"Bizonyos voltam abban, hogy magyarul ezentúl csak hazudni lehet, amire nem volt semmi kedvem; szerepe lehetett ennek is abban, hogy szabadulásom után a festészet, a leonárdói „néma nyelv” iránti érdeklődésem újraéledt.  Aminek persze, mint számomra idővel kiderült, a puszta veszélyességen túl mélyebb értelme is volt, későbbi ökológiai érdeklődésemmel is összefüggő: a festészet a hivatalos, technicista világnyelvből rég kiszorított gondolatok kifejezésére is képes, s így bizonyos értelemben a költészet másik felének is tekinthető.”   Karátson Gábor önéletírása  keresztenymuzeum pdf

„Mondom, a dolog nem ment éppen simán, ha utólag valamely életterv megvalósulását látom is benne. A gimnázium felsőbb osztályaiban már a költői (írói) pályára készültem; ennek ellenére először, sikertelenül, építésznek, majd a bölcsészkarra, magyar-német szakra jelentkeztem; oda ugyan felvettek, de akkoriban dívó „átirányítással” végül a jogi karon kötöttem ki. Folytattam költői kísérleteimet, bizonyos voltam benne, hogy jogász nem leszek. Könnyebben ment, mint hittem volna. Az 1956-os forradalomban való részvételemért először három, másodfokon másfél év börtönre ítéltek, az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kizártak."

Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz! Mikeás próféta 7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valaki halott a képen

"magyarul ezentúl csak hazudni lehet". Ez kis mondatrész kapott el. '56 után még értelmezhető, de hogy ma is ez az érzésem... Mindig valakire figyelve kell kimondani a szavakat. Nemcsak az írással kell vigyázni, mert a telefon is rögzít. Fél évre minden mobil hívást rögzítenek. Az e-mail is átmegy egy nagy szűrőn, különös tekintettel bizonyos szavakra. A vezetékes telefon is kattog. Chauchescu uralkodáásnak utolsó éveinek egyikében Segesváron ültünk a parókián és beszélgettünk volna valami nagyon fontosat. Ekkor Dávid Laci bácsi, a lelkész, kivitt minket a füdőszobába, megengedte  a vízcsapot, és ott suttogtunk sokat. Egyszer egy évvel később, egy héttel a temesvári események előtt, ismét fontosat beszélgettünk volna, de akkor nem vitt ki a fürdőszobába. Kérdeztük, most nem kell konspirálni. Nem lehet mindig hallgatni, válaszolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valaki halott a képen

Tehát ma is itt vannak a követelmények. Meg kell felelni a nyelvjárásoknak.  Álljon itt pár sor Tamás Gáspár Miklóstól:  "A magyar kormány hatékonyabb lehetne Európában, ha úgy vezetné be a posztdemokratikus tekintélyi államot, hogy nem szaval róla egyfolytában. De ez a magyar kormány sikere lenne, nem a magyar népé. A tévesen „baloldalnak” nevezett neokonzervatív ellenzék sikeresebb lesz Európában, mert úgy beszél, ahogy Brüsszelben szokás beszélni. De a jelenlegi kormány is úgy cselekszik, csak a ma uraló európai tájszólást nem hajlandó használni."  

A mai magyar közéletben is van pár "nyelvjárás". Annak megfelelően, hogy ki melyiket beszéli alakulnak a körök. Vagy éppen a körök hozzák létre a nyelvjárást. A lényegük, hogy mivel ugyanazon fogalmak alatt mást akarnak érteni, semmi esély sincs egy közös szótárra. Ezen nyelvjárásokba bebolondított emberek trágárságaikkal és ocsmányabbnál ocsmányabb köri jelszavaikkal gúnyolják ki a másik "tájszólását". Olyanok, mint akik légnyomásos háborús veteránt zsongnak körül és élvezik, hogy megtehetik. De kegyetlenek. Mint a baromfiudvar tyúkjai, akik halálra verik a láthatóan mást vagy gyengébbet, ha éppen többségben vannak és kívülről éppen elnéznek.

Hérodotosz ír egy tárgylevélről, melyet a szkíták küldtek az őket megtámadó Dárius perzsa királynak. Egy egeret, egy békát, egy madarat és öt nyílvesszőt. Találgatták az értelmét a levélnek, majd arra jutottak, hogy teljesen meg akarnak hódolni. Mivel az egér a földben él, a béka  a vízben, ezt át akarják adni. A madár és nyílvesszők a gyors lovas hadsereget és a teljes fegyveres katonaságot jelképezi, ezekkel is meghódolnak. Tévedtek. Az igazi értelme más volt. Ha nem bújtok a föld alá, mint az egerek; vagy nem rejtőztök a mocsarakba, mint a békák, vagy nem repültök magasba, mint a madarak, akkor nem fogtok hazatérni, mert nyilaink végeznek veletek!

Ideje lenne egy közös szótárat írni, amit pontosan ugyanúgy értünk.

Nem tudok festeni, mint Karátson Gábor. Csak régi szavakat ismerek. Szépeket vagy kevésbé szépeket, de igazakat.

יט  הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם, אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ--הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה; וּבָחַרְתָּ, בַּחַיִּים--לְמַעַן תִּחְיֶה, אַתָּה וְזַרְעֶךָ.
Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! 5Mózes 30.19

10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.  
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Lukács evangéliuma 16.10

Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Zsoltárok 146. 3

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Máté evangéliuma 14. 27

Ez az ecsetem, ezek a képeim. Ez a nyelvjárásom. Ha magyarul csak hazudni lehet, az a remény, hogy "bibliaiul" nem lehet. Ha tévednék, mint Franklin Benjamin sírfelírata is reméli, van reset.   "Itt nyugszik FRANKLIN BENJAMIN könyvnyomtatónak teste ócska könyvhöz hasonlatosan,amelynek tartalma kivétetett, s amely címétől és aranyozásától megfosztatott. S íme pondróknak adatott táplálékul, ámde maga a mű nem megy veszendőbe, hanem - mint a megboldogult hiszi - egykoron új és szebb kiadásban fog megjelenni átnézve és kijavítva - a Szerző által."

 

 

 

 

Hozzászólások