Színpadon

Alföldi Róbert és Székely Csaba passiója nem keveset állít: kétezer év tanulságait levonva fogalmazzák meg, hogy rengetegen értik félre szándékosan vagy szándékolatlanul azokat a tanításokat, amelyekre folyton hivatkoznak
Alföldi Jézusát gúzsba kötötte a Tankcsapda meg Péterfy Bori – Index

Az Index ügyes kis kritikával számol be Alföldi Róbert rendező és Székely Csaba drámaíró Passió XXI című zenés darabjának előadásáról. A „szuperprodukciót”, ennek a modern zenei betétekkel tarkított és aktualizált darabnak bemutatását nagy várakozás előzte meg. Kicsit úgy tűnik a kritika szerint, hogy hegyek vajúdtak, és egér született. Annyi bizonyos, hogy ismét maradt az az istenségétől megfosztott Jézus-ábrázolás, amely megpróbálja megérteni a nagypéntek történetét, miközben megfosztja azt lényegétől és legsarkalatosabb értelmezési pontjaitól.
A passió műfaja amúgy is egy problematikus feszültséget rejt magában, hiszen a művészi alkotások többségének esztétikai értéke nem vitatható, ugyanakkor a tragikum esztétikájába való belemerülés nem jó tanácsadó, ha érteni is akarjuk Jézus kereszthalálának és feltámadásának lényegét. A szentimentalizmus és egy szubjektív beleérzés személyesen borzongató élmény, ám az egészet szemlélni az egyéni élményen túllépve lehet csak.

Ünnepek és hétköznapok

"...ünneplésünk legáltalánosabb és fő problémája az ünnep- és hétköznap határozott megkülönböztetésének hiánya."

Sokféle érdeklődéstől hajtva - reformatus.hu

Figyelemre méltó interjú jelent meg a reformatus.hu-n Kósa Lászlóval, a nemrég Széchenyi-díjjal kitüntetett történész-néprazjkutatóval. A kitüntetéshez mi is szívből gratulálunk, Isten éltesse Kósa Lászlót! A beszélgetésnek, amelyet Kiss Sándor készített, s amely megjelent a Reformátusok Lapja április 9-i számában, több fontos része is van, számomra különösen is az, amit az ismert akadémikus a református múltfeltárásról mond.  Ugyanakkor ebben a mai, húsvéti posztomban mégsem erre teszem a hangsúlyt, hanem Kósa Lászlónak az interjút záró, fontos mondatára: „Sokakhoz csatlakozva mondom, hogy ünneplésünk legáltalánosabb és fő problémája az ünnep- és hétköznap határozott megkülönböztetésének hiánya.”

Fájdalmas hiányainkra a megváltás a válasz

Eddig csak sajtóhírek, értesülések, ígéretek voltak arról, hogy a kanadai kormány a marihuána legalizálására készül. Csütörtökön viszont törvényjavaslatot nyújtott be  arról, hogy az országban a jövő év közepére váljon legálissá a felnőttek számára a marihuána fogyasztása élvezeti célból. (…) Justin Trudeau miniszterelnök régóta megígérte, hogy eltörli a marihuána nyilvános fogyasztását tiltó jogszabályt.

Jövőre legalizálják a marihuánát Kanadában - index.hu

Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.

Jézus Krisztus: Szeressétek egymást - mandiner.hu

Mekkora mázli, hogy ez mindent felülír.

komment ugyanitt. 

Érettem...

A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredt tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál...

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára - reformatus.hu

Isten szeretetének titokzatos végtelenségét és mélységét fejezi ki a kereszthalálhoz szorosan kapcsolódó három szó: érettem, miattam és helyettem történt Krisztus tökéletes áldozatának bemutatása. Csakis személyesen lehet megfogalmazni ezt. Egyes szám első személyben. Gyönyörűséges, hogy míg E/1-ben szólunk erről, addig nem vagyunk sem önzők, sem kirekesztők, hiszen Krisztus sokakért mutatta be áldozatát, és ezt mindenkor elismerjük. Az történt meg nagypénteken, amiről már szólt nagycsütörtökön este az úrvacsora  szereztetésekor a pohár vételekor: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik." (Márk 14,24) S ki is ontatott!

Pilátusos nagyheteink

Az európaiak legtöbbje valamilyen vallási közösséghez tartozik, többségük keresztény. A vallások a testvériség, a béke és szolidaritás erejeként kell hassanak. Mint a keresztény egyházak Európában a párbeszédet szeretnénk erősíteni és az Európai unióban az egymás mellett élést erősíteni. Ama keresztény örökség értelmében, amelyre az 1957-es Római Szerződés kötelez, felhívjuk egyházként a politikai felelősséget hordozókat, hogy Európának a világ egészére ebből származó felelősségét vegyék komolyan.

A német katolikus és evangélikus egyház nyilatkozata a Római Szerződés 60. évfordulóján – ekd.de

Vannak minősített idők az ember életében, amikor bizonyos dolgokkal mélyebben foglalkozik. Különösen igaz ez a hitre, a belső elcsendesedésre így húsvét nagyhetében. Talán az lenne a legalkalmasabb készülődés, ha kizárna mindent, ami a Szentíráson kívüli és csendben maradva a szent szövegek recitálásával tudná ráhangolni magát a Golgota keresztjének és a húsvéti elhengerített kőnek titkára. Ehelyett itt dübörög az idő körülöttünk: zaj, hajsza, előre szervezés, hogy talán az ünnep végére utolérheti magát az ember.

Sötét idők

Kirche und Religion spielen im Leben der Jugend in Europa laut einer Umfrage kaum noch eine Rolle. 85 Prozent der jungen Erwachsenen sagten, dass sie ohne Glauben an Gott glücklich sein können. 86 betonten, kein oder sehr wenig Vertrauen in religiöse Institutionen zu haben. Dies geht aus der am Mittwoch in Mainz veröffentlichten Jugendstudie „Generation What?“ hervor, für die die Antworten von rund 200.000 jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren aus zehn europäischen Staaten ausgewertet wurden. 

Junge Europäer brauchen keine Religion faz.net

Az egyház és a vallás alig játszanak szerepet a fiatalok életében Európában egy körkérdés szerint. A fiatal felnőttek 85 százalék mondta, hogy Istenbe vetett hit nélkül is lehet boldog. 86 százaléka ezt hangsúlyozta, hogy nem vagy csak kicsit bízik a vallási intézményekben (Egyházban). Ezt szerdán Mainz-ban tette közzé a Jugendstudie „Generation What?“, tíz európai országból 200.000, 18 és 34 év közötti fiatal ember válaszát értékelték. 

A világ gyémánttengelye

„ Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. „
József Attila

A költészet napja - sulihalo.hu

Nem is olyan régen, egy hölgy, miután éppen ismertem az egyik általa megkezdett József Attila-vers folytatását, rám csodálkozott, mondhatni, nézett, mint a tehén gyereke az újonnan vásárolt avagy frissen mázolt szabadtéri nyílászáróra, hogy léteznek ma még olyan emberek, pláne férfiak, akik olvassák és szeretik a verseket...? „Csodabogár-lényem” fényét először próbáltam  büszkén erősíteni, mondván ez mindig hozzátartozott az én identitáskeresésemhez, majd szerényen tompítani, hogy nem mindig, csak amikor „szükséges” (J.A.), ráadásul egyre ritkábban kerül elém egy-egy régi vagy újabb, vagy éppen régi-új vers, verssor vagy csak egy költői kép... Mint ez... A világ gyémánttengelye...

 

 

Véres hét

Legalább 25 ember meghalt, és 60 megsebesült egy kopt keresztény templomnál történt robbanásban Egyiptom északi részén vasárnap délelőtt - írja a CNN. A támadás után néhány órával újabb, legalább 11 halálos áldozatot követelő merénylet történt az országban, Alexandriában robbantotta fel magát egy öngyilkos merénylő egy keresztény templomnál - számolt be az MTI. Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára.
Legalább 35 keresztény meghalt két robbantásban Egyiptomban Virágvasárnap - Index

Szentpétervár, Stockholm, Szíria, Egyiptom. Egy szűk hét látványos merényleteinek, gyilkos támadásainak gyors összefoglalója. Hétfőtől vasárnapig gázolás, bomba, szétszaggatott emberek, gyerekek. Rengeteg halál. Ami közös bennük: mindenütt egy olyan barbár gyilkos indulat áll a háttérben, amely számára mindegy, hogy kit öl. A lényeg a mérhetetlen pusztítás és iszonyat, a félelemkeltés, az emberi bizalom és békesség teljes megsemmisítése.

A kulturális gyászról

„Változtatnunk kell a migráció negatív megítélésén. Nem fenyegetésként, hanem mint természetes, sőt, szükséges jelenségre kell rá tekintenünk Európában. A menekültek felé pedig nem csupán morális, de jogi kötelezettségünk is van. Joguk van a védelemhez. Minden demokratikusan működő európai országban meg kell kettőzni az arra fordított erőfeszítéseket, hogy ezt elmagyarázzuk az embereknek, ha meg akarjuk akadályozni az egyes államokban már hallható, rendkívül veszélyes idegengyűlölő és bevándorlás-ellenes hangok erősödését” - mondta Elena Valenciano.

Csak közös erővel lehet leküzdeni a migrációs- és menekültválságot - Európai Parlament, Hírek

Ez az európai parlamenti jelentés a migránsválság további kezeléséről pont jó így, Nagyhét elé időzítve. Ma Virágvasárnap van, kezdődik a Nagyhét, ez az európai alaptörténet. Még akkor is az, ha a tematikus fősodorból már rég kiesett. Európa totálisan elfelejteni látszik saját eredettörténetét. De ez nem elég, az európai vezetés komoly véleményformálói most egy olyan jelentéssel ajándékoznak meg bennünket, miszerint baj van azokkal, akik a beláthatatlan méretű migrációt fenyegetésként élik meg. Vagyis féltik a saját kultúrájukat. Érdekes módon, a témafelelős egyetlen szót sem szentel annak, hogy vajon honnan jön ez a fenyegetettség-érzet? Hát onnan, hogy azért vannak Európában még sokan, akik aggódnak a keresztyén kulturális közösségi identitás teljes megsemmisülése miatt. De velük ki foglalkozik? Az Európai Parlament jelentéséből nemhogy az tűnik ki, hogy változtatni akarnának az eddigi nyitottság politikáján, hanem tovább fokoznák a migránsbarát „humanizmust”. Rossz érzéseim vannak.

Akad, aki érti, mit jelent

Ákos a tavalyi, sorrendben harmadik dupla telt házas Aréna-koncertje előtt jelentette be, hogy 2017-ben nem koncertezik. A stúdiómunka viszont nem állt le, ezt jelzi az új maxi is, amely ismét az énekes születésnapján jelenik meg: 2017. április 6-án. A címe: SZABADON.

Ez Ákos legújabb meglepetése - origo.hu

 

Kovács Ákos új száma, a Szabadon feladta a leckét. Akárhányszor újrahallgattuk, mindig más üzenetet találtunk a sorok között. Vajon mire gondolhatott a költő? 

Itt van Ákos új dala, és egyáltalán nem értjük - 24.hu

 

Nem gondolom, hogy a fanyalgókkal, gúnyolódókkal kellene foglalkozni Ákos csütörtökön megjelent Szabadon c. számával kapcsolatban. Nyilvánvalóan sokan vagyunk, akik értik, érteni akarják, kicsoda Ákos és miről énekel, és olyan is akad, aki vak, süket és boldogtalan. Nyilvánvalóan az efféle újságíró srácoknak nem az a legnagyobb problémájuk Ákossal, hogy ne lenne jó zenész: nehéz is lenne ezt állítani egy olyan karizmatikus művészről, aki negyedszázada a magyar könnyűzenei élet csúcsán trónol; aki évről-évre sikeres koncertturnékat, telt házas Aréna koncerteket, ipari mennyiségben eladott, letöltött, meghallgatott dalokat, több generáción átívelő, értő rajongótábort tudhat háta mögött. Ákossal az a legnagyobb gond, hogy nem süllyed celebszintre, nem veri az asztalt egyetlen CEU-s tüntetésen sem, nem lobogtat szivárványos lobogót, ellenben boldog családban él négy gyermek édesapjaként, megemlékezik az ötvenhatos forradalomról, és igyekszik komolyan venni keresztény hitét. Érték és ideológia semleges fő ideológusok legjobb tanítványai: nem csodálkozom, hogy nem értitek őt. Pedig a „Szabadon” üzenete nektek is szól: 

Mégis. Hinni. Kell. 

Hogyan is lehetne másként?

Oldalak