Az idei év madarát rendhagyóan nem a közönség választotta szavazataik alapján, hanem az MME szakemberei, tekintettel arra, hogy egyesületünk 2014-ben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját.      

Túzok a 2014 év madara  mme.hu

A túzok (Otis tarda) hazánk és Európa legnagyobb termetű röpképes madara, a pusztai táj szimbóluma.

Mit tudhatunk a túzokról?

Szárnyfesztávolsága elérheti a 2,5 métert is. A kakas magassága mintegy 100 centiméter, tömege elérheti a 18 kilogrammot, de a tyúk átlagosan csak 4,5 kg. Tavaszi időszakban a kifejlett állatok táplálékában magvak, levelek, hajtások, bogarak, egyenesszárnyúak, hernyók, esetenként kisemlősök, gyíkok, madárfiókák is megtalálhatóak. Télen kifejezetten növényevő, különösen kedveli a repce levelét.

Az egykor összefüggő európai állomány feldarabolódott. Hazánkban az utóbbi évek felmérései szerint jelentős állományai csupán a Kisalföldön, a Duna-menti síkságon, a Nagy-Sárréten, a Bihari-síkon és a Hortobágy térségében maradtak fenn.

Őzet, ludat, hattyút, fácánt a vonat és kocsi ablakából is sokat láthatunk. Túzokot nem. Kevés él már belőlük (kb. 1500 egyed). Meg viszonylag rejtőzködő életmódot folytat. Ha ember jár arra úgy kell felverni. Arany János Toldi című művében az ittasodott Toldi György legényeivel provokálja Miklós öccsét.

„Hé fiúk! amott ül egy túzok magában,
Orrát szárnya alá dugta nagy buvában;
Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e?
Meg kell a palánkot döngetni körűle!”

Felébredt és tudjuk "repül a nehéz kő".

A párzási időszakban (dürgés), márciustól májusig  a hímek felfújják magukat és óvatlanabbak lesznek. A földön fészkelnek magas növények között. A fészkelés április közepétől június közepéig tart, ritkán még augusztusban is találkozni röpképtelen fiókát vezetgető tojóval. Fészekalja általában 2, ritkábban 3, vagy 1 tojásból áll. A kakasok 4–6, a tyúkok 4 éves korukra válnak ivaréretté.

Kányádi Sándor Tarlón túzok lépeget

Tarlón túzok lépeget,
mögötte a népe megy:
felesége, fia, lánya,
veje, menye, unokája,
apja, anyja, bátyja, nénje,
nagyszüleje és a dédje,
ipa, napa, sógor, após,
s nem maradhat el az anyós.

Ki totyogva, ki meg futva,
ott megy egész pereputtya.

Tarlón túzok lépeget,
mögötte a népe megy.
Szemelgetnek, tallózgatnak,
estére nagy begyet raknak.

Veszélyeztetett faj. A mezőgazdasági művelés, elektromos távvezetékek a rókák, vaddisznók, kutyák is pusztítják. Mesélték öreg emberek, ha ónos eső volt, akkor lóról is le tudták vadászni karikás ostorral, mert nem tudott annyira repülni. Tipikusan alföldi madár. Az alföld az nehéz terep. Nehéz ott az élet.

Hamvas Béla  Az öt géniusz című munkájában így ír.  "Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény (Dél), a kultiváltság és a szociális egyensúly (Nyugat), a természetközelség és érzékenység (Észak), a szabadságvágy (Kelet) és a szövevényes gazdagság (Erdély), ma és most elsősorban a személyiség kérdése, de olyan értelemben, hogy a népen belül egység és rend és magas színvonal csak abban az esetben valósítható meg, ha ez az öt géniusz az emberek sokaságában harmonikusan tudatossá válik. Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. És ez az egyensúly az, ami történeti emlékezetünk szerint még senkiben sem valósult meg."

Az Alföldről és az ott élőkről azt írja, hogy túlságosan nyílt, ezért az ember védtelenebb és elveszettebb, az ég és föld határtalanabb, de reménytelenebb. Az Alföldön nincs szabadság, csak a sóvárgásban. A nyíltságban bebörtönözve lenni. Az ember meg van fogva. Az Alföld kitermeli a szegénylegényt és a zsíros parasztot. Végletes dolgok ezek. Az egyik kitart a végzet mellett. Ez a kuruc magatartás. A másik meg elárulja azt. Az egyik sóvárog a szabadságra, a másik elárulja, nem a szabadságot, mert az nincs, hanem  a szabadság után való sóvárgást és a véglegességgel szemben tanúsított ellenállást. Ez a labanc magatartás. Fogságban megnyugszik és szövetségre lép a börtönőrrel. A szegénylegénynek nem háza nincs, hazája nincs. A hontalanság nem szabadság. Nem szabadnak lenni annyi, mint kifosztva és meghazudtolva börtönbe vetve lenni. Az Alföld embere ezért különösen alakul. Bizalmatlan, gyanakvó. Magát menti és minden egyebet veszni hagy. Nem tud kialakulni egy szellemi kaszt.

Vajon megmarad-e a túzok? Aki óvatos, de mindig a körülményektől is függ a sikeres költés. Időnként ösztönszinten óvatlan, de enélkül nem tudna szaporodni. Nyilván a kérdés inkább az, hogy ma lehet-e túzok életmódban túlélni, továbbélni, megmaradni. Ez a túzok létmód alkalmas-e a megváltozott körülmények között.

Vajon megmarad-e a magyarság? A mostani létmódunk alkalmas-e a megmaradásra és a továbbélésre.