Házas élet

„Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét Magyarországon – a köztársasági elnök felesége védnökségével, az elmúlt években minisztériumi támogatással és a közmédia csatornáin népszerűsítve. Ennek apropóján a mondjigent.tasz.hu oldalunkon 10 napon keresztül neves magyar írók segítségével mutatjuk be, hogy számos olyan magyar állampolgár van, aki nem házasodhat a szerelmével, számos, szeretetben és gazdasági közösségben élő párt nem véd a jog, és számos olyan család van, akit a magyar állam hivatalosan nem tekint családnak. 

 Házasság? Liberális jogvédők rárontottak Áder feleségére valasz

Imádság háza

A gyülekezetek és hívek számának csökkenése templomok egész sorát tette kihalttá és elhagyatottá. Ezek egy része az elmúlt években otthonként született újjá.

Lakássá alakított templomok a nagyvilágból - 24.hu

John Miller, brit üzletember megvásárolt egy templomot. Felesége megálmodott benne egy luxuslakást. Mérnökök megtervezték, kivitelezők elkészítették, a vendégek megcsodálták. Millerék pedig laktak benne. Az Isten házában, vagyis a saját otthonukban... Egy éjjel a férj nem tudott aludni. Valami gyötörte. Bár nem volt vallásos, imádkozott...

 

Rémület és erkölcs

Nemes Nagy Ágnessel együtt vallhatjuk, hogy „hiteles élet nélkül hiteles művészet sem lehetséges”.
Arday Géza: Gyermektelen írók a diktatúra idején

„Erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem, mégis te vagy…” vallja Nemes Nagy Ágnes Mesterségemhez című ars poeticájában. Előző hétfőn néhány reflexiót megosztottam olvasóimmal Arday Géza: Gyermektelen írók a diktatúra idején című könyve kapcsán, most folytatom, ugyanakkor az előző heti címben rejtett két fogalom megfordult. Erkölcs és rémület között helyett Rémület és erkölcs áll mottóul, mintegy jelezve, hogy a tárgyalt írógeneráció, nagyjából az Újholdasoknak nevezett kör tagjai között megfordult a hangsúly, és az erkölcsi alapállás helyett a félelem vált alapélménnyé.

Mitől lesz valaki igazán "egy közülünk"?

A Pew Research Center nyilvánosságra hozta annak a világméretű kutatásnak (What It Takes to Truly Be ’One of Us’) az eredményét, amely azt vizsgálta, hogy a különböző országokban az emberek mit tekintenek a nemzeti identitás legfontosabb alkotóelemeinek. A vizsgált országok: USA, Canada, több európai ország, köztük Magyarország, valamint Ausztrália és Japán. A kérdés az volt, hogy az adott országban a nemzeti identitás szempontjából az emberek mennyire tartják fontosnak a születési helyet, a nyelvet, a szokásokat és hagyományokat, és a vallást. Az egész anyag ismertetésére itt nyilván nincs mód. Aki tud angolul, s érdeklődik ilyen kérdések iránt, annak érdemesebb hosszabb időt is szentelnie erre a kutatásra. Bennünket nyilvánvalóan elsősorban Európa, s azon belül Magyarország érdekel, s az az izgalmas lehetőség, hogy még egy laikus éreklődőnek is lehetősége nyílik az egyes európai országok kulturális karakterének összehasonlítására. A Pew Research Center által közölt eredményből az mutatható ki, hogy Magyarország sok tekintetben az egyik legkonzervatívabb európai ország. S annak megítélése, hogy ez "baj"-e, avagy sem, nyilván politikai-ideológiai beállítódás kérdése. Ha úgy tetszik, a kutatási eredmény "igazolhatja" a magyarországi népességről alkotott, jól ismert negatív képet (idegengyűlölet, bezárkózás, maradiság, "mucsaiság", stb.), másrészt alátámaszthatja azt a vélekedést is, hogy a magyarok nagy része ellenáll bizonyos nyugati, a nemzeti identitást veszélyeztető tendenciáknak. Mintha megfordulni látszana egy ismert évszázados trend: az Európán belüli Nyugat szellemisége már nem feltétlenül és nem mindenben vonzó példaként jelenik meg a magyarok nagy része számára. 

Amikor Kétfarkú csóválja

Az MKKP tájékoztatása alapján február 1-jén elkezdték a plakátolást, harmadikáig tele lesz velük a város. Korábban megírtuk, az akcióra 10,5 milliót gyűjtöttek, ami 350-400 helyre elég.

Elkezdték kitenni a Kétfarkú Kutya Párt olimpiaellenes plakátjait - 24.hu

 

 

Néha jó kinevetni saját magunkat: politikusaink hülyeségeit, önmagunk bárgyúságát, hiszékenységét. Néha kell a görbe tükör, néha szükség van arra, hogy ráébredjünk, mennyire egyszerűnek, butának, jóhiszeműnek néznek. Tudjuk nagyon jól, hogy a világ fogyasztókból és eladókból áll: az eladó érdeke, hogy mindent eladjon, legyen az telefon, utazás, banki szolgáltatás, újság, hír az interneten, vagy éppen az ártatlanság, a tisztaság, a korrupciómentes közélet illúziója.  A fogyasztó érdeke nyilván az lenne, hogy megtanul szelektálni, hogy csak azt veszi meg, ami igazán szükséges, csak azt hiszi el, ami valóban igaz, ám ehelyett „mindenevők” vagyunk: fogyasztunk mindent, ami megfelelő tálalásban kerül elénk, amire rezonál modern kori lelkiállapotunk. Képesek vagyunk százezreket kiadni egy telefonért, drága, soha ki nem fizethető hitelt felvenni, celebeknek csúfolt ingyenélőket a követni a neten, érdektelen, felesleges „hírek” tucatjait olvasni, megosztani, kommentelni, ahelyett, hogy értelmes dolgokkal múlatnánk az időt. Bizony, kell a humor, hogy lássuk, milyenek vagyunk. A gond ott kezdődik, amikor kilóg a lóláb – akarom mondani: a kutya mind a két farka. 

kaFa

Fa Nándor a pályafutása csúcspontjának nevezte, hogy 63 évesen 93 nap alatt teljesítette a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyt, s a nyolcadik helyen ért célba. „Az én lelkemben hatalmas felszabadultságot okozott a fogadtatás, a sok ember, olyan pozitív élményeket élek át, amilyeneket eddig nem” – mondta a vitorlázó. 

Fa Nándor: Ez pályafutásom csúcsa - mandiner.hu

Kamaszként azt mondtuk a menő dolgokra, hogy kafa. Ez a szó jutott eszembe, amikor hallottam a hírekben, hogy Fa Nándor megcsinálta. Megcsinálta!!! A vitorlást, a földkörüli utat, tulajdonképpen 63 évesen talán már azt is mondhatjuk, hogy az egész pályáját. Jóllehet, ezzel a fogalmazással óvatosan kell bánni, mert Fa Nándor azon karakterek közé tartozik, akik szívük utolsó dobbanásáig elő tudnak állni újra és újra startra készen. Sőt, a startot követően célba is érnek. 

A fekete ruhás nővér csalódása

Nem vagyok alkalmas vezetőnek. Mindenkinek hiszek, aztán rájövök, mások csak saját céljaikra akarnak felhasználni. Azt hittem, az emberek jók. Rájöttem, nem azok. A legtöbben önzők, épp a nyomor miatt, amiben élnek: az állandó nélkülözés, az állandó igazságtalanságok miatt. Csalódtak bennem, csalódtam bennük – mondta Sándor Mária. A nővérnek jelenleg nincs munkája.

A fekete ruhás elesett – index.hu

A fekete ruhás nővérnek sokáig nem tudtam az igazi nevét. Nem is volt szükség rá, hiszen nem az igazi kiléte volt a fontos, hanem az, amit megtestesített, a magányos igazságtevők típusát. Megítélése már vérmérséklet és politikai beállítódás kérdése volt, hogy a szegények jótevője vagy a méltánytalan gazdagok leleplezője.
A társadalmaknak hősök kellenek, olyanok, akikbe bele lehet látni a saját sérelem orvosolásának lehetőségét és azt az igazságérzetet, amivel az ember a maga oldalára véli billenteni a világ igazságtalanságát.

Igen Olimpia Nem

Az Oxfordi Egyetem kutatóinak sokat idézett tanulmánya szerint az olimpiarendezés a legdrágább és pénzügyileg leginkább kockázatos nagyberuházás, ezért egy országnak vagy városnak érdemes komolyan mérlegelnie, hogy szüksége van-e a rendezésre, nehogy a saját bőrén tapasztalva kelljen eljutnia a fenti következtetésekig. ... Az olimpiánál ez a költségtúllépés viszont minden mást felülmúl, átlagosan 156 százalékkal lesz végül drágább a tervezettnél....  

Az olimpia a legkockázatosabb beruházás index.hu

Szamár legyen a miniszter!

A demonstráció végén Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik elindítója foglalta össze a mozgalom eddigi tevékenységét, és elmondta, hogy Balog Zoltán szerintük teljesen alkalmatlan az általa felügyelt területek irányítására. A kormány lecserélte ugyan a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt, de ő csak végrehajtó volt, Balogot kellett volna, mert fejétől bűzlik a hal. Végül bemondták, hogy van egy alternatív miniszterjelöltjük Balog Zoltán helyett, és felhoztak a színpadra egy szamarat.

Balog Zoltánt egy szamárra cserélték a Kossuth téren - index.hu

Bevallom, első gondolatom az volt, amikor elolvastam és megnéztem ezt a gyenge, de szerencsére rövid politikai show-t, hogy – Pósalaki bácsi után szabadon – „ugorgyunk...” Ez a cirkusz méltatlan Magyarország felelős kormányához, benne Balogh Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, az oktatásügyhöz, annak minden résztvevőjéhez, méltatlan a Reposzthoz is, hogy ilyen színvonalú produkcióval foglalkozzunk, s bizony – nem utolsósorban – méltatlan szegény szamárhoz is, hogy ilyen (köz)szerep(lés)re kárhoztatták... Aztán... Csak sikerült – némi halmozott képzavarral élve – engem is lóvá tenni, hogy egy kicsit én is szamárkodjak, mindezt úgy, hogy ne írjak nagy csacsiságokat... Szóval: legyen szamár a miniszter...!

 

Erkölcs és rémület között

Egy író- és költőnemzedék legjelesebb személyiségei – főleg az újholdasok – nem vállaltak gyermeket. Utódok helyett műveket adtak az örökkévalóságnak.
Arday Géza: Gyermektelen írók a diktatúra idején

Különleges jellegzeteségre hívta fel Polcz Alaine, Mészöly Miklós felesége a fiatal irodalomtörténész, Arday Géza figyelmét: a ’45 utáni irodalom, elsősorban a Kádár-rendszer alatt alkotó irodalmárok, akik magukat polgári írónak tekintették, nagyrészt gyermektelenek voltak. Gyermektelen írók a diktatúra idején című könyvében Arday Géza e jelenséggel foglalkozik. Egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen írók többsége nagyszerű gyermekirodalmi művekkel gazdagította a magyar kultúrát, hiszen más megszólalási lehetőséget alig kaptak. Másrészt ismerteti azokat az írói, irodalmári életutakat, amelyek érintettek a kérdésfelvetés révén. Felsorolásában az Újholdasok szűk köre mellett megjelennek más jelentős, illetve kevésbé ismert írók is.

Oldalak