A koronavírus jele

Ha most bibliai korban élnénk, avagy a klasszikus keresztyénség uralta századokban, akkor azt mondanánk, hogy a koronavírus megjelenése: jel. Mert akkor nem azt kérdeznénk, hogy hogyan jött létre a vírus, hogyan terjed, hanem azt, hogy miért kaptuk ezt? S a válasz is egyértelmű lenne: a koronavírus Isten büntetésének a jele. De ma már nem illik ilyet mondani, meg különben is, miféle szakmaiatlanság lenne ez? Jobb, tudományosabb, pontosabban tudományosan materialistább, ha a vírusban tényleg csak egy vírust látunk, amelynek az eredetét ma még nem látjuk, a védekezést ellene még nem tudjuk, de nem kérdéses, hogy előbb-utóbb leküzdjük. Félre kell tehát dobni az olyan ásatag eszméket, amelyek egy ilyen fenyegető jelenségből valamiféle mélyebb értelmű üzenetet vélnek kiolvashatni, s felteszik a „miért?”, a „mivégre?” teljesen inadekvát kérdéseit. Egy ilyen megközelítés maga az irracionalitás. Nem az. Miközben a magam részéről nagyon remélem, hogy a tudomány sikerrel küzd meg a vírussal, s figyelek is a javasolt megelőzési szabályokra, ez a járvány mégis többletjelentést hordozhat, túlmutatva a matériának nevezett valami önmagában vett valóságán.

Ne hagyjátok az úrvacsorát és a kézfogást!

Kérjük, hogy az istentiszteleteken külön-külön úrvacsorai kelyhekben osszák az úrvacsorai bort. Ne igyanak nagy, közös kehelyből! Sok gyülekezetben szokás, hogy a lelkipásztor istentisztelet végén kézfogással búcsúzik a hívektől. Kérjük, hogy járvány idején tekintsenek el ettől.

Koronavírus: a Magyarországi Református Egyház felhívása - reformatus.hu

Reményik Sándor 1925-ös verssorai jutottak kicsit módosítva eszembe, amikor olvastam az evangélikus felhívást. Ne hagyjátok az úrvacsorát és a kézfogást! Nem palotaforradalmat indítok, csupán azt írom le, hogy úgy vélem, a koronavírusnak nagyobb a füstje, mint a lángja. A füst pedig az, ahogyan az eucharisztikus konferencia évében, és arra reflektálva az úrvacsora témáját körüljáró dunántúli lelkészkonferencia évében reagált a magyarországi három nagy történelmi felekezet. Kommunikációs elvárások - pipa! Hitbeli tanúskodás - pipa? Számtalan influenza járvány és látogatási tilalom volt hazánkban, mégsem olvastunk úrvacsorát és testvéri köszöntést érintő útmutatást.

Mentsétek meg lelkeinket!

Ha elkezdünk missziói módon élni, és tudatosan megérinteni az embereket szeretettel, tettekkel, beszéddel, akkor a gyülekezeteink sokkal inkább hatással lesznek a körülöttük élőkre – foglalta össze a Tanúim lesztek! célját annak indulásakor Lovas András dunamelléki missziói referens a Parókia Portálnak adott interjúban. – Missziói szemléleten nem azt értjük, hogy innentől kezdve Bibliával a hónunk alatt szaladgálunk az utcán, és mindenkinek beszélni kell Jézus Krisztusról, hanem azt, hogy meglátjuk Istennek a történelmen átívelő nagy tervét, azon belül az egyház helyét és a saját magunk küldetését.

Krisztus tánca vagyunk - reformatus.hu

A Kötőszó oldalán jelent meg egy írás, melynek címe: Az elveszett misszió. Ebben olvasható az a történet, amely egy, a tengerparton álló életmentő állomásról szól. Az ott dolgozó néhány ember egyetlen célt tartott szeme előtt: a tengeren bajba kerültek megmentését. Folyamatosan a vízre figyeltek, nem törődtek a legnagyobb viharral sem, rögtön menteni indultak, ha azt látták, valaki a segítségükre szorul. Egy idő után azonban valahogy elfelejtkeztek eredeti céljukról. Pedig egyre többen lettek a „megmentők”, sokan csatlakoztak hozzájuk. Ezzel egy időben azonban berendezkedtek a kényelmesebb életre, jól érezték magukat, már nem szívesen kockáztatták életüket. Akik ragaszkodtak az eredeti küldetéshez, el is hagyták őket. Néhány méterrel távolabb újból elkezdték a hősies munkát: a nagy vízen veszélybe került lelkek megmentését. Hamarosan azonban pontosan az történt velük is, mint azokkal, akiket ott hagytak. Fáradságos nyűggé vált számukra az életmentés, sokkal jobban érezték magukat a hozzájuk hasonlók között, élvezték a társasági életet, a kényelmet, azt, hogy jól mentek a dolgaik. Manapság a tengerparton egymás mellett találjuk az eredetileg mentő szándékkal létrejött közösségeket, csak éppen a hajótöröttekkel nem törődik már senki, pedig időről-időre ott vergődnek a vízben. Senki nem menti meg őket.

Korona az egyházban

Bár még nincs megerősített fertőzött Írországban, az egyház több óvintézkedést is bejelentett a koronavírussal szemben – jelenti az Irish News.
Írországban hivatalosan még nem regisztráltak CoVID-19 fertőzöttet, viszont az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország február 28-án jelentette be az első esetét – egy olyan férfit, aki Dublinon keresztül tért vissza olaszországi útjáról. A hírre nemcsak az ír hatóságok, hanem az Ír Katolikus Egyház is megkezdte óvintézkedései sorát.

A négy ír püspökség minden plébániájára szétküldött levél utasításai szerint a járvány lejártáig szünetelnie kell a békeadásnak a szentmiséken, a kézfogás helyett a püspökök egyszerű fejbiccentést ajánlanak a híveknek.

Az Ír katolikus egyház felfüggesztette a kézfogást a szentmiséken – danubeinstitute.blog

Napjaink sztártémája: a korona vírus körül kialakult vészhelyzet. Az élet minden területén jelen van: érinti a politikát, a gazdasági helyzetet, az egészségügyet (természetesen) és a mindennapi élet egyéb felületeit.

Ennek még meglesz a böjtje

Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. ... A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével ... a böjt a Szentírásban soha sem öncélú, hanem mindig a bűnbánat, a gyász, az Istenhez forduló kérés vagy pedig a nemzeti tragédiákra emlékezés kísérőjeként jelenik meg. ... Az Ószövetségben nincsenek a böjtre vonatkozó egységes előírások, viszont voltak külső jellemzői, mint a bűnbánó öltözék, hamu fejre szórása vagy épp a tartózkodás az ételtől, italtól. A böjt célja az ember Isten előtti megalázkodásának kifejezésre juttatása volt. Ugyanakkor a próféták hangsúlyozták, hogy a külső, fizikai böjt belső megújulást kell, hogy szolgáljon, és ennek a felebaráti szeretet cselekedeteiben is meg kell nyilvánulnia. Az Újszövetségben - Lukács evangéliuma szerint - Jézus nyilvános működésének kezdetén negyven napra elvonult a pusztába. Az ő példája nyomán az első keresztény közösségek számára is alapvető volt a böjt és az imádságos lelkület. ... "Mindennek az az üzenete, hogy a böjt és az imádság megtisztítja és felemeli a testet és a lelket, így az ember alkalmasabbá válik Isten szavának befogadására és tudja, hogyan kell helyesen cselekedni" - fogalmaztak. ...

Imádság migráció és koronavírus idején

Bonyolultnak és veszélyesnek nevezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Balkánon kialakult helyzetet, miután több tízezer migráns lépte át Európa felé a török határt.
Bakondi György az M1 aktuális csatornán vasárnap este azt mondta: a török határnyitás óta már mintegy 80 ezren léptek ki Törökországból, miközben eddig mintegy 100 ezer migráns lehetett a balkáni útvonalon.
Ráadásul a migránsok egy része Iránból vagy Iránon keresztül érkezik, ahol a koronavírus-fertőzés egyik gócpontja van – tette hozzá. Utalt arra, hogy Magyarország határozatlan időre felfüggeszti az illegális migránsok beengedését a tranzitzónába, miután – mint mondta – összefüggés van a koronavírus és az illegális migráció között.

Bakondi: összefüggés van a koronavírus és a migráció között - hirklikk.hu

Lehet félni és másokban félelmet kelteni... Lehet izgatottan lesni a hírportálokat, pánikszerűen vásárolni és bespájzolni alapvető élelmiszereket, nem utazni, rendezvényekre nem menni, kezet nem fogni... Lehet tehetetlenül és apatikusan hallgatni munkahelyen, ismerősök és ismeretlenek között, megadva magunkat sorsnak, meg hogy úgy sem tudunk mit csinálni és lesz, ami lesz... És lehet imádkozni is..!

Együtt

Egyetlen módon lehet meghaladni Trianon sokkját, ha egy új közép-európai egységben „oldjuk fel ellentéteinket” – jelentette ki az Országgyűlés elnöke pénteken Nagykanizsán, a helyi református egyházközség által szervezett fórumon. Kövér László kiemelte, soha nem volt olyan reményteljes egy új közép-európai együttműködés indítása, mint most, 2020-ban. Ennek az a célja, hogy kölcsönösen „tekintettel legyünk egymás érdekeire, de segítsük is egymást” a nemzeti érdekek megvalósításában – tette hozzá.

Kövér László: Egy új közép-európai egységben „kell feloldanunk ellentéteinket” – mandiner.hu, 2020. február 28., (MTI)

 

Fontos gondolatot fogalmazott meg Kövér László házelnök egy pénteki, nagykanizsai gyülekezeti fórumbeszélgetésen. Év elején egyszer már reposztoltunk a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról, akkor Ablonczy Balázs történész gondolatai szolgáltak dobbantóul. (Interjúreposzt). Valószínűleg fogunk is még.

Jó lenne tudni, mitől egyházi az egyházi iskolákban dolgozók állásfoglalása

Mindenekelőtt széles körű megegyezésre van szükség az oktatás minden szereplőjének részvételével! A szakmai konszenzus megteremtése az oktatáspolitika súlyos adóssága a rendszerváltás óta. Pedagógiai közhely pedig, hogy ezen a területen évtizedek kiszámítható működése szükséges a társadalom minden részében érzékelhető eredmények megszületéséhez.

Állásfoglalás az oktatás mai helyzetéről - Piarista Gimnázium Budapest

Egyházi iskolákban dolgozó pedagógusok állásfoglalást tettek közzé. Javaslom mindenkinek, alaposan olvassa el. Az állásfoglalás első benyomásra nagyon szimpatikus, számos igazságelemet tartalmaz. Éppen ezért élénk, támogató visszhangra is találhat, hiszen ki tagadhatná, hogy vannak elég súlyos problémák a magyar oktatásügyben (például teljesen helytálló az állásfoglalás azon megállapítása, hogy a pedagógusok bérezése megalázó. Az is, hogy nagyon magas a kötelező óraszám). Mégis, már megbocsássanak nekem a támogató pedagógusok és szimpatizánsok, az állásfoglalást inkább tekintem ellenzéki politikai terméknek, semmint kiegyensúlyozott kritikának. Azt is elmondom, miért.

Nincs új a NAT alatt?

A magyar oktatás problémáiról, a Nemzeti alaptantervről már sok bírálat jelent meg, de talán egyik sem vágott annyira a kormány elevenébe, mint az egyházi iskolák tanárainak most megjelent, higgadt állásfoglalása. A nyílt levelet mostanra már közel 1200 katolikus, evangélikus, református iskolában tanító tanár írta alá. Ott vannak köztük az ország neves piarista és ferences gimnáziumainak, az evangélikus Fasori Gimnáziumnak a tanárai, mint ahogy Soprontól Nyíregyházáig számos más egyházi iskola pedagógusa is. 

Az egyházi iskolák tanárainak kritikája a rendszer elevenébe vág - index.hu

A Prédikátor könyvének kezdő soraiban olvashatjuk a nagy felismerést: nincs új a nap alatt (Préd 1,9). Két napja mégis úgy csattant a virtuális világ netasztalán a piraista tanárok natos véleménye, mintha ennél váratlanabb és újabb széles e világon nem is történhetett volna. Az antisoros védjegyű, kormányhűség netovábbjának tartott egyházak veteményeskerjeinek porkavarása valóban váratlan. Állítólag kormánytelefonok égnek az érintett iskolák irányába, hogy helyreigazíttassék ez a fogalmazvány. Állítólag.

Korunk égető problémái

Ma jóval nehezebb egy huszonévesnek elkezdenie az önálló életét, mint negyven éve, és csak úgy érhető el változás, ha a döntéshozók mellett saját maguk is hallatják hangjukat. Ötödik alkalommal rendezték meg az Európai Parlamentben a Youth Transition konferenciát, amelyen 15 ország fiataljai osztották meg a generációjukat érintő problémák megoldására vonatkozó ötleteiket.

Mi nyomasztja a mai fiatalokat? – kepmas.hu

A Youth Transition konferencia idei találkozóján 15 ország 30 fiatalja találkozott. Témájuknak alapot adott a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke által megfogalmazott gondolat: „Korábban, a hetvenes években csupán három átmenet volt az emberek életében: a munkába állás, a különköltözés és a családalapítás. Ezek ma sokkal komplikáltabbak, és más tényezők is változásokat eredményeznek, például a munkanélküliség vagy az új technológiából fakadó lehetőségek.” 

Oldalak