Ez viszont új módon veti fel a birtoknagyság és a hatékonyság közötti összefüggést is: a precíziós mezőgazdaság és a műhold által vezérelt géppark nem feltétlenül igényli a nagyobb birtokméretet, de amit nélkülözhetetlenné tesz, az a termelők közötti szoros kooperáció, az agrotechnikai eredmények azonnali és lehető legkisebb költséggel járó ismerete és azok alkalmazása, a viszonylag egyenletes gazdálkodási kultúra a mezőgazdasági termelőkön belül. Ez az, amiben Magyarország le van maradva. A hazai mezőgazdaságot (is) a szélsőséges egyenlőtlenség jellemezi nemcsak jövedelemben, hanem a gazdálkodási kultúrában is. A precíziós mezőgazdaság használatával nem fér össze ez az egyenlőtlenség. Ennek leküzdésében kulcsszerepe van az élelmiszeriparnak.

 Cselédkapitalizmusból a 4. ipari forradalomba piacesprofit.

A cikkíró a mai magyar mezőgazdaság tarthatatlanságáról ír. Nem lehet ezzel a cselédkapitalista szemléletmóddal jól és jót termelni. Kizsákmányolással, - értsük ezalatt a mások, vagy saját magunk, esetleg a termőföld kizsákmányolását- és silány áru termelésével, a fogyasztók becsapásával nem fenntartható a rendszer. Kölcsönös hazugság, bizalmatlanság és önzés abszolút versenyképtelenné teszi a hazai termelőket. 

Bevallom a 4. ipari forradalomról, amely már elkezdődött, nem sok jót gondoltam. De van és ez a mezőgazdaságot is alakítani fogja. Nem marad úgy, mert kényszeríteni fogja a jelenlegi résztvevőket a változtatásra. Mert ha nem, akkor kimaradnak, eladósodnak és elveszítik a földjeiket és azokhoz kerül, akik vállalják az újabb formákat. Ezek az egészséges életmódot segítő élelmiszerek termelése és az ökológiai követelményekhez igazodó termelési szerkezet kialakítása. Olyan technológiai fejlődés történik, mely egy új kifejezést is ad nekünk, a precíziós mezőgazdaságot. Adott termelési terület talaj- és éghajlati körülményeihez igazodó módon választják ki a vetőmagot, döntenek az öntözés módjáról, gyakoriságáról, a vegyszerek használatáról vagy kiváltásáról az ültetési renddel. 

Ez egy nagyon száraz történet. De mégis izgalmassá válik egy szakember szájából az, hogy szükség van egy új gazdálkodói kultúrára. Ez nem bírja az egyenlőtlenséget. A résztvevőknek partnernek kell egymást tekinteni. Az élelmiszeriparnak a termelőket segítenie kell információval, az iparnak technikával, és a gazdaságpolitikának pedig szerveznie kell a piacra jutást és kialakítást. Nem a technika hiányzik, hanem a megfelelő gazdasági kultúra.

Miből is alakulhat ki? Ez etikai kérdés.

Tavaly Svájcban járva, a reformátorok életrajzával ismerkedve, előjött egy-egy történet. Zwingli a szegényebb svájciaknak nem a zsoldos katonáskodást ajánlotta. Keressetek más munkát, ne a keresztyén embereket öldököljétek pénzért. Kálvin pedig szintén szorgalmas munkát ajánlotta. Gyártsatok olyat, amihez kevesebb anyag ám több figyelmes munkára van szükség. Pl. óra. Svájci óra?!

A modern mezőgazdaság is igényli az etikát. Közös munka és akarat, közös ethosz nélkül nincs modern termelés sem. 

Ezt is hozadéka a hitbeli közösségi életnek. De nyilván előbb van a hit és a közösség és utána ebben, ebből fel tud épülni a közös érdekű gazdaság. Az úgy bizonyosan nem működik, hogy parancsszóra hiszünk, mert akkor annak a gazdaságra nézve is micsoda jótékony hatása van. Sokkal inkább úgy van az, ahol Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nem mondhatom, hogy térjél meg, mert akkor a 4. ipari forradalom a te földedet segíti. De azt igen, hogy térj meg, mert ez az ember egyetlen igazi értelmes cselekedete. És a feltétlen önátadás után, úgy, hogy nem is vártam és nem is számítottam rá, az a meglepetés ért, hogy Isten áldása igaz. 

Sajnos ma Marx által észrevett és kimondott tétel jobban érvényesül. A lét határozza meg a tudatot. (  mi van, ha a gazdasági-technikai termelési viszonyok valóban meghatározzák a társadalmi-politikai viszonyokat? Mi van akkor, ha az egyes szereplők nem azért képviselnek szörnyűséges és elnyomó álláspontokat, mert ésszerű vita során erre a döntésre jutottak, hanem azért, mert ez szolgálja az érdekeiket? )

A gazdaság is áhítozik valamiféle rend után, amiben van bizalom, kapcsolati tőke, minőség és közös érdek. 

linkajánló:  Elrettentő kutatási eredmények - 60 évünk van hátra a termő Földön https://www.agrarszektor.hu/novenytermesztes/elrettento-kutatasi-eredmenyek-60-evunk-van-hatra-a-termo-foldon.3382.html

MI VAN, HA MARXNAK VAN IGAZA?    http://kettosmerce.blog.hu/2017/09/03/mi_van_ha_marxnak_van_igaza