Bogáth István: A mi felelősségünk !

A kötelező hit- és erkölcstanoktatás finanszírozásának gyakorlati kérdéseiről beszélt Papp Kornél, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője a testület tagjainak. Felidézte, hogy az állami iskolákban idén szeptember 1-étől felmenő rendszerben bevezetett rendszer finanszírozásáról a tárgyalások kezdeményezése után 16 hónappal indult meg az egyeztetés az állam és az egyházak között.    Ülésezett a Zsinati Tanács www.reformatus.hu

Nagyon nehezen alakul a kötelező hit és erkölcstan tantárgy sorsa. Sorra hallom magam is a gondokat, akadályokat: finanszírozási problémák, létszámadatok. Mert, ha több lenne a hittanos akkor bizonyosan más lenne. Miért is van ez így?

Bagdán Zsuzsa: Nem lelkizik, aki boncol

"Mindig elmondom a családoknak, hogy minden holtest – ötszörös idézőjelben! –, úgymond munkadarab. Itt nem lelkizünk, azért vagyunk itt, hogy megállapítsuk a halálokot, rendbe hozzuk az elhunytat, aztán haladunk tovább. Egy sebész vagy egy fogorvos sem lelkizik, mikor beteszi a szurkapiszkát, a páciensből meg jön a hang. A sebész ezt nem hallja meg, nem is kell neki meghallania, ő azzal foglalkozik, hogy meggyógyítsa a beteget. Minden zavaró tényező kizárva, zsilip betéve, kész. Fiatalokat is boncolok, bár itt nincs gyerekosztály: szokták is kérdezni, gyerekkel hogy vagyok. Az is egy eset. Lelkizésre ott van az egyház" – jelenti ki Major, aki az elmúlással való napi kapcsolatából adódóan megtanulta helyén kezelni a vallás dilemmáját is. 

"A boncasztalon mindenki egyenlő" - riport a Péterfy kórházból - hvg.hu

Elnézést kérek, hogy harmadnapon olyan témával hozakodom elő, amit nem mi várunk, hanem ami ránk vár, nemcsak az adventi várakozás heteiben, hanem folyamatosan. November 29-én látott napvilágot a beszélgetés a Péterfy Sándor Utcai Kórház boncmesterével a hvg.hu oldalon, elég morbid módon az Élet+stílus rovatban. Persze ettől még nem kéne idehoznom a „haláli” boncmestert adventi, Reposzt-szüliheti témának, de mégis megteszem, ugyanis a riport sok egyéb – halállal, boncolással kapcsolatos – kérdés mellett a vallás, a hit témakörét is érinti.

T. Németh László: Jövőnk: az örökség

Magyar református egyházunk a régi magyar paraszti gazdatársadalmon nyugszik. Jóllehet ezt megcsócsálták, szétverték a történelem során, társadalomtörténetileg ma is ebből élünk. A református egyház vidéki egyház, aki benne él a falusi gyülekezetekben, az érti meg igazán a református egyház belső lelkületét. Reméljük, hogy ez a magyar gazdatársadalom újra fog éledni, és ahogy szövetséges volt régen a paraszti világ és az egyház, úgy a jövőben is szövetségesek lehetnek, és az Ige fényében megérthetjük, hogy mi a dolgunk ebben a világban.

Köntös László dunántúli főjegyző köszöntője a dunántúli református gazdák találkozóján – refdunantul.hu

Tudom, advent első vasárnapja után Krisztus eljöveteléről illene írnom. Vagy az advent globális és szekuláris értelmezését kellene bírálnom. Írhatnék például arról, hogy a budapesti Kálvin térhez közel, két „tájidegen” irodaépület és a Rothermere-kút között, néhány napja minden eddiginél nagyobb adventi vásár nyitotta meg bódéit, ahol a kereskedelmi rádiók zenéire akár faszénen sült kolbászt is ehetünk, miután megvettük a festett fatojást és a szőrmesapkát. De írhatnék arról is, hogy a bevásárlóközpontokban hetek óta állnak a feldíszített műfenyők, és a villamoson utazva az ember folyamatosan a karácsonyi rohanásra panaszkodó emberekbe botlik, miközben a média egyfajta félreértelmezett szeretetünnepről beszél. Persze arról is szólhatnék, hogy örömteli módon így év végén egyre többen segítenek embertársaikon, dolgoznak a szeretetszolgálatok és az adománygyűjtők. De ezekről a fontos témákról évről évre sokan írnak, és idén is biztosan szólnak majd róla mások, esetleg máshol. Én inkább egy közelmúltbeli eseményre reagálok.  

Bogárdi Szabó István:Messiás=Konspiráció?

Egy kutató azt állítja, meggyőző "bizonyítékot" talált arra, hogy Jézusnak az Újszövetségben leírt története pusztán fikció, szerinte a Megváltót a római arisztokraták találták ki, hogy féken tartsák a birodalom lázadóit. 

A római elit találta ki Jézus történetét? - mult-kor.hu

Pár napja történt, hogy Facebook-os ismerőseim „jóvoltából” sikerült rákattintanom valami virtuális karácsonyfa-díszítésre, s azóta szinte megzakkanok, hogy miképpen pattanhatnék meg az egyáltalán nem virtuális vásárlási ajánlatok elől. Egyik menekülési kísérletem közben akadtam rá Joshep Atwill összeesküvés-elméletére (vagy akadt rám az?), amely szerint Jézus kitalált alak, sosem létezett, az  evangéliumok szövege (mindjárt négy változatban) az első századi római elit (éspedig a Flavius-dinasztia) parodisztikus irodalmi terméke, abból a célból, hogy a korabeli forrongó zsidók számára kreáljanak egy pacifista vallási alakot, akinek a kultusza megszelídíti a lázadozó zélótákat, és betereli őket a birodalom aklába. Jézus voltaképpen nem más, mint a római császár nem-történelmi, hanem szatirikus (fonák) megképzése, amelyet, ha valóságosra fordít a vallásos rajongó, egyenest a császárra talál. A Messiás nem más, mint a császár, aki egy zsidó megváltó szerepébe öltöztette magát.

Bellai Veronika: Az NFÜ vizsgázik

Évente átlagosan ezer úgynevezett kifogásrendezési kérelemről kell dönteni az uniós források felhasználásért felelős fejlesztési miniszternek – közölte az NFM az Index kérdésére. (...) És hogy miért lesz most minden korábbinál több kifogás? Azért, mert „a szabad forrásokra, nemrég lezárt konstrukciókra a korábbi átlagos pályázatszám közel ötszöröse érkezett új igényként. A megnövekedett érdeklődés szükségszerű velejárója az elutasított és ennek kapcsán kifogásolt döntések számának arányos emelkedése” – indokoltak. A minisztérium szerint a pályázatok színvonala is romlik, mert a pályázatírók sokszor „indokolatlanul” és „rossz, előkészítetlen pályázatokkal” irányítanak egyes pályázókat az uniós pénzekre.

Ezrek panaszkodnak az uniós pénzosztásra - index


Jócskán van tapasztalatom az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) bombázásában, de ismeri az „ügyért” való harcos természetemet más uniós támogatások kifizetését kezelő szervezet is.
Hosszú évek óta dolgozom ebben a szakmában. Mostanra sikerült elérni, hogy a szakmaiatlanság és a támogató által elkövetett szabálytalanságok száma és mértéke vetekszik az emberi ostobaság kútjának fenekével… Ami tovább tetézi ezt: amíg ránk, pályázókra nézve ostorral érvényesítik a jogszabályokat (leghangsúlyosabban a 4/2011. kormányrendeletet, http://jab.complex.hu/document/jog/WKHU-QJ-XML-00000A1100004KOR ), addig az NFÜ már annak a látszatára sem törekszik, hogy önmagára nézve kötelezőnek tekintse a hivatkozott rendeletet.

Bogárdi Szabó István: Hol az igazi nyilvánosság?

Meglehetősen csüggesztőnek találom az emberiség már-már konvencionális becsmérlését. Azt hiszem, az emberek úgy gondolják, hogy ilyenkor valami erkölcsöset cselekszenek, de én nem így értem az erkölcsöt.
...
Szerintem többek között azért is nagyon értékes dolog egy igehirdetés, és azért olyan lenyűgöző, amikor egy jó igehirdetést hallunk – és persze rengeteg van, ami elhibázott, nagyon nehéz műfajról beszélünk! –, mert manapság ritkán fordul elő, hogy valaki olyan körülmények között beszélhet, ahol mindenki adottnak veszi, hogy aki szól, komolyan és jóhiszeműen szól, és aki hallgatja, komolyan és jóhiszeműen hallgatja. Ez ma egyáltalán nem jellemző helyzet. Ezért lehet egy prédikáció kiemelkedő tapasztalat bárki számára, már hogyha jó.

Tiszteli a lelkészeket - Közös(s)Ég

Amikor Köntös László megtisztelt azzal a kéréssel, hogy a Reposzt jubileumán legyek vendég-blogger egy vasárnapi poszt erejéig, sok minden átfutott rajtam, s mióta elvállaltam a feladatot, kínom csak egyre nőtt. Nem vagyok ugyanis annyira járatos a nyilvánosság szerkezeteiben (már amit jelenthet ez a filozofikus kifejezés). Annyit mégis megértettem a Reposztokat olvasgatván, hogy itt gyorsnak, konkrétnak, érzékenynek, általános érvényűnek és sokmindenfélének kell egyszerre lenni, hiszen az internet is gyors, szemfüles, érzékeny, általános érvényű (?) és sokmindenféle. S persze, mindig aktuális. Egy blogger sem marad talpon (poszton), ha nem eszerint operál. Nagy művészet hát lényeget találni olyasmiben is, ami holnap már csak hír-archívumban kereshető, vagy már ott sem. (Minek a múlandót kommentelni?) 

Gueth Péter: A vakfolt

Az alkotmányba is beleírt akadémia vezetője, Fekete György nem hisz a demokráciában, állítja.

Fütyülök erre a demokráciára - index.hu

Az elnök úrnak komoly aggályai vannak a kurátori rendszerrel kapcsolatban, természetesnek tartja, hogy ha szerinte nem az ő ízlése szerint dolgozik egy-egy kurátor, akkor beleszóljon a munkájába.

Gulyás: "Politikai döntés született a  Műcsarnokról" - hvg.hu

Szhin Tonghjukh (Shin Dong-hyuk) 23 évig élt egy észak-koreai koncentrációs táborban, már ott született, hihetetlen szenvedések, éhezés, kínzások után szökött meg. A CBS-nek nyilatkozó férfi úgy tudja, ő az egyetlen, aki ott született, nőtt fel, és élve kijutott a táborból.

23 évnyi éhezés és kínzás után szökött meg az észak-koreai koncentrációs táborból - index.hu

Először azon gondolkodtam, hogy a Műcsarnok és a Magyar Művészeti Akadémia körül szövődő, tarkabarka vattacukorból szakítok majd egy jó nagyot. Látványosan elszopogatom, azon keseregve, hogy milyen savanyú a citrompótló, még akkor is, ha narancs ízű. De hát ilyen hidegben kinek van kedve a Hősök terén sétálgatni? Mit számít, hogy ősz hajszálakkal fújta tele a szél a gulyást, ha egyszer már kihűlt. Majd főznek másikat úgyis. Az sem számít, hogy a fiatal alkotókat támogató, idei ösztöndíjak közül még egyiket sem írták ki. Se irodalom, se képzőművészet, se zene, se tánc, se fotó. Arról volt szó, hogy az év második felében fogják. Igaz, még van pár hét.

Bagdán Zsuzsanna: Karácsony új fényben

A férjem osztotta meg velem a hírt, hogy Brüsszelben idén betiltották a nyilvános karácsonyfaállítást, mert a muszlim bevándorlókat érzékenyen érintené… Ha már az érzékenységnél tartunk: engem kifejezetten sért és érzékenyen érint, hogy vannak olyan emberek, akik a befogadásért köszönet helyett egyből diktálni akarnak. Az pedig főleg sért és érzékenyen érint, hogy van jó néhány olyan idióta politikus, aki még támogatja is az ilyen primitív hangulatkeltéseket. Egy kis szerénység és alázat nem ártana… Ugyanakkor én bízok a kereskedelemben. Mert a karácsony milliárdos biznisz, bármilyen pénznemet nézünk. És hiszem azt, hogy előbb-utóbb az elégedetlenkedők is belátják: nincs abban semmi bántó és sértő, ha egy évben egyszer néhány napig csodásan feldíszített fenyőfákat lehet látni a városok terein. Függetlenül attól, hogy ki miben hisz.

Fenyő - ünnep?  -  Newjság (Nóra blogja)

A helyzet: Brüsszel főterén egy elég rút installáció áll a megszokott, feldíszített fenyő helyén. Kockákból összepakolt, világító és zenélő karácsonyfa, ami egészen olyan, mintha egy, a gyógyszertárakon látható kereszttel keresztezték volna. Páran ezért csak Patikának nevezik a néhány elzászi művész által megálmodott, hatalmas építményt, amelybe felmászva kiváló kilátás nyílik a városra. Amint azt a város főpolgármestere Facebook-oldalán megírta, a cél Brüsszel főterének új megvilágításba helyezése volt egy öt elemből álló installáció segítségével. Ezeknek és a „Plaisir d’Hiver”-nek (Téli Vigasság) átnevezett, európai hírű brüsszeli karácsonyi vásár látványosságainak csak egyike a „hagyományt, modernitást és művészetet ötvöző, fénylő fenyő”, amely még a karácsonyi ajándékok számtalan dobozára is nyilvánvalóan emlékeztet, ha valakinek véletlenül nem a vásárlás ugrana be a karácsonyról.

Sokaknál már az eseménysorozat nevének karácsonytalanításánál elgurult a gyógyszer. Aztán a gyógyszerek akkor kezdtek veszettül gyors gurulásba, amikor a brüsszeli városi tanács egyik tagja, Bianca Debaets az absztrakt installáció felállítását a következőképp magyarázta: a fenyőfa mint a kereszténység egyik jelképe sértheti a más vallásúak érzéseit. Brüsszelben a bevándorlók kérdése olyan, mint egy puskaporos hordó egy pékségben. 

Szentgyörgyi László: Áldott, békétlen karácsonyt!

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen sorsom bús közöny…  (Reményik Sándor)

 A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.  (Dan Millman)

Első életkép:  Dunántúli kis-gyülekezet hálaadó ünnepségén az elöljáró a következő szavakkal buzdítja az ünnepet ülő közösséget: „Ritkán hallunk egymásról és ez jó. Mert azt jelenti, hogy nincs ügy. Nincs olyan ügy, amely eljutna hozzám. Amelyben közbe kellene avatkoznom…”

Szikszai Szabolcs: Nem evilágból valók?

„A Gyónás azután került a felhasználókhoz, hogy 2011 január 24-én Benedek pápa a közösségéhez szólt a tömegkommunikációról és a közösségi portálokról. Ezeket elfogadhatónak, sőt, hasznosnak ítélte, és főleg a fiatalokat buzdította arra, hogy használják őket.”

1 iPhone és 10 Miatyánk -  hvg

Lehetséges, hogy az én egyháztörténeti ismereteim hiányosak, de én úgy tekintek a reformációra, mint arra a robbanásszerű történésre, aminek következtében a keresztyének elkezdtek az emberek nyelvén beszélni. Természetesen korábban is az emberek nyelvén beszéltek, csak a pár száz évvel korábban élő emberek nyelvén. Míg a reformáció idején az egyházban lényegében statisztaszerepet töltött be az egyháztag, addig a reformáció hatására hirtelen a figyelem középpontjába került az ember. Luther szállóigévé vált mondata fejezi ki talán ezt a felismerést a legszebben: oda kell figyelni a nép nyelvére. Azzal együtt, hogy a prédikátorok, papok elkezdtek az adott nép nyelvén beszélni a Bibliáról, amit szintén elkezdtek az adott nép nyelvére lefordítani, itt ennél sokkal több is történt.

Oldalak