Kiknek szól a Cursillo? A Cursillo nem csak a vallásos embereknek való. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire. Szól mindenkinek, aki szeretné komolyan megvizsgálni önmagát, az életét, kapcsolatát másokkal és Istennel. 

Üdvözlünk a magyar református cursillo honlapján ! refcursillo.hu

Mi a Cursillo? A Cursillo spanyol eredetű szó, kis vagy rövid "kurzust", tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől vasárnap estig tartó együttlét bentlakással, ahol lelkészek és világiak a keresztyén hit mai világunkban is érvényes igazságait, a keresztyén élet kiteljesedésének lehetőségeit, valamint a keresztyén emberi kapcsolatok mintáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal. Egy szeretetteljes közösség, amelyben alkalom nyílik új felismerések meglátására hívőknek és keresőknek egyaránt.


Megfáradtam.    "Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak." Ézsaiás 40, 30

Elmentem.  "ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint." Máté evangéiuma 8, 13

Mit találtam?  "aki keres, talál" Lukács evangliuma 11, 10

Felüdültem. "Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" Jelenések könyve 22, 17

Nem vagy egyedül.  "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." János evangéliuma 14, 18

Ajánlom! "De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." Ézsaiás 40, 31

Ébresztő... „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Efézusi levél 5, 14

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” Római levél 1, 16-17

SDG!  Soli Deo Gloria

De colores

 

 

 

 

Hozzászólások