, bizonyosan és teljességgel meghal. Aztán „alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.” Jézus, az ember, Jézus a Krisztus, az Isten Egyszülöttje, ahogyan a Biblia bemutatja. 

Visszhang

A jobboldal kétségkívül azon van, hogy kisajátítsa, idealizálja és bunkósbotnak használja a múltat. Övék a ló, a rovásírás, a magyar foci, a keresztény Magyarország és az úri világ. De egy seggfejjel csak azt az egy lovat tudják megülni. Miközben egy letűnt és visszahozhatatlan korért csorgatják a nyálukat, és kommunistákat keresnek még mindig minden bokorban, feladják és szabadon hagyják a jelent és a jövőt.

Nincs még veszve Magyarország - hvg.hu

 

A legrosszabb lehetőség vált valóra. Kellemes elrothadást, Magyarország!

Kellemes pusztulást, Magyarország - galamuscsoport.hu

 

Én naiv, tényleg azt hittem, hogy a választások után legalább egy kicsit lenyugszanak a kedélyek. Komolyan elhittem, hogy akkor végre odaát is elgondolkodnak azon, hogy valamit nagyon is rosszul csináltak, és nem csak a finisben; hogy még odaátabb legalább kicsit elismerik az újraválasztott magyar kormány teljesítményét, de hiába. Ugyanott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Ezzel pedig nem leszünk sem beljebb, sem feljebb. 

Április hetedikén

Most vasárnap a szavazóurnákhoz járul Magyarországnak az a fele, amely ki szeretné fejezni akaratát abban a tárgykörben, hogy melyik politikai erő irányítsa az országot a következő négy évben. Bár a pártok programjai – már amelyik készített ilyet – elkészültek, sok helyen foghíjasak, ám mi most támpontot kívánunk adni a politikai erőknek, hová lehet érdemes nyúlni. Olvasóinkat kérdezzük, hogy milyen gazdasági intézkedéseket látnának szívesen a következő kabinettől.

hvg.hu - Ön mit vár a következő kormánytól?

 

Olvasom a HVG felmérését, majdhogynem közvélemény kutatását arról, ki, mit vár gazdasági téren a következő kormánytól. Nyilvánvalóan fontos, hogy milyen gazdasági döntéseket hoz egy kormány, elvégre pénzből élünk, ebből vesszük a hentesnél a tokaszalonnát, vagy fizetjük ki a gyereknek a menzát. Mégis, a gazdaságon kívül legalább százegy olyan témakör, terület létezik, melyekkel kapcsolatban lehet jogos elvárása egy kormány felé a választópolgárnak. Ilyen lehet a kultúra, a sport, a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy, a külpolitika, hogy csak néhány területet említsek. Fontos, hogy mit és hogyan tesz a következő kormányzat, nekem azonban mégsem a politikusok, sokkal inkább saját magunk felé vannak elvárásaim. 

Keresztyénként, a választások előtt

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége – egyeztetve az egyházkerületek elnökségei alkotta Elnökségi Tanáccsal – a 2014. április 6-ra kiírt országgyűlési választásokon való részvételre buzdítja a református híveket. Mint minden választás alkalmával, úgy most is fontos, hogy az urnákhoz járulva, tevőlegesen is részt vegyünk Hazánk ügyeinek intézésében, és szavazatainkkal a ránk háruló módon befolyásoljuk az elkövetkező négy esztendő országos döntéseit.
Kérjük az egyházközségeket, azok vezetőit, hogy buzdítsák a választásokon való részvételre közösségük tagjait. Továbbá kérjük, hogy józanul és egyházunk jó rendjét megtartva éljük meg a kampányidőszakot!

reformatus.hu - választási közlemény

Még tizenhat nap van hátra a választásokig – hallottam ma egyik ismerősömtől, és valóban, a „nemzetközi helyzet egyre fokozódik”, mondaná Virág elvtárs jó Kállai Ferencünknek, ha látná a postaládánkba ömlő választási újságok, bemutatkozó szórólapok halmazát, vagy ha hallaná, hogy sok körzetben tizennyolc-húsz induló közül is lehet választani, szigorúan a demokrácia jegyében. A közélet iránt érdeklődő, blogírásra szakosodott egyszeri református ilyenkor rögtön megnézi egyháza hivatalos oldalát, vagy éppen belelapoz az iktatókönyvbe, lássuk, érkezett-e, történt-e valamiféle állásfoglalás a választások közeledtével a Magyarországi Református Egyház részéről? Nos, nem csigázom a közönséget: a választások közeledtével a Magyarországi Református Egyház semmit, azaz semmit nem volt képes kiizzadni magából. 

Mit kíván a magyar nemzet?

Országszerte megemlékezéseket, családi programokat tartanak szombaton az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A Fidesz nem ünnepel külön, Orbán Viktor a Múzeumkertben mond ünnepi beszédet. A baloldali pártok és a Jobbik is Talpra, magyar! szlogennel hirdette meg saját nagygyűlést. Az LMP biciklizni fog, Semjén Zsolt pedig ismét lóval megy a kézdivásárhelyi ünnepségre.

Megemlékezések, programok március 15-én - mandiner.hu 

 

Március 15-én sok mindenre adódik lehetőség. Lehet ugye havat lapátolni, elakadt autópályán fagyoskodni, mint ahogyan az tavaly történt. (Idén állítólag ez elmarad.) Lehet a kertben gyümölcsfát metszeni, tavaszi nagytakarítást végezni, lehet kirándulni, állami vagy éppen pártrendezvényeken részt venni, itthon és külhonban, gyalogosan vagy lovon egyaránt. Én leginkább ünnepelni szeretnék. 

Oldalak