Megtalálni a leghatékonyabb ránctalanító krémet - A legújabb öregedésgátló formulák hatékonysága tudományos kutatásokon alapul. Próbálja ki a növényi őssejteket tartalmazó nappali és éjszakai krémeket.

Jókívánság 2014-re – oriflame.com

 

A rituálék nagyon is fontos szerepet játszanak életünkben. Mert kereteket adnak, olykor kényszerítenek bizonyos dolgok megtételére. Az újévhez hozzátartozik valamilyen kívánságlista, már ha vannak céljai az életnek. Ha másért nem, a játékosságért. Sok mindent szeretnék, de „a legújabb öregedésgátló formulák hatékonysága” áltatásával megállni az öregedés útján, azt nem, mert az azt jelentené, hogy kámpec.

Jó tündérekre bízom személyes dolgaimat, meg a tündérek Gazdájára, hanem közösségi dolgainkra nézve néhány kívánságot megfogalmaznék.

Szeretnék mindenekelőtt egy jó református hetilapot, igazi, közéleti pezsgő szellemiséggel, egy olyant, amelyik értéket képvisel, konfrontálódik, formál, azaz él. Nézegetem és olvasgatom olykor a hozzánk hasonló helyzetben lévő egyetlen nagyobb és sok kisebb egyház hasonló orgánumait, és szomorúan látom, hogy mindenkiének valahogy életesebb a tartalma, megjelenése, mint a miénk. Nem tudom, hogy miért van ez így, de azt tudom, hogy nem kellene így lenni. Nem átok ez rajtunk, csak éppen így van. Azt is mondhatnám, hogy nekem mindegy, mert vannak más fórumok is, csakhogy miközben ezek töredezettségükben parciális közösségeket érnek el, elveszítjük lassan azt az egyházhoz ragaszkodó idős réteget is, akiknek még mindig a papír alapú újság jelenti az elsődleges tájékozódási forrást. Sőt ennél többet veszítünk. Ismerjük a médiatartalmak és megjelenések irányát, erre a tendenciára nem kellene rásegíteni. De amit ennél fontosabbnak tartok, negyed századdal az ún. rendszerváltás után ki kellene lépni már abból a gondolatvilágból, hogy önmagunkról önmagunknak írjunk. A zárványszemlélet az elzsugorosodás felé vezet. Ha belegondolunk, hogy szegény „kis 176 centiméter, 87 kiló, minden percben kilobbanható, minden bűnnek, betegségnek, bajnak, esendőséges csupáncsakocska Szabó Dezső” egy olyan korban írja meg – részben jogos - kritikáját a reformátusságról (A magyar református öntudat mozgósítása), amikor egy Protestáns Szemle, Kálvinista Szemle vagy Erdélyben Az Út és a Református Szemle, a háttérben pedig az Erdélyi Helikon vagy a Pásztortűz irodalmi és szellemi arcvonal sorakozik, mit gondolna ma ugyancsak ő, aki lávaharagjában ezerszer megfricskázott, mégis féltett és szeretett egyházára hagyta minden örökségét.

Nem a betűt: a szellemet és a fórumot hiányolom.

Kívánnék aztán másodszor egy magyar nyelvű református teológiai folyóiratot Magyarországon. Merthogy Erdélyben van a kisebb megszakításokkal 1907 óta megjelenő Református Szemle. Ez mutatja amúgy egy közösség önmagával szembeni igényességét is. De hogy az ún. „anyaországban”, ahol négy teológia, egy református címkét hordozó egyetem és több főiskola működik miért nincs, nehezen érthető. Nem akarok megint más egyházakra mutogatni, sem azt elfogadni, hogy van egy ThSZ, ami szellemiségében nem ezt a célt vállalta magára és nem is képviseli még akkor sem, ha legtöbbet és legtöbben a szerzők között református vannak.

Valaha volt – talán ma is van - a rabbikkal szemben egy követelmény. Mindenkinek meg kellett írni és jelentetni élete folyamán legalább egy könyvet, kinek-kinek tehetsége szerint valót. Ha belegondolunk, hogy az említett felsőoktatási intézmények minden tanára és tanársegédje évente két cikket kötelezően meg kellene írjon (már csak önmagával szembeni igényességből is) a saját szakterületén és ezeket publikálná egy szakfolyóiratban, akkor már nem is olyan lehetetlennek tűnő a cél elérése. Ehhez még hozzá lehetne számítani a tudományos fokozattal rendelkező vagy éppen nem rendelkező, de jó tollú és egy-egy tudományterületen otthonosan mozgó „mezei lelkészeket”.  

Nem a teológiát, azt elérem idegen nyelven, hanem a magyar református teológiai gondolkodást és az önmagunkkal szembeni igényességet hiányolom.

És kívánnék végül a Reposzt olvasóinak is valamit. BÚÉK Mindenkinek!

 

Utóirat: Aki mégis szükségét érzi, megveheti a „legújabb öregedésgátló formulák hatékonysága tudományos kutatásokon alapuló” krémjét.

Hozzászólások