Vigyázó szemetek ide-oda vessétek!

...a keresztény kultúrának nincs radikális alternatívája, pontosabban fogalmazva semmiféle alternatívája nincs. A kereszténységgel „belülről” leszámolni kívánó kísérleteket, a felvilágosultak diktatúrájának nettó barbarizmusát, a bolsevizmust, a nemzetiszocializmust ismerjük. A kívülről érkező, valóban létező alternatíva pedig az iszlám. Nincs másik.

A pusztítás megváltástana - nem csillapodó amerikai erőszakhullám: a demokráciát csőcselékuralomra cserélik? - magyarnemzet.hu

Elvesztvén a gondolkodást körülölelő naivitást, az emberre rászakad a felismerés: minden politika. Elvesztvén a keresztyén gondolkodást körülölelő naivitást, az emberre rászakad a felismerés: szinte minden egyházpolitika. Helyezkedés, érvényesülési érdek, markolási szándék, vízió... s mindez nyakon öntve egy nagy adag kegyességgel, ami tulajdonképpen a köpönyeg szerepét tölti be (elrejt, eltakar, befed). Eszköz ahhoz, hogy környezete számára létrehozzon egy illúziót, és néha még saját magának is, hogy jogalapként szolgáljon.

Küzdelem a jelentésért

A német alkotmány diszkrimináció elleni klauzulája egyebek között tiltja a rasszalapú megkülönböztetést. A Zöldek két vezető politikusa szerint a megfogalmazás helytelen, hiszen a rasszizmus logikáját veszi át: azt sugallja, hogy léteznek rasszok, miközben azok valójában csak társadalmi konstrukciók. Ezért a ’faji alapú’ megkülönböztetés helyett a ’rasszista megkülönböztetés’ tilalmát iktatnák az alkotmányba, mondván ez nem sugallja, hogy valóban léteznek rasszok.

Német rasszizmusviták - Metazin

„Polgártársak, attól kell tartanunk, hogy a forradalom, mint Saturnus, sorra felfalja valamennyi gyermekét, és despotizmust eredményez, annak minden velejáró szerencsétlenségével!” - mondotta Pierre Victurnien Vergniaud, a Gironde nevű mérsékelt köztársasági párt vezetője 1793 tavaszán. Szegény Vergniaud, akit ugyancsak kivégeztek, valószínűleg nem volt tudatában prófétikus mondata történelmi jelentőségének.

Jakab-Köves Gyopárka: Flash

Vasárnap egy kis falu nagyon kicsi templomában szolgáltam. Összesen huszonketten voltunk, de így is nagyjából tele volt a templom. A gyülekezet jó kedvvel, élénken figyelt, nagyszerűen énekeltek. Jó volt közöttük lenni, és ahogy álltam velük szemben, jó volt érezni, hogy szinte hullámzott a nyitott, érdeklődő ráhangoltságuk.
Többek között feltettem azt a költői kérdést, belegondolunk-e abba, azon a vasárnap délelőtti órán hányan fordulunk együtt Istenhez? Micsoda erő van abban, hogy megszámlálhatatlan hang szól most Felé? Ha csak egy rövid gondolatnyi kísérletet teszünk, már beleborzongunk abba, micsoda lélekszámbeli erőt jelent a keresztyén egyházak jelenléte a világban.

Jakab Bálint: Visszanéztem félutamból

 

Alig akad magyar, aki ne ismerné az Elindultam szép hazámból című népdalt. Énekeljük, mint szépen rímelő adottságot, mint a köztes lét veszteségét, hiszen az a tapasztalat van mögötte, amitől szép volt és szép ez a haza. Engem mégis izgat a címben is idézett megfogalmazás, hogy amikor elindul valaki, honnan tudja, hogy hol van az út fele? Ami ezentúl fogy a célig.
Merthogy visszanéztem félutamból, mondja a népdalban útjára induló.

Oké, nem oké

„Elnézést kérek minden tisztességes diáktól, aki mindenféle másolás, súgás vagy más trükközés nélkül képes volt elvégezni az egyetemet. Őszintén csodálom önöket.” – Igor Matovič szlovák miniszterelnök

Új Szó online: Ezúttal Matovič került a plágiumbotrány középpontjába – lemond, ha teljesítette ígéreteit, 2020. július 16.

Amikor a szlovák kormányfő utoljára a magyar hírekben szerepelt, olyan pozitív színben tűnt fel, ami ritkán fordul elő hazánkban szomszédos állam kormányfőivel. A trianoni békediktátum százéves évfordulója alkalmából száz felvidéki magyar közéleti szereplőt hívott a pozsonyi várba, elnézést kért és együttműködést ajánlott. S jóllehet, a máig érvényben lévő benesi dekrétumokról kitérő választ adott, az embernek az az érzése támadt, hogy még annál is jóval tovább ment, amit egy szlovák, szerb, pláne román vagy ukrán kollégájától elvárt volna az, akinek családjában komoly traumákat okoztak az elcsatolást követő atrocitások.

Picikét bonyolultabb, összetettebb

– Csoda egyébként, ha kiakadnak önre a hívek? Elvileg a papot Isten hívja el. Milyen isten az, aki még a papját sem tudja jól kiválasztani?

– Egy ilyen lépés megrogyasztja egyesek világképét, pontosabban azt, ahogy látni szeretnék a világot. És láttatni, olyan egyszerűen, ahogy csak a mesékben van. A világ ennél picikét bonyolultabb, összetettebb.

„Nem akartam csendben elsunnyogni” – mélyinterjú a papságot hátrahagyó Füzes Ádámmal - Válasz Online

A Hagia Sophia, avagy néhány szó a hagyományról

A Hagia Sophia ne váljon ismét a szembenállás és ellenségeskedés helyévé, hanem tartsa meg nemzeteket és vallásokat egyesítő szerepét – kéri az Egyházak Világtanácsának (EVT) főtitkára, Ioan Sauca professzor Recep Tayyip Erdogan török elnököt.

A Hagia Sophia sorsa aggasztja a keresztyéneket - reformatus.hu

A Hagia Sophia muszlim kultuszhellyé visszaalakításának élénk visszhangja azért jelentős, mert akár történelmi adalék is lehet egy ma zajló világméretű kulturális küzdelemhez. Ennek a már régóta folyó, s ezernyi formát öltő küzdelemnek voltaképpen egyetlen kérdése van: a hagyományhoz való viszony.

 

Református unió azaz Papék házából

Három felvidéki lelkipásztor ráébredt arra, hogy együtt sokkal többre képesek, mint külön-külön, videócsatornájuk pedig azóta szárnyal.

A karanténidőszak alatt virágzásnak indult kezdeményezés három felvidéki református lelkészhez köthető: „Gábihoz”, azaz Blanár Gabriellához; „Mikihez”, azaz Kiss Miklóshoz; és „Böszihez”, azaz Böszörményi Tamáshoz.

Papék a kamera mögött – parokia.hu

Nem olyan régen, a Somogy megyei Katolikus Egyházmegye püspöke, Varga László indította el az úgynevezett plébániai uniót, avagy egyetemleges megbízást. Lényege, hogy három plébános közös háztartásban élve látja el a rájuk bízott szolgálatokat. Személyesen is ismerve a fiatal szolgálattevőket, biztos vagyok benne, hogy közösségük egymást és a rájuk bízott gyülekezeteket is erősíteni fogja.  Jó elképzelésnek és hatalmas segítségnek vélem ezt a fajta megoldást. Főleg a napokban felröppent hír után, melyben egy katolikus pap őszintén felvállalta, hogy nem szeretne egyedül megöregedni (természetesen csak én kerekítem le a kilépés okát, ennél azért összetettebb). 

A rend őre

Idén 491 állami fenntartású köznevelési és szakképzési intézményben kezdhetik meg munkájukat az iskolaőrök – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán. Több kaposvári iskolában is iskolaőrök ügyelnek a rendre. Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre; feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása, amelyekben erre leginkább szükség van – áll a közleményben.

SZEPTEMBERTŐL 8 KAPOSVÁRI ISKOLÁBAN LESZ ISKOLAŐRSÉG - kaposvarmost.hu

Üres tantermek, vakációzó gyermekek, töltődő tanárok. A legtöbb nyáron ezek és hasonló képek jelennek meg előttünk, ha az iskolára gondolunk. A mostani nyár azonban más, mint az eddigiek. A szokásostól eltérő gondolatok járnak a fejünkben. Tele vagyunk kérdésekkel és aggodalmakkal. A tanév végén még abban reménykedtünk, hogy túl vagyunk a nehezén, legalábbis a járványügyi adatokat látva fellélegeztünk. Gyermek, szülő, tanár együtt sóhajtott: igen, teljesítettük, megoldottuk. A személyes találkozás lehetősége nélkül, ismert és újdonságnak számító technikai megoldások segítségével mégis csak sikerült leadni és befogadni az aktuális anyagot, előrébb jutni az ismeretben, elsajátítani mindazt, ami szükséges. Megtettük, ami lehetett és kellett. Még egyszer azonban nem szeretnénk ezen végig menni. Arra vágyunk, hogy szeptembertől minden a maga megszokott módján folytatódjék. Addig pedig jó lenne nyugodtan élvezni a nyarat.

Ember vagyok

„Bátran beszélek a rázós dolgokról is, mert meg vagyok győződve arról, hogy a cigánykérdés nem szenzitív probléma. Itt nagyon nyíltnak kell lenni. Kiborít ez a »pol. korrekt« romázás. Le kell szállni a földre, és megmondani, hogy kivel mi a probléma! Én is szégyellem, hogy csak ennyi iskolám van, de legalább próbálok megváltozni! Az igényességet kell az emberekbe belenevelni, az hozza magával a többit. De ha korrektségből nem merek szólni, hogy »te, öreg, lóg a fika az orrodból«, sosem tanulja meg, hogy figyeljen magára.” 

 „Reggel hallottuk, hogy a Lacika. El se hittük” 444

Oldalak