Magyarul hangzik el A walesi bárdok című kantáta pénteken a Művészetek Palotájában. Karl Jenkins Walesben élő brit zeneszerző Arany János balladájára komponált művének angol nyelvű ősbemutatóját tavaly június 21-én tartották.  kulturpart Arany Jánost zenésítik meg a MÜPÁban

"A walesi bárdok megzenésítésének ötlete a Concert Masters International Budapest igazgatójától, Irinyi Lászlótól ered, ő hangolta össze a többéves munkát. A zeneszerzőről elmondta: Karl Jenkins az 1960-as és 1970-es években a montreux-i dzsesszfesztiválok üstököse volt. Jenkins a ma élők közül a legtöbbet játszott kortárs komponista, zeneműkiadója az egyik legpatinásabbnak számító Boosey&Hawkes, CD-it az EMI jelenteti meg.

A zeneszerző azért vállalta a ballada megzenésítését, mert véleménye szerint a walesi és a magyar történelemben sok a párhuzam, ráadásul két olyan népről van szó, amelynek nyelve nem hasonlít az őt körülvevő szomszédokéra. Arany János szövege első olvasásra megragadta, képzeletét felvillanyozta, így született a kantáta alcíme: A civil kurázsi dicsérete - In memoriam Arany János."

Azért fontos ez, mert fényesen bizonyítja, hogy szükséges és lehetséges népeknek egymásra figyelniük.

Arany János megírja balladáját. Persze ismerjük és tudjuk, hogy a walesi történelembe ágyazott vers az éppen aktuális osztrák császár felé irányul. Az ifjú Ferenc József érkezik 1857-ben, a Bach-korszakban, a levelert 1848-49-es szabadságharc után. Arany Jánost kérték fel egy köszöntő vers írására. Ő meg emlékezett az aradi tizenháromra és Petőfire is. Ezt tudta írni.

Később ezt a verset megtalálja egy walesi ember, Karl Jenkins, és azt mondja ez rólunk szól. Miért nem ismertük eddig? Máris két nép, hasonló múltbeli tapasztalással, közös nevezőn van.

I. Edvárd angol király 1277-ben leigázta Wales tartományt, ami addig önálló volt, őslakói a kelták irányították. A legenda szerint az uralkodó 500 népénekest kivégeztetett, mert nem voltak hajlandók a leigázó zsarnokot éltetni énekükkel.

Nem mondhatjuk, hogy ez minket nem érdekel. Mikor ilyen hatása van ennek a régi történetnek.  Bizonyos vagyok abban, hogy még vannak olyan történetek, melyek de ja vu érzést okoztak és fognak okozni még nekünk, mikor hasonló történéseket élünk át. Abban is bizonyos vagyok, hogy a mi történetünket és történelmünket is átélték már és még fogják is. A mi történetünk, történelmünk is fog ihletni embereket, alkotókat.

Remélem pozitív példákká leszünk és pozitív ihletettséget tudunk adni. Vagy legalább arra fognak emlékezni inkább.

Mivel nem találom a 2011-es feldolgozást, és még a most bemutatandó ama bizonyos  "A civil kurázsi dicsérete - In memoriam Arany János" kantátát,  ezért kedvenc feldolgozásomban szeretném bemutatni A WALESI BÁRDOK -at.  Kaláka.