Programok a Nagy Aszkétához

Hozzátette, a lakosságtól kapott visszajelzések szerint nem érzik Szent Márton szellemiségét, inkább úgy tűnik, csak a 800 millió gyors elköltésén van a hangsúly.
"A Szent Márton Évből éppen Szent Márton szellemisége hiányzik" – Nyugat.hu

„Szent Márton megtanít minket magyarnak lenni, identitásunkat megőrizni”, mondá nemrég nyilvánosan egy szombathelyi konzervatív politikus. A héten azt olvastam, a helyi DK azt nehezményezte, hogy Szent Márton szellemiségéhez nem méltóak a Szent Márton Év programjai, a sörfesztiválra is kérnek belépőt, s az utcák amúgy is kátyúsak.

Miért vagyok keresztyén?

Igen, Kurt Flasch filozófiatörténész, egyetemi tanár összegyűjti hosszú akadémikus élete tapasztalatait, és 83 évesen az olvasók elé tárja a „beszámolóját és érvelését” arról, hogy ő már miért nem keresztény, pedig annak született és jó polgári német katolikus keresztény nevelésben részesült.

Ez a harc sem a végső – Kurt Flasch Miért nem vagyok keresztény? című könyvéről - kereszteny.mandiner.hu

Köszönet Gágyor Péternek, hogy felhívta a figyelmet Kurt Flasch könyvére, amely most a Typotex kiadásában, Simon József fordításában magyarul is megjelent. A filozófiatörténész, egyetemi tanár Flasch azt a meghökkentő címet adta könyvének, hogy „Miért nem vagyok keresztény?” Mint a recenzióból is megtudjuk, a szerző racionális és történetkritikai érvek sokaságát vonultatja fel a bibliai történetek hitelességének a megkérdőjelezésére, valamint az egyház bibliaértelmezésének cáfolatára. Ebben persze semmi újdonság nincs, ismerős már századok óta. Ugyanakkor a könyv a személyessége miatt mégis hatni tud, s a recenzens arra is kitér, hogy számos jelentős lap, a Neue Zürcher Zeitungtól a Frankfurter Allgemeine Zeitungig reagált rá. Hiába no, a  keresztyénség még mindig nagy csont, amit Európa se kiköpni, se lenyelni nem tud. Mert ha az lenne itt a kérdés, hogy miért nem vagyok buddhista, mohamedán, stb.,ugyan, kit érdekelne? Európában a keresztyénség a probléma. Magyarázatra szorul nem csak az, hogy miért vagyok keresztyén, hanem az is, hogy miért nem. Ezért izgalmas ez a könyv.

Menstruátorok a szexisták ellen

És hogy segítsünk terjeszteni a meszidzset: a kiállításon osztogatott szórólap szerint ideje új, gender-semleges szavakat használnunk az olyan idejétmúlt kifejezések helyett, mint „nők”, „anyák” vagy „lányok”. A javaslat szerint a legjobb az lenne, ha a nőnemű egyedeket mostantól „menstruátornak” vagy „menstruációval rendelkező embereknek” neveznénk.

„Nők helyett beszéljünk menstruátorokról!” Megnéztük a CEU menstruációs kiállítását - mandiner.hu

 

A magyar kormánynak szakítania kellene azzal, hogy konzervatív családi értékrenddel palástolja a nemi alapú megkülönböztetést – figyelmeztetett Budapesten az ENSZ szakértői csoportja. (...) A szakértő szerint a magyar kormány - annak ellenére, hogy elismeri a nők igényét a munkavégzésre - politikáját a nők mint háztartásbeli, adott esetben háromgyerekes anyák idealizálására alapozta, feloldhatatlan dilemmát teremtve.

Szexizmusról szól az ENSZ jelentése - origo.hu

 

A lényeg tehát, kedves hölgyem, amennyiben olvassa ezt a reposztot, jó, ha tudja: Ön többé nem nő, esetleg anya – nem bizony. Egyszerűen csak egy menstruátor. Nem kell azonban megijedni, mert fellélegezhetünk: az ENSZ szakértői csoportja segít helyrebillenteni a középkori magyar állapotokat. 

Fa

 ...világszerte egész sok építészirodát kértek már fel arra a megrendelők, hogy ahelyett, hogy kivágnák a telken álló fákat, inkább építsék be őket a nappalijukba, konyhájukba vagy a teraszra.

Óvd a fákat: ne vágd ki őket, építsd köréjük a házad! - 24.hu

Múlt héten eltűnt a hátsó telekről a vackorfa, pedig ott állt az már Fodor András költő gyerekkorában is, amikor Mérőben elvégezte a jó hírű református iskolában az elemit... Sajnáltam. Petőfi körtefájának törzsét Székelykeresztúron úgy fogatták már össze, de őrzik, védik. Végül is Fodor még nem Petőfi. Tegyük túl magunkat! Különben is kellett a hely az apríték tárolónak és az oda vezető útnak. "Csinos" látvány lesz. Azzal biztos nem fényképezkedünk, hogy kitegyük a gyülekezeti naptárra, ahogy néhány éve a virágzó hatalmas vackorfát. 

Utánmondva

Járhatjuk a magunk útját, de mindeközben tudnunk kell, hol a forrás – fogalmazott az igehirdető, hangsúlyozva, hogy otthonra szükségünk van, ahogy arra is, hogy legyünk valakiéi, hogy meglegyen a helyünk a népek között, mert máskülönben árvák leszünk. Ugyan az Úr szabadságot ad arra, hogy útra keljünk – és mi, magyarok élünk is ezzel a lehetőséggel –, de tudnunk kell, hogy ajtaja nyitva áll, és szüntelenül visszahív és hazavár minket.

Református nagytalálkozás – reformatus.hu

Ülünk a Farkas utcai templomban, Kolozsvár, az egykor szebb napokat látott erdélyi főváros egyik legrégebbi templomában. Erdélyi nemesi családok címerei, egykori református nevezetességeinek epitáfiumai néznek le ránk. Kézzel fogható évszázadok történelme, amelyet lassan porlaszt az idő. A héber betűkkel ékesített szószék az egykori teológiai szellemi igényességet jelzi. Amikor a latin dívott, Apáczai Csere János az angyalok nyelvéről értekezett az Iskolák felettébb szükséges voltáról szóló traktátusában azzal a szellemi töltettel vértezve, amelyben bizonyította, hogy a magyar nem csupán a parasztok és parasztos polgárok nyelve, hanem hajlítható a tudományos fogalmak pontos leírására is. Közel és távol kalotaszegi viselet színesíti az ünnepi feketét a magyar reformátusság nagy találkozásán. Itt-ott székely leányok és asszonyok piros-fekete egyszerűsége virít.

Református Egység Napjának nyilatkozata

A Magyar Református Egyház tagjai, akik 2016. május 22-én Isten nevében Kolozsváron gyűltek egybe a Kárpát-medence 65 egyházmegyéjéből, a következő Nyilatkozatot tették embertársaik és Isten előtt a Farkas utcai templomban:
A Magyar Református Egyház Isten iránti hálával és örvendező szívvel vallja meg, hogy Isten örök végzésének és különös szeretetének tulajdonítja azt, hogy annyi súlyos próba, vész, szenvedés és kísértés között is fenntartotta a Magyar Református Egyházat, s tagjainak erőt adott, hogy kijelentését tudakozzák, és akaratát híven szolgálják. Az apostollal együtt valljuk: „Istennek nemzetsége vagyunk” (ApCsel 19,27).

 Református Egység Napjának nyilatkozata reformatus.ro

Tarics-pogácsa

Százkét éves korában elhunyt Tarics Sándor olimpiai bajnok vízilabdázó, aki 2011. augusztus 2. óta a legidősebb élő ötkarikás győztes volt a világon – tájékoztatott róla a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos oldala.

Gyász: elhunyt Tarics Sándor, a világ legidősebb olimpiai bajnoka - nso.hu

Ha valaki 102 évet él, arra már felkapjuk a fejünket. Pláne, ha mellette még olimpiai bajnok – 1936-ban, a berlini olimpián nyert a magyar vízilabdacsapat tagjaként –  és egy zseniális építész, egy különleges, földrengésbiztos találmány, az ún. Tarics-pogácsa feltalálója. Mai reposztunkban – túl azon, hogy tisztelettel emlékezünk rá – hosszú és sikeres életének titkának szeretnék röviden utánajárni.

 

Óh, (szent) együgyűség!

Szóval a 444 távirati stílusban közli, hogy a távoli – és nyilvánvalóan hazánknál sokkal, de sokkal haladóbb Izlandon – gyermeket szült egy 19 éves férfi. Igen, jól olvassák: egy férfi. És mindezt minden kritika és kérdésfelvetés nélkül leközli egy viszonylag olvasott magyar portál.
Józan ész: versenyelőny – Gondola.hu

Óh, szent együgyűség!, kiáltott fel Husz János, látva, hogy egy anyóka jámboran dobál újabb rőzsét a máglyára. Amin aztán szegény Husz elégett. Az együgyűséget megbocsátani nem is olyan könnyű, kell hozzá egy olyan szent gondolkodású ember, mint a cseh hitújító volt. Az ostobaság olykor megnevettet, s van, amikor dühít. Diadala azóta tart, mióta nem létezik szerkesztői kontroll és kritikai szemlélet. A You Tube olvasztótégelyében éppúgy elfér az együgyűség és butaság, mint a zsenialitás.

Millió hazugság millió templomban

Million hearts of a million people
Be proud, you were born to be real oh-oh
Million lies in a million temples
It’s only fear, become a pioneer oh-oh

Egy millió ember egy millió szíve
Légy büszke, hisz arra születtél, hogy eredeti légy oh-oh
Millió hazugság rejlik millió templomban
Ez csak félelem, ami úttörővé válik oh-oh

Fehérvári Gábor Alfréd - Pioneer (2016) - magyar-dalszoveg.hu

Azt mondják a hozzáértők, hogy Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie az idei Eurovíziós Dalfesztiválon nagyon jó volt. Jobb helyezést érdemelt volna. Biztosan így van, nem értek hozzá. Viszont a mai popzenével úgy vagyok, hogy gyanúsan túl sok a „jó mű”, mintha futószalagon gyártanák. A jelenségről sokkal inkább a tömegtermelés és tömegfogyasztás jut eszembe, s nagy kérdés a számomra, hogy ebből a nagyipari szinten előállított művészetből mi is marad majd meg valódi értékként az utókor ítéletében. Az Eurovízió maga, mint az egyik legnézettebb TV műsor, bennem inkább a fogyasztás, az ízlés, a gondolkodás, a magatartás tömegesítését jelenti, semmint azt, hogy itt valami eredetiséggel lenne dolgunk. Ebben a közegben énekli Freddie azt a nem túl eredeti gondolatot, hogy merjünk eredetiek lenni.

Ez itt a kérdés

Az oklahomai szenátus csütörtökön megszavazta azt a törvényt, amely bűncselekménnyé minősítené a művi terhességmegszakítást, és bevonná az abortuszt végző orvosok engedélyét is. A törvény még Oklahoma állam republikánus kormányzója elé kerül. Mary Fallinnak öt napja van arra, hogy aláírja vagy megvétózza a törvényjavaslatot. A kormányzó - szóvivője szerint - egyelőre nem döntött, és addig nem is nyilatkozik az ügyben, amíg stábja át nem tanulmányozza a jogszabályt. 

A megerőszakolt nőknek is szülni kellene Oklahomában - origo.hu

 

Meglehetősen nehéz helyzetben lehet Oklahoma állam kormányzója – legalábbis, ha abban a meggyőződésben élek, hogy Mary Fallin asszony nem politikai, hanem lelkiismereti döntést hozva tesz hitet a nagy többséggel, vita nélkül megszavazott törvényjavaslat mellett vagy ellen. Az oklahomai szenátus döntése mellett nagy port kavart a lengyel Katolikus Püspöki Kar felvetése, előzetes kormányzati támogatása is a teljes abortusztilalomról -  vajon hol az igazság? 

Oldalak